Zoek

17 Up – De ontwikkeling van delinquent gedrag bij hoog-risico jongeren

Dit onderzoek richt zich op de beschrijving en verklaring van criminele carrières bij hoog-risico jongeren vanaf het begin van de adolescentie tot in volwassenheid. Hiertoe wordt een uitstroomcohort van 270 jongens onderzocht, die tussen 1989 en 1996 behandeld zijn in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van registraties van justitiecontacten in de CJD (Centrale Justitiële Documentatie), gemeten van 12 tot circa 32 jaar. Tevens is in de jeugdinrichting informatie verzameld over tal van achtergrondkenmerken: gezinspathologie, intelligentie, persoonlijkheid, relaties met leeftijdgenoten enz. De recidive werd in een eerste stadium van het onderzoek beschreven (Van der Geest, Bijleveld & Wijkman, 2005) en geijkt aan een doorsnede van de Nederlandse bevolking (Van der Geest, Langendoen & Bijleveld, 2006). Daarnaast werden er verschillende ontwikkelingspaden van delinquent gedrag onderscheiden.

Verschillende typologische theorieën veronderstellen een samenhang tussen criminele ontwikkeling en persoonskenmerken (Moffitt, 1993; Le Blanc, 1997; Lahey en Waldman, 2003; Thornberry en Krohn, 2005). Een aantal in de midden-adolescentie gemeten kenmerken blijkt voorspellend voor later crimineel gedrag (Van der Geest & Bijleveld, 2007). Ook als er subgroepen worden onderscheiden op basis van de ontwikkeling van het criminele gedrag, blijken bepaalde groepen te worden gekenmerkt door een specifiek profiel aan persoonskenmerken.

Een probleem met deze variabelen is echter dat ze statisch zijn. In de literatuur worden behalve statische factoren, ook diverse dynamische, veranderlijke, factoren genoemd die bijdragen aan de verklaring van het verloop van criminele carrières. In het kader van dit onderzoeksproject zijn daarom ook gegevens over werk, relaties en verslaving verzameld, met als doel het verloop en de verschillen tussen ontwikkelingspaden van ernstige delinquentie beter te kunnen verklaren. De analyses over het effect van werk laten zien dat er, bovenop statistische risicofactoren, een beschermend effect uitgaat van sommige dynamische factoren, vooral van het krijgen van regulier werk.

In het onderzoek worden voorts vergelijkingen gemaakt met de beschrijving en verklaring van de criminele carrière van residentieel behandelde meisjes, die aan de Vrije Universiteit (sectie Criminologie) worden onderzocht.

Posters en factsheets:

De volwassen levenslopen van probleemjongeren – poster

Werk, werkduur en criminaliteit – factsheet

Background information:

Publication Overview 17Up Research

Wilt u data van dit onderzoek gebruiken, vul dan hier het aanvraagformulier in

dr. Victor van der Geest, prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

dr. Victor van der Geest

Over dr. Victor van der Geest

Victor van der Geest is ontwikkelingspsycholoog. Hij doet onderzoek naar het effect van levenslooptransities op de criminele carrières van hoogrisico mannen en vrouwen. In 2011 promoveerde hij (cum laude) bij de Vrije Universiteit op een proefschrift over de criminele carrières van jongens uit een justitiële jeugdinrichting. Hij onderzocht de samenhang tussen 'risicoprofielen' en verschillende criminele carrières. Ook deed hij onderzoek naar het effect van werk op criminaliteit, en de effecten van een strafblad of detentieverleden op de werkkansen. Momenteel werkt hij als onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Criminologie aan de Vrije Universiteit.

Victor is NSCR-VU Fellow en maakt deel uit van het Cluster Levensloop en het Cluster Sancties.

Bekijk alle berichten

2016

Bernasco, W; Ruiter, S; Block, R

Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, pp. 244-275, 2016.

Links | BibTeX

2013

Bernasco, W; Block, R

Discrete choice modeling Journal Article

pp. 21.1- 21.35, 2013.

BibTeX

Bernasco, W; Block, R; Levine, N; Cahill, I

The CrimeStat Discrete Choice Module Journal Article

pp. 22.1-22.34, 2013.

BibTeX

2011

Bernasco, W; Block, R

Robberies in Chicago : A Block-level analysis of the influence of crime generators, crime attractors, and offender anchor points. Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 48 (1), pp. 33-57, 2011.

BibTeX

2009

Bernasco, W; Block, R

Where offenders choose to attack : A discrete choice model of robberies in Chicago Journal Article

Criminology, 47 (1), pp. 93-130, 2009.

BibTeX

Block, R; Bernasco, W

Finding a serial burglar's home using distance decay and conditional origin-destination patterns : A test of empirical bayes journey-to-crime estimation in The Hague. Journal Article

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling., 6 , pp. 187-211, 2009.

BibTeX

2008

Elffers, H; Reynald, D M; Averdijk, M D E; Bernasco, W; Block, R

Modelling crime flow between neighbourhoods in terms of distance and of intervening opportunities. Journal Article

Crime Prevention & Community Safety., 10 , pp. 85-96, 2008.

BibTeX
NSCR