Zoek

prof. dr. Arjan Blokland

Over prof. dr. Arjan Blokland

Arjan Blokland werkte tot 1996 als agent van politie bij het regio-korps Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de criminele carrières van een veroordeeldencohort uit 1977.

Vanaf 2005 is hij als (senior) onderzoeker werkzaam bij het NSCR. In 2006 werd zijn onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2010 ontving hij een tevens subsidie in het kader van NWO-middelgroot. Per 1 september 2010 is hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, (jeugdige)zedendelinquenten en evolutionaire verklaringen voor criminaliteit.

Arjan maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

2017

Elonheimo, H; Frederiksen, S; Bernasco, W; Blokland, A

Comparing criminal careers across three national cohorts: Finland, Denmark, and the Netherlands Incollection

Blokland, A; van der Geest, V (Ed.): The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology, pp. 140-155, Routledge, London, 2017.

Links | BibTeX

2015

de Weijer, Van S G; Thornberry, T P; Bijleveld, C C; Blokland, A A

The Effects of Parental Divorce on the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 5 (1), pp. 89-108, 2015.

Links | BibTeX

Hill, J M; Lalji, M; van Rossum, G; van der Geest, V R; Blokland, A A J

Experience emerging adulthood in the Netherlands Journal Article

Journal of Youth studies, 18 (18, 8), pp. 1035-1056, 2015.

Links | BibTeX

de Weijer, Van S; Besemer, S; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

The concentration of sex offenses in British and Dutch Families. Book Chapter

Lussier, Blokland & A A J P (Ed.): Chapter Sex Offenders: A Criminal Career Approach, pp. 321-348., : Wiley, Chichester, 2015.

BibTeX

2014

Koppen, Van V; Blokland, A; der Geest, Van V; Bijleveld, C; de Weijer, Van S

Late blooming offending Book Chapter

Tonry, M (Ed.): Oxford Handbook Online Criminology, Oxford University Press, 2014.

BibTeX

2013

Kersten, J; Blokland, A; Palmen, H

Verschillen veelplegers van niet-veelplegers? Een empirische toets op basis van Neerlandse registerdata tegen de achtergrond van Moffit's twee-paden model Journal Article

Panopticon, 34 (5), pp. 394-413, 2013.

BibTeX

Lussier, P; Blokland, A

The adolescence-adulthood transition and Robin's continuity paradox: criminal career patterns of juvenile and adult sex offenders in a prospective longitudinal birth cohort study Journal Article

Journal of Criminal Justice, 42 (2), pp. 153-163, 2013.

BibTeX

Verbruggen, J; Apel, R; der Geest, Van V; Blokland, A

Werk, uitkeringen en criminaliteit: Kwetsbare jongeren gevolgd van 18 tot 32 jaar Journal Article

Mens en Maatschappij, 88 (3), pp. 253-275, 2013.

BibTeX

Wermink, H; Blokland, A; Nieuwbeerta, P; Tollenaar, N

De betere stuurlui roeien (ook) met de riemen die ze hebben Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 55 (1), pp. 66-75, 2013.

BibTeX

Murray, J; Blokland, A; Farrington, D P; Theobald, D

Long term effects of conviction and incarceration on men in the Cambridge Study in Delinquent Development Book Chapter

Farrington, D P; Murray, J (Ed.): Labelling theory. Empirical tests, pp. 209-235, Transaction, Piscataway, 2013.

BibTeX

2011

McGloin, J M; Sullivan, C J; Piquero, A R; Blokland, A; Nieuwbeerta, P

Marriage and offending specialization : Expanding the impact of turning points and the process of desistance. Journal Article

European Journal of Criminology., 8 (5), pp. 361-376, 2011, (NSCR-2011.48).

BibTeX

Verbruggen, J; Blokland, A; van der Geest, V

Werk, werkduur en criminaliteit : Effecten van werk en werkduur op criminaliteit in een hoogrisicogroep mannen en vrouwen van 18 tot 32 jaar. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), pp. 116-139, 2011, (NSCR-2011.28).

BibTeX

van de Weijer, S; Bijleveld, C; Blokland, A

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (3), pp. 244-259, 2011, (NSCR-2011.52-4).

BibTeX

2010

Wermink, H; Blokland, A; Nieuwbeerta, P; Nagin, D; Tollenaar, N

Comparing the effects of community service and short-term imprisonment on recidivism : A matched samples approach Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 6 (3), pp. 325-349, 2010, (NSCR-2010.103).

