Zoek

Alcoholconsumptie bevordert ingrijpen bij noodsituaties

Persbericht

Mensen die alcohol hebben gedronken, grijpen sneller in bij noodsituaties in het bijzijn van anderen dan wanneer ze niet hebben gedronken. Dit blijkt uit het onderzoek van wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). De resultaten bevestigen deels het bystander effect: als er andere mensen aanwezig waren, werd er minder vaak geholpen en vooral ook minder snel geholpen. Maar de deelnemers die relatief meer gedronken hadden, kwamen in de nabijheid van anderen sneller tot actie in een noodsituatie.

Alcohol en focus

Hoewel in het uitgaansleven vaak situaties ontstaan waarin mensen hulp nodig hebben, zoals bij een ruzie of iemand die plotseling onwel wordt, was het bystander effect nog niet onderzocht in relatie tot alcoholconsumptie. VU-hoogleraar Paul van Lange (sociale psychologie): “Alcohol kan juist het gedrag van omstanders beïnvloeden omdat mensen minder nadenken over hun gedrag en minder letten op anderen.” De groep onderzoekers bestudeerde hulpgedrag in situaties waar veel alcohol genuttigd wordt, zoals in verschillende kroegen in Amsterdam. In deze situaties vonden ze het klassieke bystander effect terug, maar bleek ook dat de mensen die relatief meer gedronken hadden sneller ingrepen in geval van nood. Van Lange: “We willen natuurlijk geen reclame maken voor alcohol, maar onze onderzoeksresultaten laten zien dat alcohol ook positieve effecten kan hebben. Alcohol wordt vaak gekoppeld aan agressie, maar nu zien we dat ook alcohol een stimulans kan zijn om anderen te helpen, en dat snel te doen. En dat is belangrijk omdat juist in de klassieke bystander-situaties, zoals misdrijven en ongelukken, elke seconde telt.”

De complexiteit van helpen

Het onderzoek maakt aannemelijk dat mensen met een slok op (twee tot zes glazen) minder op hun omgeving letten en zich daardoor minder aantrekken van wat anderen opvallend gedrag vinden. Ook is het waarschijnlijk dat mensen met alcohol op sneller geneigd zijn tot actie en zich in noodsituaties sneller laten leiden door hun impuls om te helpen. Als er in een noodsituatie ook andere omstanders zijn, zullen mensen met wat alcohol op anderen in nood sneller een helpende hand bieden. Zonder alcohol nemen mensen in de regel een meer afwachtende houding aan en gaan mee met de omstanders die niet helpen.

Credits beeld: Shutterstock

prof. dr. Henk Elffers

Over prof. dr. Henk Elffers

Henk Elffers is emeritus hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is opgeleid als wiskundig statisticus aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR op het proefschrift "Income tax evasion: Theory and Measurement". Hij was verbonden aan het Mathematisch Centrum Amsterdam, aan de Interfaculteit Aardrijkskunde RU Utrecht, was universitair hoofddocent Methodologie van het empirisch rechtsgeleerd onderzoek aan de EUR en hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Antwerpen.

Henk Elffers publiceerde o.a. over betrouwbaarheid en validiteit van sociaal-wetenschappelijke meetinstrumenten, multivariate methoden, sociaal-psychologische modellen voor naleving en handhaving van regels, fiscale compliance, simulatiemethoden, rationele-keuzetheorie en locatiekeuze van daders, veiligheidsgevoelens, de verhouding rechter – publiek, en verplaatsing van criminaliteit. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar datakwaliteit van criminologische data, en naar verfijning van de rationele-keuzetheorie voor beslissinggedrag van potentiële regelovertreders, waarbij de rol van de aanwezigheid van ‘guardians’ speciale aandacht krijgt.

Henk maakt deel uit van de Clusters Empirical Legal Studies, Criminal Events, Ruimtelijk-temporeel, Computationeel en Technologische innovaties (CRIME Lab).

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.

2013

Braga, A A; Welsh, B C; Papachristos, A V; Schnell, C; Grossman, L

The growth of randomized experiments in policing. The vital few and the salience of mentoring Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 10 (1), pp. jan-28, 2013.

BibTeX
NSCR