Zoek

Anja Dirkzwager ontvangt Correctional Research Award voor het Prison Project

De Correctional Research Award 2017 van de ‘International Corrections and Prisons Association’ (ICPA) is dit jaar toegekend aan het Prison Project – en aan Anja Dirkzwager (NSCR) en Paul Nieuwbeerta (Universiteit Leiden) voor het opzetten en leiden van dit grootschalig en langlopend onderzoek naar de gevolgen van detentie in Nederland.

De prijs is afgelopen woensdag 25 oktober uitgereikt in London tijdens het jaarlijkse congres van de ICPA. De ICPA is de wereldwijde vereniging van nationale organisaties betrokken bij het uitvoeren van sancties en gevangenisstraffen. Jaarlijks kent de ICPA de Correctional Research Award toe aan onderzoek dat zowel wetenschappelijk als praktisch van groot belang is voor het uitvoeren van gevangenisstraf en voor gedetineerden in de hele wereld.

Het onderzoek

Het Prison Project is een landelijk onderzoek naar de effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden en hun families. Hiervoor zijn mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 een Huis van Bewaring binnenkwamen gevraagd mee te werken aan het onderzoek. In totaal zijn 1.904 deelnemers ruim vier jaar gevolgd en op meerdere momenten bevraagd over hun leven voor, tijdens en na afloop van hun detentie. Er is gedetailleerde informatie verzameld over hun ervaringen in detentie en over diverse levensdomeinen (o.a. crimineel gedrag, werk- en woonsituatie, sociale netwerk, gezondheid en het welzijn van familieleden).

De jury waardering

De jury van de ICPA roemde de gedegen aanpak, de grote omvang en de langlopende opzet van het Prison Project, samen met het feit dat het onderzoek zich richt op een groot aantal belangrijke levensgebieden van gedetineerden. Hiermee is het onderzoek uniek in de wereld. Daarnaast roemde de jury het feit dat de onderzoeksbevindingen van het Prison Project behalve van wetenschappelijk belang ook zeer relevant zijn voor de dagelijkse praktijk van gevangenis- en reclasserings-organisaties.

Het Prison Project

Het Prison Project betreft een samenwerking tussen het NSCR, de Universiteit van Leiden, de Universiteit van Utrecht en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een groot team heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het project. Inmiddels maken tien dissertaties gebruik van gegevens van het Prison Project. Daarnaast zijn tientallen publicaties over het project verschenen in nationale en internationale wetenschappelijke en vaktijdschriften. Ook zijn diverse workshops en congressen georganiseerd rond het project. Voor meer informatie over het Prison Project, zie: www.prisonproject.nl.

dr. Anja Dirkzwager

Over dr. Anja Dirkzwager

Anja Dirkzwager promoveerde in 2002 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam op een grootschalig onderzoek naar posttraumatische stressreacties bij Nederlandse militairen die aan internationale vredesoperaties hebben deelgenomen en het welzijn van hun familieleden.
Daarna werkte zij als onderzoeker bij het Nederland Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), waar zij lichamelijke en psychische gezondheidsgevolgen van rampen onderzocht (Vuurwerkramp Enschede & Nieuwjaarsbrand Volendam).

Sinds augustus 2007 is zij als senior onderzoeker verbonden aan het NSCR. Zij is één van de projectleiders van het Prison Project, een grootschalig en longitudinaal onderzoek naar de effecten van detentie op de verdere levensloop van gedetineerden en hun gezinsleden. Haar specifieke onderzoeksinteresse gaat uit naar de lichamelijke en psychische gezondheid van gedetineerden en hun familieleden, de ervaringen van gedetineerden tijdens detentie en de onbedoelde effecten van detentie op het verdere leven van gedetineerden.

Zij is tevens voorzitter van de ESC working group Prison Life & Effects of Imprisonment.

Anja maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

2015

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Eichelsheim, V I; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural Justice, Anger, and Prisoners’ Misconduct A Longitudinal Study Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 26 , 2015.

Links | BibTeX

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Eichelsheim, V I; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural justice, anger, and prisoners’ misconduct Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 42 (2), pp. 195-218, 2015.

BibTeX

Gonçalves, L; Gonçalves, R; Martins, C; Braga, T; Ferreira, Lindegaard C M; Dirkzwager, A

Prisoners' coping strategies in Portugal. Book Chapter

Reeves, Carla (Ed.): Chapter Experiencing Imprisonment: Research on the experience of living and working in carceral institutions, pp. 192-218, Routledge, 2015.

BibTeX

Dirkzwager, A J E; Nieuwbeerta, P; der Laan, Van P H

The Prison Project: a longitudinal study on the effects of imprisonment in the Netherlands Journal Article

Europris Newsletter, (November), pp. 1-10, 2015.

