Zoek

Over Renushka Madarie

Renushka Madarie heeft de masters Rechtspsychologie en Opsporingscriminologie in 2015 en 2016 afgerond. Haar laatste masterscriptie ging over de motivaties van hackers en werd gepubliceerd in Security Management (NL) en het International Journal of Cybercriminology (EN). Daarna heeft zij stage gelopen bij Bits of Freedom en gewerkt bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Met een NWO Onderzoekstalentbeurs werkt Renushka aan haar promotieonderzoek naar online dadergedrag. Zij richt zich nu op daders die gebruikmaken van gestolen persoonsgegevens om zo andermans online accounts te gebruiken. Haar begeleiders zijn Stijn Ruiter, Wouter Steenbeek en Edward Kleemans.

Renushka maakt deel uit van het Cluster Cybercrime.

No Posts for this author.

NSCR