Zoek

3-5 februari 2017 | Conferentie Globalisation of Fisheries

3-5 Februari 2017 | Texel

Nu de mondiale visvangst blijft stagneren, ondanks toegenomen inspanningen van de visserij, maken zowel wetenschappers en praktijkmensen als beleidsmakers zich ernstig zorgen over de impact van de illegale, niet-gereglementeerde en ondergerapporteerde visvangst. Er is toenemende internationale druk om dit fenomeen beter te begrijpen en praktische oplossingen te bedenken om de duurzaamheid van de visserij te beschermen.

Twee NWO-instituten, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), organiseren samen het internationaal meerdaags congres Globalisation of fisheries: the prevalence, actors, ecological impact and regulation of illegal fishing. De actuele stand van zaken met betrekking tot de globalisatie van vissersvloten en de gevolgen ervan voor ecosystemen in zee zal er worden besproken. Het doel is om op de conferentie de best beschikbare informatie bij elkaar te brengen, de kenniskloof en hoe deze overbrugd kan worden in beeld te krijgen, en om de ecologische en economische gevolgen van illegale visserij te identificeren. NSCR en NIOZ trekken samen op om tot een gezamenlijke onderzoeksagenda te komen als een eerste stap naar beter beheer en behoud van ecosystemen langs de kust en mariene biodiversiteit.

Keynote speakers op de conferentie zijn Professor Daniel Pauly (Sea Around Us, Institute for the Oceans and Fisheries & Department of Zoology, Vancouver), Professor Ronald V. Clarke (Rutgers School of Criminal Justice, New Jersey), Professor Wim Huisman (Criminal Law and Criminology, Vrije Universiteit Amsterdam), en onderzoekers en vertegenwoordigers van de EU Long Distance Fleet Advisory Council (LDAC).

Naast vooraanstaande wetenschappers bevat het plenaire programma ook sprekers van niet-gouvernementele organisaties die prominent zijn in de strijd tegen illegale visserij, zoals Oceana, Greenpeace, Birdlife International en de Pew Charitable Trusts.

De onderwerpen die op de conferentie aan bod komen, omvatten onder meer een historisch overzicht van de visserij en de wetgeving, illegale visserij en de betrokken actoren, ecologische & economische effecten en regelgeving & handhaving. De proceedings van de conferentie worden gepubliceerd in het ICES Journal of Marine Science.

Meer informatie
Verdere informatie is te vinden op de website en aanmelden kan via deze link.

Programma Conferentie Globalisation of Fisheries (Engelstalig):

Brochure Conferentie Globalisation of fisheries (Engelstalig):

Persbericht
Illegale visserij schaadt ecosystemen en lokale economie√ęn

dr. Andrew Lemieux

Over dr. Andrew Lemieux

Andrew Lemieux studeerde biochemie en moleculaire biofyscia aan de Universiteit van Arizona waar hij zijn BSc (2005) en MSc (2006) behaalde en als 'undergraduate' werkte. In de zomer van 2005 verwierf hij een beurs voor onderzoek aan het Karolinska Instituut in Stockholm. In Zweden ontwikkelde Andrew belangstelling voor onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving.

Na terugkeer in de Verenigde Staten vond hij een promotieplaats aan de Rutgers School of Criminal Justice in Newark, waar hij onder meer onderzoek deed naar misdrijven tegen bezoekers en toeristen, misdrijven tegen dieren in het wild, en naar tijdsgebaseerd slachtofferschapsrisico.

Andrew werkt momenteel aan een bruikbare typologie voor onderzoek naar en bestrijding van stroperij van olifanten in Afrika. Zijn kennis van stroperij heeft Andrew opgedaan tijdens veldwerk in Oeganda waarbij hij o.a. een aantal maanden bij de rangers van de Uganda Wildlife Authority heeft gewoond en waar hij participeerde in anti-stroperij patrouilles. Als oprichter van het WILD LEO Project heeft Andrew de ranger teams versterkt met technologie en training voor het verbeteren van het opsporen en analyseren van stroperij.

Andrew maakt deel uit van de Clusters Wildlife Crime en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk alle berichten

2011

Bosse, T; Gerritsen, C; Hoogendoorn, M; Jaffry, Waqar S; Treur, J

Agent-based vs. population-based simulation of displacement of crime : A comparative study Journal Article

Web Intelligence and Agent Systems : An International Journal, 9 , pp. 147-160, 2011.

BibTeX
NSCR