BibTeX

2014

Dirkzwager, A J E; de Rakt, Van M; Apel, R; Nieuwbeerta, P

Unintended effects of imprisonment Book Chapter

Weisburd, Bruinsma & G D (Ed.): The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, pp. 5382-5392, Springer, New York, 2014.

BibTeX

2013

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Eichelsheim, V I; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural justice and prisoners'mental health problems. A longitudinal study Journal Article

Criminal Behavior and Mental Health, 24 (2), pp. 100-112, 2013.

BibTeX

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Molleman, T; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural justice in prison. The importance of staff characteristics Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 59 (4), pp. 337-358, 2013.

BibTeX

Bosma, A; Dirkzwager, A J E; Nieuwbeerta, P; Kunst, M

Behandelingsbereidheid onder gedetineerden in Nederland Journal Article

Proces. Tijdschrift voor Rechtspleging, 92 (6), pp. 347-357, 2013.

BibTeX

Brons, A; Dirkzwager, A J E; Beijersbergen, K A; Reef, J; Nieuwbeerta, P

Psychische klachten bij mannelijke gedetineerden. Prevalentie en risicofactoren Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 55 (3), pp. 241-258, 2013.

BibTeX

Cuyper, De R H; Dirkzwager, A J E; Völker, B; Laan, Vander P H; Nieuwbeerta, P

Personal networks of prisoners prior to incarceration. A comparison with the general Dutch population Journal Article

Social Science Research, 42 (6), pp. 1612-1621, 2013.

BibTeX

Kruttschnitt, C; Dirkzwager, A J E; Kennedy, L

Strangers in a strange land: Coping with imprisonment as a racial or ethnic foreign national inmate Journal Article

British Journal of Sociology, 64 (3), pp. 478-500, 2013.

BibTeX

Kruttschnitt, C; Slotboom, A; Dirkzwager, A J E; Bijleveld, C C J H

Bringing women's carceral experiences into the new punitiveness fray Journal Article

Justice Quarterly, 30 (1), pp. 18-43, 2013.

BibTeX

Lamet, W; Dirkzwager, A J E; Denkers, A; der Laan, Van P H

Social Bonds Under Supervision. Associating social bonds of probationers with supervision failure Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 40 (7), pp. 784-801, 2013.

BibTeX

Raaijmakers, E A C; Nieuwbeerta, P; Keijser, De J W; Dirkzwager, A J E

Tevredenheid met advocaten onder Nederlandse preventief gedetineerden. Percepties van procedurele rechtvaardigheid Journal Article

Proces. Tijdschrift voor Rechtspleging, 92 (4), pp. 234-249, 2013.

BibTeX

Nieuwbeerta, P; Dirkzwager, A J E

Studying consequences of imprisonment Book Chapter

Kuhn, A; Margot, P; Aebi, M F; Schwarzenegger, Ch. ; Donatsch, A; Jositsch, D (Ed.): Criminology, criminal policy and criminal law in international perspective. Essays in the honour of Martin Killias, pp. 619-635, Stämpfli Verlag, Bern, 2013.

BibTeX

2011

Kruttschnitt, C; Dirkzwager, A J E

Are there still contrasts in tolerance? : Imprisonment in the Netherlands and England 20 years later. Journal Article

Punishment & Society, 13 (3), pp. 283-306, 2011, (NSCR-2011.25).

BibTeX

Kruttschnitt, C; Slotboom, A M; Dirkzwager, A J E; Bijleveld, C

Bringing women's carceral experiences into the "New Punitiveness" fray Journal Article

Justice Quarterly, (elektronische pre-publicatie), pp. jan-26, 2011, (NSCR-2011.60).

BibTeX

Dirkzwager, A J E; Nieuwbeerta, P; Blokland, A A J

Effects of first-time imprisonment on postprison mortality : A 25-year follow-up study with a matched contro group Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 2011, (NSCR-2011.36).

BibTeX

2009

Slob, P; Dirkzwager, A J E; Nieuwbeerta, P

Heeft strafoplegging zin? : Een criminologische analyse van de bedoelde en onbedoelde effecten van detentie Journal Article

Fiat Justitia, 21 (4), pp. 18-21, 2009.

BibTeX

Dirkzwager, A J E; Lamet, W; Nieuwbeerta, P; Blokland, A A J; van der Laan, P H

Na detentie : De gevolgen van rechtspraak. Journal Article

Rechtstreeks, 6 (1), pp. jun-34, 2009, (NSCR-2009.43).

BibTeX

Dirkzwager, A J E; Nieuwbeerta, P; Fiselier, J P S

Onbedoelde gevolgen van vrijheidsstraffen : Een literatuurstudie. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 51 (1), pp. 21-41, 2009, (NSCR-2009.46).

BibTeX
NSCR