Zoek

De Nederlandse encyclopedie voor Empirical Legal Studies

NSCR-onderzoekers zijn, samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, het WODC en de Vrije Universiteit, de Nederlandse Encyclopedie voor Empirical Legal Studies (ELS) aan het samenstellen. Inmiddels is een groot aantal bijdragen toegezegd op uiteenlopende gebieden, zoals familierecht, bewijsrecht, aansprakelijkheidsrecht en internationaal strafrecht.

Doel van deze encyclopedie is om een systematisch overzicht te geven van ELS-onderzoeken op een bepaald rechtsgebied, de betekenis van de bevindingen uit deze onderzoeken voor het recht, en van prangende empirische vragen op het rechtsgebied.

Overzicht en aanknopingspunten voor nieuw onderzoek

Uit een recente analyse (Elbers et al., 2018) blijkt dat er in de afgelopen jaren op redelijke schaal ELS-onderzoek is uitgevoerd, maar dat een algemeen overzicht ontbreekt. De Nederlandse Encyclopedie voor Empirical Legal Studies beoogt dat overzicht te geven en aanknopingspunten te bieden voor nieuw onderzoek. De encyclopedie informeert ook de rechtspraktijk over empirisch-juridische onderzoeksuitkomsten op specifieke rechtsgebieden. Daarnaast is het boek geschikt als onderwijsmateriaal voor (empirisch-)juridische cursussen. Het beoogde lezerspubliek bestaat uit Nederlandstalige onderzoekers, praktijkbeoefenaars, docenten en studenten, en anderen die geïnteresseerd zijn in de werking van het recht in de werkelijkheid.

Hoe zien de hoofdstukken eruit?

In elk hoofdstuk wordt voor een bepaald rechtsgebied:
1. beschreven over welk rechtsgebied het hoofdstuk gaat;
2. beschreven wat voor empirisch-juridisch onderzoek de afgelopen 25 jaar op dit terrein in Nederland is verricht, wat de belangrijkste bevindingen zijn en wat de implicaties van die bevindingen zijn voor de rechtspraktijk;
3. een of meer empirische vragen geformuleerd waarop toekomstig onderzoek zich zou moeten richten.

Wat is de procedure?

De redactie, bestaande uit Arno Akkermans, Catrien Bijleveld, Marijke Malsch, Bert Marseille en Monika Smit zal de bijdragen voorleggen aan onafhankelijke reviewers. De definitieve peer-reviewed versies van de geselecteerde bijdragen worden eind 2019 verwacht. De encyclopedie verschijnt in de loop van 2020 en wordt uitgegeven door Boom Uitgevers. Tijdens een symposium zal het boek worden gepresenteerd.

Meer informatie

Voor vragen over de Nederlandse Encyclopedie voor Empirical Legal Studies neemt u contact op met Rieneke Stelma-Roorda.

Over Rieneke Stelma-Roorda LL.M. MSc

Rieneke Stelma-Roorda studeerde Rechtsgeleerdheid (LLM, 2015) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Children’s Rights (MSc, 2016) aan Queen’s University Belfast en Rechtswetenschappelijk Onderzoek (LLM, 2017) aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2016 werkte zij als junior onderzoeker mee aan het evaluatieonderzoek pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen onder leiding van Masha Antokolskaia (VU). Vanaf februari 2017 is Rieneke werkzaam als promovenda. Hierbij richt zij zich op het levenstestament, een door het notariaat ontworpen product waarin voorzieningen worden getroffen met het oog op een latere periode van wilsonbekwaamheid. Het onderzoek gaat in op de vraag hoe het levenstestament in de praktijk wordt toegepast, welke knelpunten daarbij ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost aan de hand van best practices in binnen- en buitenland.

Rieneke maakt deel uit van het Cluster Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichtenNSCR