Zoek

Onderzoek

Onderzoek naar Meisjes in JeugdzorgPlus

NSCR-onderzoekers Merel Dirkse, Veroni Eichelsheim en Peter van der Laan hebben samen met projectleider en penvoerder Jessica Asscher (UvA, Forensische orthopedagogiek) subsidie gekregen van ZonMw om verdiepend onderzoek te doen naar meisjes in JeugdzorgPlus-instellingen. JeugdzorgPlus is een...

NSCR