Zoek

5 oktober 2017 | Lustrumconferentie NSCR

Een kwart eeuw onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan, organiseert het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) donderdag 5 oktober 2017 de lustrumconferentie Over oude en nieuwe criminaliteit.

Tijdens deze middag blikken gerenommeerde sprekers terug op het criminologisch onderzoek in Nederland en de rol van het NSCR daarin, en kijken zij vooral ook vooruit naar richtingen voor toekomstig onderzoek. Externe sprekers zijn onder andere: Janine Janssen, Christophe Vandeviver, Wim Huisman, Elly van den Heuvel, Manon van der Heijden en Ybo Buruma. Catrien Bijleveld is dagvoorzitter.

Fokke & Sukke-auteur Bastiaan Geleijnse zet na elke spreker de boel weer op scherp. In een kort intermezzo van twee minuten geven Fokke & Sukke hun visie op de laatste spreker. We sluiten de middag af met een borrel.

Het NSCR nodigt u van harte uit om deze lustrumconferentie bij te wonen. Graag tot ziens op 5 oktober!

Meer informatie over de Lustrumconferentie:

Datum: donderdag 5 oktober 2017
Tijd: 13:30 tot 16:30 uur
Locatie: Auditorium (Hoofdgebouw), Vrije Universiteit Amsterdam
Adres: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Graag aanmelden vóór 18 september 2017 bij Lisa van Eekelen, mailadres secretariaat@nscr.nl.

Over prof. dr. mr. Catrien Bijleveld


Catrien Bijleveld studeerde in 1986 cum laude af in Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. In 1989 promoveerde zij op de analyse van categorische tijdreeksen. Na een aanstelling als statistisch consultant bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), werkte zij zeven jaar als universitair docent bij de vakgroep Methoden en Technieken bij het Departement Psychologie van de Universiteit Leiden. In 1997 werd zij programmacoördinator bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, en was daar onder meer verantwoordelijk voor onderzoek naar strafrechtspleging, milieuhandhaving, ex-tbs-gestelden, recidive in algemene zin en vreemdelingen.

In 2002 studeerde zij cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 januari 2001 tot augustus 2014 werkte zij als senior onderzoeker bij het NSCR. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag. Catrien Bijleveld is ook hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Catrien Bijleveld was daarnaast directeur van het NSCR tot augustus 2019.

Catrien maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Extremisme/terrorisme.

Bekijk alle berichten
NSCR