Zoek

Conclusies Studiedag intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag

Op 17 en 18 juni jl. organiseerde het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) een bijeenkomst voor binnen- en buitenlandse onderzoekers die criminaliteit en aanverwant probleemgedrag onderzoeken vanuit een intergenerationeel perspectief. Het NSCR wil hiermee initiatiefnemer zijn van internationale samenwerkingen en internationaal comparatief onderzoek op dit gebied.

Bepaalde families blijven over meerdere generaties – ondanks interventies van kinderbescherming, justitiële sancties en meer maatschappelijke mobiliteit – vastzitten in een cyclus van criminaliteit, armoede, middelenmisbruik en tienermoederschap. Het is belangrijk om dergelijk probleemgedrag in een intergenerationeel perspectief te onderzoeken zodat gericht en vroegtijdig ingrijpen in de toekomst mogelijk wordt.

Tijdens de studiebijeenkomst is uitvoerig gepraat over de huidige ‘state of the evidence’ van intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag. Gebaseerd op de laatste stand van zaken in intergenerationeel onderzoek kunnen we vooralsnog concluderen dat zowel veroordelingen als zelf gerapporteerde delinquentie overdraagbaar lijken van generatie op generatie. Dit geldt bovendien ook voor drugsgebruik. Daarnaast lijkt het van belang ouderlijk opvoedgedrag te bekijken in relatie tot het overdragen van delinquentie van generatie op generatie. Daar liggen immers ook mogelijkheden voor preventie.

Hoewel een groot en groeiend aantal studies heeft aangetoond dat crimineel gedrag overdraagbaar is op de volgende generatie, is nog niet precies duidelijk hoe dit gebeurt en welke factoren (zoals opvoeding, opgroeien in armoede, partnerkeuze, leefomstandigheden, genen) daarbij een rol spelen. Er is dus meer aandacht nodig voor de onderliggende mechanismen. Toekomstig onderzoek moet zich richten op de vraag hoe crimineel gedrag overgedragen wordt van generatie op generatie, en onder welke omstandigheden de overdracht wel of juist niet plaatsvindt. Op deze manier kan onderzoek een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van interventies om de negatieve patronen te doorbreken.

We hebben de belangrijkste bevindingen vrijdag 19 juni gedeeld met gemeentelijke en landelijke beleidsmakers, mensen uit de interventiepraktijk, politiemedewerkers, jeugdzorgmedewerkers en belangstellende onderzoekers tijdens een openbare studiemiddag. Het NSCR zal de internationale samenwerking met onderzoekers ook de komende jaren aanwenden om beleid en praktijk te blijven informeren over ‘criminele families’.

Nadere informatie:
Steve van de Weijer, tel. 020 59 85239 of SvandeWeijer@nscr.nl
Veroni Eichelsheim, tel. 020 59 82862 of VEichelsheim@nscr.nl

dr. Veroni Eichelsheim

Over dr. Veroni Eichelsheim

Veroni Eichelsheim studeerde in 2005 af in de klinische psychologie aan de Universiteit Leiden, na een onderzoeksstage bij het NSCR. Op 18 maart 2011 verdedigde zij haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht getiteld: ‘The Complexity of Families. Assessing family relationships and their association with externalizing problems’. Daarna deed zij een jaar onderzoek bij het WODC naar de ervaringen van jongeren in jeugddetentie. Vervolgens werkte ze als UD bij de Universiteit Leiden (afdeling Criminologie), waar ze onderwijs verzorgde in onderzoeksmethoden en waar ze werkte aan een onderzoek naar de criminele attitudes van volwassen gedetineerden.

Vanaf augustus 2013 is Veroni werkzaam als onderzoeker bij het NSCR. Zij is met name geïnteresseerd in de complexe intergenerationele interactie tussen gezinsrelatiekwaliteit, opvoeding en delinquent gedrag. Voor de opleiding criminologie van de VU begeleidt zij bachelor-en mastertheses.

Veroni maakt deel uit van de Clusters Intergenerationeel en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten
NSCR