Zoek

25 september: NSCR-symposium Viral Justice

Woensdag 25 september van 13.00 tot 18.30 uur op het NSCR

Per 1 september 2018 zijn het NSCR, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hebrew University of Jerusalem begonnen aan een onderzoek naar de achtergronden en effecten van viral justice en e-shaming: Slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de radar. Dit onderzoek, gesubsidieerd door Fonds Slachtofferhulp, richt zich op verschillende facetten van viral justice en e-shaming. Met behulp van innovatieve onderzoeksmethoden is onderzocht welke beweegredenen slachtoffers hebben om hun slachtofferschap online en openbaar te delen. Daarnaast werd ook gekeken naar de effecten op de rest van de samenleving op het online en openbaar delen van een verhaal. Hierbij ligt de focus op de reacties uit de samenleving. Het publiek kan namelijk door positieve reacties de behoeften van het slachtoffer helpen vervullen, maar door negatieve reacties ook het slachtoffer ernstig schaden.

De eerste onderzoeksresultaten zijn inmiddels binnen en worden gepresenteerd tijdens dit symposium van het NSCR, de VU en The Federmann Cyber Security Center – Hebrew University of Jerusalem. De voertaal van het symposium is Engels.

Programma

13:00-13:15 Inloop
13:15-13:30 Catrien Bijleveld Opening
13:30-14:15 Yael Oppenheim Conducting public sentiment and discourse analysis using social media data.
14:30-15:15 Chantal van den Berg How the public really feels about online disclosure of sexual victimisation. Findings from a vignette study and survey.
15:30-15:45 Coffee break
15:45-16:15 Tamar Berenblum Between self-disclosure and political movement: First results of the Israeli study on social media disclosure of sexual victimisation.
16:30-17:15 Marleen Gorissen Motives and effects of social media disclosure of sexual victimization: first results from victim interviews.
17:15-18:15 Discussie en borrel

Aanmelden: stuur een e-mail naar dr. Chantal van den Berg via cvandenberg@nscr.nl of c.j.w.vanden.berg@vu.nl.
Deelname aan het symposium is gratis.

Over dr. Chantal van den Berg


Chantal van den Berg is fellow van het Cluster Levensloop.
In haar onderzoek is zij geïnteresseerd in zedendelinquentie, bestudeerd vanuit een levensloopperspectief. Haar onderzoekslijn bouwt voort op haar promotieonderzoek uitgevoerd bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam, naar de ontwikkeling van jeugdige zedendelinquenten tot in de volwassenheid. Centraal stonden daarbij de ontwikkeling van de criminele carrière en invloed van verschillende levenslooptransities op delinquentie. In september 2015 verdedigde ze haar proefschrift getiteld 'From Boys to Men: Explaining Juvenile Sex Offenders’ Criminal Careers.'

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR