Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Het opmaken van een proces-verbaal van een verdachtenverhoor

mr. dr. Marijke Malsch, dr. Jan de Keijser (Universiteit Leiden), prof. dr. Henk Elffers, dr. Martha Komter (Vrije Universiteit Amsterdam/ Visitor NSCR)

In de Nederlandse strafrechtpraktijk speelt het dossier een dominante rol. Dit dossier is het uitgangspunt voor het onderzoek ter terechtzitting in een strafzaak. Een belangrijk onderdeel van het dossier is het proces-verbaal (pv) van verhoor van de verdachte door de politie. In dat pv zou de verklaring van de verdachte zo nauwkeurig mogelijk moeten worden weergegeven. In de praktijk lijkt het wel eens af te hangen van de verbalisant hoe dat pv er precies uit komt te zien. Dat betreft dan zowel vorm als exacte inhoud. In deze onderzoekslijn wordt onderzocht hoe verschillende verbalisanten één en hetzelfde verhoor van een ontkennende verdachte verbaliseren. Nagegaan wordt wat wordt weggelaten uit een pv en wat niet. Ook wordt ingegaan op de rol die het verbaliseren van non-verbale uitingen speelt. In 2012 is een vragenlijst verspreid onder rechercheurs over hoe zij proces-verbaal opmaken van verdachtenverhoren en wat de rol van non-verbale uitingen hierbij is. Toekomstig onderzoek zal zich richten op de invloed van het gebruik van audiovisuele middelen op het verhoor en het pv.