Zoek

Onderzoek

Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg

Driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu in de jeugdzorg hebben gezeten, heeft daar te maken gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld of is daar getuige van geweest. Toezichthoudende instanties hebben onvoldoende ingegrepen. Dat concludeert de Commissie Onderzoek naar Geweld in de...

NSCR