Zoek

Conferentie Empirical Legal Studies: heden en toekomst

Organisator: NSCR | Datum: 13 december 2016 | Locatie: Hoge Raad

Doet het recht wel wat het beoogt te doen? Juridisch onderzoekers buigen zich traditioneel over normatieve vragen. Daarbij onderzoeken zij doorgaans niet of de werkelijkheid wel zo is, als het recht veronderstelt. Om de assumpties van het recht te toetsen, is empirisch onderzoek nodig. Empirisch onderzoek als aanvulling op de normatieve bestudering van het recht is een verrijking van de wetenschap en kan bijdragen aan een betere rechtspraak en wetgeving.

Het doen van empirisch onderzoek is echter geen standaardonderdeel van de juridische opleiding. Juristen doen dan ook weinig empirisch juridisch onderzoek. Of gebeurt er misschien toch meer dan we denken? Wat is de plaats van empirie in het onderwijs? Hoe kunnen we multidisciplinaire samenwerking tussen juristen en sociaal wetenschappers stimuleren? Hoe sluit onderzoek het beste aan op de rechtspraktijk?

Deze onderwerpen zullen ter sprake komen op de conferentie Empirical Legal Studies: heden en toekomst. Sprekers uit verschillende rechtsgebieden en uit zowel de wetenschap als de praktijk, zullen pitchen over de stand van zaken van empirisch juridisch onderzoek in de wetenschap en het onderwijs. Daarnaast besteden we aandacht aan de toekomst, de kansen op het gebied van interdisciplinaire samenwerking en de toepassing van empirie in de rechtspraktijk. Het publiek wordt nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) organiseert de conferentie, onder begeleiding van een landelijke stuurgroep. De conferentie vindt plaats in het kader van de landelijke stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS), gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Wilt u de conferentie bijwonen, meldt u zich dan aan bij dr. Nieke Elbers. Bij meer belangstelling dan plaatsen, houden we rekening met de achtergrond van de deelnemers. We streven naar een diversiteit aan achtergronden.

Tijd: dinsdag 13 december 2016 | 13.00 tot 17.00 uur
Plaats: Hoge Raad, Den Haag | geldige legitimatie verplicht
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelding: dr. Nieke Elbers, nelbers@nscr.nl, (020) 59 85239

Download hier het programma:

Credits beeld: Shutterstock

dr. Nieke Elbers

Over dr. Nieke Elbers

Nieke Elbers studeerde in 2006 af als (neuro)psycholoog aan de Universiteit Maastricht. In 2013 promoveerde ze aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar het negatieve effect van een letselschadeafwikkeling op het herstel van verkeersslachtoffers. Daarna werkte zij als postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Sydney in Australi√ę, waar zij onderzoek deed naar de procedurele rechtvaardigheid van letselschadesystemen na een verkeers- of arbeidsongeval. Ze werkte hiervoor nauw samen met beleidsmakers, juristen en specialisten in de gezondheidszorg.

Sinds 2016 is Nieke als postdoc onderzoeker verbonden aan het NSCR als projectleider Empirical Legal Studies (ELS). Het ELS project heeft als doel juristen te stimuleren empirisch onderzoek uit te voeren en toe te passen. Juristen leren in hun opleiding over het algemeen vrij weinig over empirie, terwijl dat wel heel nuttig en nodig is. Vaak worden er bij het maken van wetgeving allerlei aannames gemaakt over menselijk gedrag, maar het is lang niet altijd zeker of deze assumpties wel kloppen. Daarvoor is empirisch onderzoek nodig. Ook hebben juristen soms moeite met het beoordelen van empirisch onderzoek, wat kan leiden tot verkeerde rechterlijke beslissingen. ELS is een belangrijke wetenschappelijke vernieuwing, die zal voorzien in het beantwoorden van maatschappelijke vragen.

Nieke maakt deel uit van het Cluster Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichtenNSCR