Zoek

Actueel

Voetbalstadion permanent veiligheidsrisico voor de buurt

Uit onderzoek van de UGent en het NSCR blijkt dat de aanwezigheid van een voetbalstadion de criminaliteit in de omgeving vergroot. Het aantal diefstallen is met name...

Wie doen (geen) aangifte van cybercrime?

Ondanks dat het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit de afgelopen decennia flink is toegenomen, worden deze delicten zelden gemeld bij de politie....

NSCR Kennisdag: de positie van slachtoffers in het strafrecht

Dinsdag 12 juni | 10.00 – 17.00 | Forum 2 | VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam Bekijk hier het volledige programma.

Geen motorclub, geen criminaliteit?

‘Het ontbreekt nu nog aan empirische kennis over de mate waarin motorclubs criminele activiteiten faciliteren’ Het verbieden van motorclubs als No Surrender en...

Werkgroep Prison Life and the Effects of Imprisonment

De European Society of Criminology Working Group on Prison Life and the Effects of Imprisonment stimuleert onderzoek naar detentie in Europa en bevordert de...

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving

‘Er zijn jaarlijks al meer slachtoffers van hacken dan van fietsendiefstal’ In opdracht van het WODC is het NSCR een onderzoek gestart naar slachtoffers van online...

The Oxford Handbook of Environmental Criminology: Omgevingscriminologie in kaart gebracht

The Oxford Handbook of Environmental Criminology geeft een overzicht van theorieontwikkeling en onderzoek naar de invloed van fysieke omgevingskenmerken op...

NSCR Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag geeft een dwarsdoorsnede van de onderzoeksprojecten die het NSCR uitvoerde in 2017. Ook vindt u hier informatie over personeel, budget, publicaties en de...

Workshop designing and conducting research with hidden populations

2 en 3 mei 2018 | 9.00 – 16.00 | NSCR | Amsterdam Klik op de flyer voor meer informatie: If you were going to design a research study with active criminals … how...

NSCR: world leading en excellent in onderzoek

Recent zijn alle instituten van het NWO geëvalueerd door een panel van onafhankelijke internationale experts, volgens het Standard Evaluation Protocol (SEP). Het...

NSCR