Zoek

Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS)

Prof. dr. mr. Arjan Blokland, Lisa Storms MSc., prof. dr. Paul Nieuwbeerta, dr. Arieke Rijken

In dit project – De Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS) – worden ruim 5.000 veroordeelden en hun familieleden bestudeerd over vrijwel hun gehele leven. Het project maakt gebruik van gegevens van een 4% steekproef van alle personen die in 1977 zijn veroordeeld. Op basis van gegevens uit het Justitiële Documentatie Register wordt de complete criminele carrière van deze onderzoekspersonen en hun huwelijkspartners en kinderen nagegaan tot aan 2007.

Tevens zijn voor de veroordeelden en hun familieleden gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie bekend. Hierdoor kunnen levenslange ontwikkelingen op andere levensloop terreinen (huwelijk, kinderen, overlijden) en de relatie met crimineel gedrag worden bestudeerd. Binnen het criminele carrière project wordt samengewerkt met internationale experts op het terrein van criminele carrières, en strafrechtelijke interventies.

In 2010 is subsidie van NWO (Middelgroot) verkregen om alle steekproefleden te bevragen op de domeinen werk, relaties, gezondheid, verslaving en woonomgeving.

Deze poster (pdf) geeft een beknopt overzicht van het CCLS onderzoek en gaat in op de methode van onderzoek en de onderzoeksvragen.

prof. dr. Arjan Blokland

Over prof. dr. Arjan Blokland


Arjan Blokland werkte tot 1996 als agent van politie bij het regio-korps Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Strafrecht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2005 promoveerde hij (cum laude) aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar de criminele carrières van een veroordeeldencohort uit 1977.

Vanaf 2005 is hij als (senior) onderzoeker werkzaam bij het NSCR. In 2006 werd zijn onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven gehonoreerd met een VENI-subsidie. In 2010 ontving hij een tevens subsidie in het kader van NWO-middelgroot. Per 1 september 2010 is hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Criminology and Criminal Justice aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop, (jeugdige)zedendelinquenten en evolutionaire verklaringen voor criminaliteit.

Arjan maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten
NSCR