Zoek

9 februari 2017 | over criminaliteit in Amsterdam

9 februari 2017 | Amsterdam-Duivendrecht | Bildung.City

Als onderzoeksinstituut gevestigd in Amsterdam, heeft het NSCR een boek samengesteld dat zich specifiek richt op grootstedelijke criminaliteit: Beroemd en berucht: Criminaliteit in Amsterdam. Het boek is een verzameling van korte bijdragen over criminaliteit met een directe link naar de hoofdstad, die tegelijk de verschillende onderzoeksterreinen van het NSCR illustreren.

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek organiseert Uitgeverij SWP op donderdag 9 februari 2017 een middagsymposium waar NSCR-onderzoekers en praktijkdeskundigen zullen spreken. Onder meer jeugdcriminaliteit, prostitutie & mensenhandel, en de manier waarop toeristen in aanraking komen met criminaliteit worden besproken, net als het nut van criminologisch onderzoek voor de praktijk.

Aanmelden voor het symposium kan via deze link. Hier vindt u ook het volledige programma. NSCR-relaties kunnen zich aanmelden onder vermelding van de code NSCRGAST. Hiermee krijgt u 15 procent korting. Bij deelname aan het MiddagSymposium zit het boek Beroemd en berucht inbegrepen.

Criminaliteit in steden is nog steeds een groot probleem en het terugdringen ervan staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Om grootstedelijke criminaliteit aan te pakken, is gedegen kennis vereist over de voorspellers, de plegers, de kenmerken van plaatsen waar criminaliteit vaak plaatsvindt, en over effectieve straffen en interventies. De wetenschappelijke bestudering van criminaliteit bestaat in de kern uit drie centrale vragen: Waar gebeurt het? Wie doet het? En hoe pakken we het aan?

Het MiddagSymposium belicht bovenstaande vragen. De hoofdstad Amsterdam wordt hier als casestudie opgevoerd. De stad voert al jaren de ranglijsten aan als onveiligste gemeente van Nederland. Relatief gezien worden veel mensen in de hoofdstad slachtoffer van criminaliteit. Ook woedt in Amsterdam al jaren een drugsoorlog, vinden er verreweg de meeste liquidaties plaats, en associeert men de Wallen met grootschalige vrouwenhandel.

Doelgroep
Voor iedereen die beroepsmatig of anderszins te maken heeft met grootstedelijke criminaliteit of geïnteresseerd is in criminologische onderwerpen. Voor wie werkt bij politie, justitie, jeugdzorg, voor beleidsmedewerkers, veiligheidsmedewerkers en eenieder met een bijzondere interesse voor Amsterdam.

prof. dr. Stijn Ruiter

Over prof. dr. Stijn Ruiter


Stijn Ruiter studeerde sociologie in Nijmegen en promoveerde aldaar op het terrein van sociaal kapitaal. Hij is senior onderzoeker bij het NSCR en bijzonder hoogleraar ‘Sociale en ruimtelijke aspecten van deviant gedrag’ bij de afdeling Sociologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is met name gericht op ruimtelijk-temporele aspecten van criminaliteit en de rol van activiteitenpatronen van daders, slachtoffers en handhavers.

Stijn maakt deel uit van de Clusters Cybercrime, Criminal Events, Ruimtelijk-temporeel en Wildlife Crime.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Bernasco, W; Ruiter, S; Block, R

Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (2), pp. 244-275, 2017.

Links | BibTeX

2016

Dirkzwager, A; van Gelder, J L; Ruiter, S; Custers, G

Beroemd en Berucht: Criminaliteit in Amsterdam Book

SWP, Amsterdam, 2016.

BibTeX

2015

Lammers, M; Menting, B; Ruiter, S; Bernasco, W

Biting once, twice: The influence of prior on subsequent crime location choice Journal Article

Criminology, 53 (3), pp. 309-329, 2015.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2015.

BibTeX

2013

Aarten, P G M; Falke, F; der Laan, Van P H

Minderjarigen en moord en doodslag: moord en doodslag als rationele keuze? Book Chapter

Ruiter, S; Bernasco, W; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en Verscheidenheid, liber amicorum voor Henk Elffers, pp. 215-227, NSCR / afd. Criminologie Vrije Universiteit, Amterdam, 2013.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; Beijers, J; Prooijen, Van J -W

Experimenten, experimenten Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 467-475, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Bruinsma, G J N; Huisman, W; Bernasco, W; Ruiter, S

Analyticus en bruggenbouwer Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. jan-19, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Denkers, A J M

Maar Professor..... Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 69-81, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Gerritsen, C; Bosse, T

A simulation model for life after retirement Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 523-532, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Hollis-Peel, M E; Welsh, B C

We are watching you: The importance of guardianship in crime prevention Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 359-367, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Kreis, C; Steenbeek, W

Space-time visualization and analysis of public attitudes towards crime and policing in the Netherlands, 1993-2001 Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 279-296, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Malsch, M

Het voorspellingsvermogen van de mens: een luchtballon op weg naar de noordpool, de ontbossing van paaseiland en de kredietcrisis Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 95-106, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Reynald, D M; Bavel, Van M

Retirees in action. Exploring the intensity of guardianship provided by Dutch residents over the age of 65 Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 383-394, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Ruiter, S; Bernasco, W; Lammers, M

Waar zal Henk nooit een auto parkeren? Een studie naar de ruimtelijke spreiding van auto-inbraken Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 411-422, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Gelder, Van J -L; Lindegaard, M R

To rational or not too rational? Results from the 2013 enquête Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 37-45, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX

Prooijen, Van J -W; Bommel, Van M; Lange, Van P A M

Experimenteel onderzoek naar het 'Bystander effect'. Hoe de sociale pychologie en de criminologie elkaar aanvullen. Book Chapter

Bernasco, W; Ruiter, S; Huisman, W; Bruinsma, G J N (Ed.): Eenvoud en vescheidenheid. Liber Amicorum voor Henk Elffers, pp. 455-466, NSCR & Afd. Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2013.

BibTeX


2013

Malsch, M

Een transparanter rechtssysteem in Nederland? Mogelijkheden en onmogelijkheden van meer openbaarheid Book Chapter

Broeders, D; Prins, J E J; Griffioen, H; Jonkers, P; Bokhorst, M; Sax, M (Ed.): Speelruimte voor transparantere rechtspraak, pp. 265-296, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2013.

BibTeX

NSCR