Zoek

Onderzoek

Gezamenlijk onderzoeksprogramma Fonds Slachtofferhulp en NSCR

Het NSCR en Fonds Slachtofferhulp zetten samen een vijfjarig onderzoeksprogramma op, gericht op slachtofferschap. Deze samenwerking maakt het mogelijk hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te doen en tegelijkertijd een maatschappelijk relevante en praktisch bruikbare bijdrage te leveren. Het...

NSCR