Zoek

Onderzoek

Ons cybergedrag is veel onveiliger dan we zelf denken

Zeggen dat je je online veilig gedraagt, blijkt nog iets heel anders dan het daadwerkelijk doen. Onderzoek van De Haagse Hogeschool en het NSCR laat zien dat...

Woning- én buurtkenmerken beïnvloeden doelwitkeuze inbrekers

Uit onderzoek van de Universiteit Gent en het NSCR blijkt dat inbrekers niet alleen rekening houden met kenmerken van de specifieke woning wanneer zij een inbraakdoelwit...

Hoe leg ik het uit aan de nabestaanden? Motiveringen van vrijspraken

Bij dood-door-schuldzaken in het verkeer worden lang niet altijd zware straffen opgelegd. In een artikel in Tijdschrift voor Rechtspraak en Straftoemeting bespreekt...

Kind dat gevangenschap van ouder meemaakte trouwt minder vaak

Kinderen die gevangenschap van een ouder hebben meegemaakt, stappen significant minder vaak in het huwelijksbootje dan kinderen van wie geen ouder in de gevangenis heeft...

Gezamenlijk onderzoeksprogramma Fonds Slachtofferhulp en NSCR

Het NSCR en Fonds Slachtofferhulp zetten samen een vijfjarig onderzoeksprogramma op, gericht op slachtofferschap. Deze samenwerking maakt het mogelijk hoogwaardig...

Licht verstandelijke beperking eerder in strafrechtketen herkennen

Het NSCR en de Universiteit van Amsterdam (UvA) ontwikkelden de praktijkgerichte training LVBeeld; van discussie naar herkenning, om professionals eerder in de...

Meeste alcohol- en drugsgebruik onder samen ‘hangende’ jongeren

Het lijkt een open deur: jongeren gebruiken voornamelijk alcohol en drugs wanneer ze omgaan met leeftijdsgenoten, zonder toezicht van volwassenen. Maar is deze aanname...

The Human Factor of Cybercrime: inzicht in de mens achter de tech

Net als traditionele criminaliteit wordt cybercrime gepleegd door mensen. Maar wie zijn die daders achter de computer? Wie wordt slachtoffer? En hoe reageert de...

Focusgroep online delen van ongewenste seksuele ervaringen

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het NSCR doen onderzoek naar de motivatie achter het online delen van ongewenste seksuele ervaringen. Het onderzoek wordt...

NSCR-fellow Christophe Vandeviver lid De Jonge Academie en onderzoeksprofessor UGent

Christophe Vandeviver, fellow van het NSCR, is een van de topwetenschappers die in 2018 is toegetreden tot De Jonge Academie van België. Daarnaast is hij per 1 februari...

NSCR