Zoek

Anja Dirkzwager ontvangt Correctional Research Award voor het Prison Project

De Correctional Research Award 2017 van de ‘International Corrections and Prisons Association’ (ICPA) is dit jaar toegekend aan het Prison Project – en aan Anja Dirkzwager (NSCR) en Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden) voor het opzetten en leiden van dit grootschalig en langlopend onderzoek naar de gevolgen van detentie in Nederland.

De prijs is afgelopen woensdag 25 oktober uitgereikt in London tijdens het jaarlijkse congres van de ICPA. De ICPA is de wereldwijde vereniging van nationale organisaties betrokken bij het uitvoeren van sancties en gevangenisstraffen. Jaarlijks kent de ICPA de Correctional Research Award toe aan onderzoek dat zowel wetenschappelijk als praktisch van groot belang is voor het uitvoeren van gevangenisstraf en voor gedetineerden in de hele wereld.

Het onderzoek

Het Prison Project is een landelijk onderzoek naar de effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden en hun families. Hiervoor zijn mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 een Huis van Bewaring binnenkwamen gevraagd mee te werken aan het onderzoek. In totaal zijn 1.904 deelnemers ruim vier jaar gevolgd en op meerdere momenten bevraagd over hun leven voor, tijdens en na afloop van hun detentie. Er is gedetailleerde informatie verzameld over hun ervaringen in detentie en over diverse levensdomeinen (o.a. crimineel gedrag, werk- en woonsituatie, sociale netwerk, gezondheid en het welzijn van familieleden).

De jury waardering

De jury van de ICPA roemde de gedegen aanpak, de grote omvang en de langlopende opzet van het Prison Project, samen met het feit dat het onderzoek zich richt op een groot aantal belangrijke levensgebieden van gedetineerden. Hiermee is het onderzoek uniek in de wereld. Daarnaast roemde de jury het feit dat de onderzoeksbevindingen van het Prison Project behalve van wetenschappelijk belang ook zeer relevant zijn voor de dagelijkse praktijk van gevangenis- en reclasserings-organisaties.

Het Prison Project

Het Prison Project betreft een samenwerking tussen het NSCR, de Universiteit van Leiden, de Universiteit van Utrecht en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een groot team heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het project. Inmiddels maken tien dissertaties gebruik van gegevens van het Prison Project. Daarnaast zijn tientallen publicaties over het project verschenen in nationale en internationale wetenschappelijke en vaktijdschriften. Ook zijn diverse workshops en congressen georganiseerd rond het project. Voor meer informatie over het Prison Project, zie: www.prisonproject.nl.

dr. Anja Dirkzwager

Over dr. Anja Dirkzwager

Anja Dirkzwager promoveerde in 2002 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam op een grootschalig onderzoek naar posttraumatische stressreacties bij Nederlandse militairen die aan internationale vredesoperaties hebben deelgenomen en het welzijn van hun familieleden.
Daarna werkte zij als onderzoeker bij het Nederland Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), waar zij lichamelijke en psychische gezondheidsgevolgen van rampen onderzocht (Vuurwerkramp Enschede & Nieuwjaarsbrand Volendam).

Sinds augustus 2007 is zij als senior onderzoeker verbonden aan het NSCR. Zij is één van de projectleiders van het Prison Project, een grootschalig en longitudinaal onderzoek naar de effecten van detentie op de verdere levensloop van gedetineerden en hun gezinsleden. Haar specifieke onderzoeksinteresse gaat uit naar de lichamelijke en psychische gezondheid van gedetineerden en hun familieleden, de ervaringen van gedetineerden tijdens detentie en de onbedoelde effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden.

Ze is ook voorzitter van de ESC working group Prison Life & Effects of Imprisonment.

Anja maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR