Zoek

Barbora Hola kreeg WISE-positie aan het NSCR

Barbora Hola kreeg in de eerste ronde van het NWO-programma Women In Science Excel (WISE) een positie toegewezen aan het NSCR. Met dit tenure track-programma krijgen talentvolle vrouwelijke wetenschappers de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep voort te zetten of te ontwikkelen en uiteindelijk door te stromen naar een toppositie aan het betreffende instituut.

Vier WISE-tenure trackers werden geselecteerd uit 106 sollicitanten. Het WISE-programma heeft als doel de genderbalans onder het wetenschappelijk personeel van NWO te verbeteren. WISE is in juni 2016 gestart en voorziet de komende vijf jaar in twintig posities bij de NWO-onderzoeksinstituten. Vinod Subramaniam, voorzitter van de selectiecommissie: ‘De doelen van het programma om talent naar Nederland te halen en aanwezig talent te behouden en kansen te bieden zijn met de vier tenure trackers uit deze eerste ronde behaald. WISE maakt zo daadwerkelijk verschil in het aantrekken en het bevorderen van de doorstroom van vrouwelijke toponderzoekers.’

Barbora Hola wordt met de toekenning van het WISE-fellowship verbonden aan het NSCR, waar zij al Fellow was en nu een eigen onderzoeksgroep zal starten. Met haar WISE-positie wil Hola een centrum opzetten voor empirische juridische studies naar internationaal strafrecht. Hola werd door de selectiecommissie geroemd om de maatschappelijke relevantie van haar onderzoek en haar ambitieuze en originele onderzoeksvoorstel.

In 2013 kreeg Barbora Hola al een Veni-beurs toegekend voor het onderzoeksproject ‘Consistentie van internationale berechting’. Zij vergeleek de berechting van internationale misdaden door nationale en internationale gerechtshoven. Momenteel leidt ze het NWO-WOTRO ‘Security and Rule of Law’-project met als titel ‘Breaking the Cycle of Violence in Post-Conflict Settings: The Potential of Community-Based Sociotherapy in Rwanda’.

Over WISE
Met aandacht voor begeleiding en de juiste faciliteiten biedt het WISE-programma talentvolle onderzoekers een mooi loopbaantraject naar een vaste positie aan één van de NWO-onderzoeksinstituten. De tenure track-posities zijn bedoeld voor vrouwelijke onderzoekers die zich minimaal drie jaar na hun promotie bevinden in hun carrière. Zij dienen een onderzoeksvoorstel in en geven aan bij welk NWO-instituut ze willen werken. De succesvolle kandidaten krijgen een tenure track-positie van vijf jaar aangeboden bij het instituut van hun keuze. Na afloop van een succesvolle tenure track krijgt de onderzoeker een vaste aanstelling aan het instituut. De eerste tenure trackers starten in 2017, een start die mooi samenvalt met het ‘Westerdijkjaar’, waarin Nederland stil staat bij honderd jaar vrouwelijk hoogleraarschap en de positie van vrouwen in de wetenschap.

dr. Barbora Holá

Over dr. Barbora Holá

Barbora Hola werkt als Senior Onderzoeker bij de NSCR en als universitair hoofddocent bij de afdeling Strafrecht en Criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een interdisciplinaire focus en bestudeert overgangsrechtspraak na gruweldaden, met name (internationale) criminele processen, het veroordelen van internationale misdaden, tenuitvoerlegging van internationale vonnissen, rehabilitatie van oorlogsmisdadigers en het leven na een proces bij internationale straftribunalen. Naast haar onderzoek en onderwijs in het Master's programma International Crimes and Criminology aan de VU Amsterdam, is Barbora mede-directeur van het Centre for International Criminal Justice, een kenniscentrum dat zich toelegt op interdisciplinaire studies van massale wreedheden en internationaal strafrecht (www.cicj .org) en redacteur van de e-nieuwsbrief van Criminology and International Crimes. Op internationaal niveau is Barbora lid van het Afrika-Lage Landen Netwerk en bestuurslid van de European Society of Criminology Group over Atrocity Crimes and Transitional Justice. In 2017 was Barbora een van de vier kandidaten die de prestigieuze 'WISE' (Women in Science Excel) fellowship van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ontving om haar onderzoekslijn te ontwikkelen over empirische studies van internationale criminele en transitional justice na gruweldaden.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2013

Onderco, M; Holá, B; Ruiter, S

Testing detachment of the international criminal tribunals. Evidence from the ICTY Journal Article

Transnational Legal Theory, 4 (3), pp. 393-415, 2013.

BibTeX
NSCR