Zoek

Gearresteerde_jongen

Criminele carrières jeugdige zedendelinquenten

Van zedendelinquenten denkt men vaak dat zij chronische, in zeden gespecialiseerde daders zijn. Vooral als plegers van zedendelicten jong beginnen, veronderstelt men dat deze daders door een seksuele of psychologische afwijking langdurig dit soort delicten zullen blijven plegen en in zeker opzicht ‘ongeneeslijk’ zijn. De afgelopen jaren is in Nederland en in het buitenland steeds meer onderzoek gedaan naar de criminele carrières van jeugdige zedendelinquenten. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn van belang om beleid en wetgeving ‘evidencebased’ te maken, dus gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

Lees meer over het onderzoek in dit factsheet:

Credits beeld: Shutterstock

dr. Chantal van den Berg

Over dr. Chantal van den Berg

Chantal van den Berg is verantwoordelijk voor de archivering van de verschillende datasets bij het NSCR. Daarnaast werkt zij als onderzoeker. In haar onderzoek is zij geïnteresseerd in zedendelinquentie, bestudeerd vanuit een levensloopperspectief. Haar huidige onderzoekslijn bouwt voort op haar promotieonderzoek uitgevoerd bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam, naar de ontwikkeling van jeugdige zedendelinquenten tot in de volwassenheid. Centraal stonden daarbij de ontwikkeling van de criminele carrière en invloed van verschillende levenslooptransities op delinquentie. In september 2015 verdedigde ze haar proefschrift getiteld 'From Boys to Men: Explaining Juvenile Sex Offenders’ Criminal Careers.'

Chantal maakt deel uit van het Cluster Levensloop.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichtenNSCR