Zoek

Onderzoek

DJI_cellenblok_voorkeur

Aanbevelingen onderzoeksrapport unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 4 april jl. de aanbevelingen van het onderzoeksrapport naar nazorg aan ex-gedetineerden unaniem aangenomen. Gemeenten hebben een duidelijke verantwoordelijkheid en regierol bij de nazorg aan ex-gedetineerden. Het gevangeniswezen is verantwoordelijk voor...

NSCR