Zoek

dr. Chantal van den Berg

Over dr. Chantal van den Berg

Chantal van den Berg is verantwoordelijk voor de archivering van de verschillende datasets bij het NSCR. Daarnaast werkt zij als onderzoeker. In haar onderzoek is zij geïnteresseerd in zedendelinquentie, bestudeerd vanuit een levensloopperspectief. Haar huidige onderzoekslijn bouwt voort op haar promotieonderzoek uitgevoerd bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam, naar de ontwikkeling van jeugdige zedendelinquenten tot in de volwassenheid. Centraal stonden daarbij de ontwikkeling van de criminele carrière en invloed van verschillende levenslooptransities op delinquentie. In september 2015 verdedigde ze haar proefschrift getiteld ‘From Boys to Men: Explaining Juvenile Sex Offenders’ Criminal Careers.’

Chantal maakt deel uit van het Cluster Levensloop.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

Etnische afkomst belangrijker dan strafblad bij sollicitaties

Geweldsdelinquenten van Nederlandse afkomst maken grotere kans op uitnodiging bij sollicitatie dan sollicitanten met een migratieachtergrond met een blanco strafblad....

15 & 16 december Symposium Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Organisator: NSCR | Datum: 15 en 16 december 2016 | Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam Ter gelegenheid van het verschijnen van de bundel Sex Offenders: A Criminal...

Zicht op zeden

De bruikbaarheid van de CARR-methode in een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongvolwassenen De prevalentie van seksueel grensoverschrijdend...

Criminele carrières jeugdige zedendelinquenten

Van zedendelinquenten denkt men vaak dat zij chronische, in zeden gespecialiseerde daders zijn. Vooral als plegers van zedendelicten jong beginnen, veronderstelt men dat...

NSCR