BibTeX

2009

Wermink, H; Blokland, A; Nieuwbeerta, P; Tollenaar, N

Recidive na werkstraffen en na gevangenisstraffen : Een gematchte vergelijking. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 51 (3), pp. 211-227, 2009, (NSCR-2009.45).

BibTeX

van der Geest, V; Blokland, A; Bijleveld, C

Delinquent development in a sample of high-risk youth : Shape, content, and predictors of delinquent trajectories from age 12 to 32 Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 46 (2), pp. 111-143, 2009, (NSCR-2009.16).

BibTeX

2008

Blokland, A; Nieuwbeerta, P

Werkt gevangenisstraf? Journal Article

Kennislink, pp. 7, 2008, (NSCR-2008.89).

BibTeX

2007

Blokland, A; van Wijk, A

Ontwikkeling in context : De rol van de omgeving in delinquentie. Book Chapter

van Wijk, A P; Bervoets, E J A (Ed.): Politie en jeugd : Inleiding voor de praktijk., pp. 177-188, Elsevier Overheid, Den Haag, 2007, (NJSCR-2007.82).

BibTeX

Blokland, A; van Wijk, A

Criminele carrières van zedendelinquenten Book Chapter

van Wijk, A P; Bullens, R A R; van den Eshof, P (Ed.): Facetten van zedencriminaliteit., pp. 367-380, Reed Business Information, Den Haag, 2007, (NSCR-2007.78).

BibTeX

2006

Nieuwbeerta, P; Blokland, A

Lange termijn recidive patronen : Hoe goed kunnen ze worden voorspeld en voorkomen? Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2006-3), 2006, (NSCR-2006.25).

BibTeX

2003

Blokland, A; Bijleveld, C; Nieuwbeerta, P

Kosten en baten van de invoering van 'Three strikes and you're out' in Nederland : Een scenariostudie Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, vol.45 (nr.2), pp. pp:178-192, 2003, (NSCR-2003.49).

BibTeX

Nieuwbeerta, P; Blokland, A; Bijleveld, C

Lange termijn recidive van daders van seksuele delicten Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, vol.45 (nr.4), pp. pp:369-377, 2003, (NSCR-2003.46).

BibTeX

2001

Blokland, A

Kroniek evolutionaire criminologie Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, vol.43 (nr.1), pp. pp:82-88, 2001, (NSCR-2001.04).

BibTeX

Het Routledge International Handbook of Life-Course Criminology is verschenen

Onlangs verscheen het Routledge International Handbook of Life-Course Criminology, onder redactie van Arjan Blokland (Senior Onderzoeker) en Victor van der Geest (A-Lab...

Outlaw motorcycle gangs

Zijn outlawmotorclubs zoals Hells Angels en Satudarah – zoals zijzelf zeggen – gewoon hobbyclubs, of zijn zij – zoals het ministerie van Veiligheid en Justitie...

Dataset Criminal Career Life-course Study beschikbaar

Het NSCR beschikt over meerdere grootschalige, longitudinale datasets die externe onderzoekers – onder bepaalde voorwaarden – kunnen gebruiken. Aan die...

Criminele Carrière en Levensloop Studie

Hoe verloopt de ontwikkeling van crimineel gedrag van de vroege jeugd tot ver in de volwassenheid? Wat zijn de effecten van belangrijke gebeurtenissen in het leven op...

Nieuwe publicatie: Sex Offenders

Nieuwe publicatie: Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Interventies voor zedenmisdrijven zijn vaak gebaseerd op veronderstellingen over de criminele carrières van zedendelinquenten. Zo wordt vaak aangenomen dat...

Minder vaak terug naar gevangenis door enkelband

Minder vaak terug naar de gevangenis door een enkelband

Gedetineerden die hun straf thuis uitzitten met een enkelband komen in de eerste vijf jaar na vrijlating minder vaak opnieuw in de gevangenis terecht dan gedetineerden...

Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS)

Prof. dr. mr. Arjan Blokland, Lisa Storms MSc., prof. dr. Paul Nieuwbeerta, dr. Arieke Rijken In dit project – De Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS)...

Nieuw internationaal tijdschrift over levensloopcriminologie

Medewerkers van het NSCR waren betrokken bij de oprichting van een nieuw tijdschrift op het terrein van de levensloopcriminologie. Het eerste nummer zal verschijnen in...

NSCR