Zoek

Over prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Catrien Bijleveld studeerde in 1986 cum laude af in Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. In 1989 promoveerde zij op de analyse van categorische tijdreeksen. Na een aanstelling als statistisch consultant bij TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), werkte zij zeven jaar als universitair docent bij de vakgroep Methoden en Technieken bij het Departement Psychologie van de Universiteit Leiden. In 1997 werd zij programmacoördinator bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie, en was daar onder meer verantwoordelijk voor onderzoek naar strafrechtspleging, milieuhandhaving, ex-tbs-gestelden, recidive in algemene zin en vreemdelingen.

In 2002 studeerde zij cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 januari 2001 tot augustus 2014 werkte zij als senior onderzoeker bij het NSCR. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag. Catrien Bijleveld is ook hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Catrien Bijleveld was daarnaast directeur van het NSCR tot augustus 2019.

Catrien maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Extremisme/terrorisme.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.

Beschuldiging seksueel kindermisbruik bij (v)echtscheidingen

Tijdens een (v)echtscheiding worden soms beschuldigingen geuit van seksueel misbruik van een of meer van de kinderen. Uit promotieonderzoek van Anne Smit aan de VU en...

NSCR Jaarverslag 2018

Het jaarverslag geeft een dwarsdoorsnede van de onderzoeksprojecten die het NSCR uitvoerde in 2018. Ook vindt u hier informatie over personeel, budget, publicaties en de...

Institutenstelsel KNAW en NWO vergroot slagkracht wetenschap

In opdracht van KNAW en NWO heeft een onafhankelijke commissie het portfolio van KNAW- en NWO-instituten geëvalueerd. Deze commissie concludeert dat deze nationale...

NSCR Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag geeft een dwarsdoorsnede van de onderzoeksprojecten die het NSCR uitvoerde in 2017. Ook vindt u hier informatie over personeel, budget, publicaties en de...

NSCR: world leading en excellent in onderzoek

Recent zijn alle instituten van het NWO geëvalueerd door een panel van onafhankelijke internationale experts, volgens het Standard Evaluation Protocol (SEP). Het...

5 oktober 2017 | Lustrumconferentie NSCR

Een kwart eeuw onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan, organiseert het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en...

NSCR Jaarverslag 2016 beschikbaar

Het Jaarverslag 2016 geeft een indruk van de onderzoeksprojecten die het afgelopen jaar uitgevoerd werden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en...

Drie nieuwe Onderzoekstalent-beurzen

Het bestuur van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen besloot vorige week welke aanvragen op financiering kunnen rekenen uit het programma Onderzoekstalent....

Afscheid van Gerben Bruinsma

Op 12 mei jl. nam het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) afscheid van oud-directeur Gerben Bruinsma met een symposium waarin werd...

Catrien Bijleveld benoemd tot nieuw lid

Catrien Bijleveld, directeur van het  NSCR, werd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) benoemd tot nieuw lid bij de Winterlezing op 18...

NSCR