Zoek

Tiger - John Goodrich

Criminologisch onderzoek naar wildlife crime: Tiger Week

Rond 1900 leefden er bijna honderdduizend tijgers in het wild, tegenwoordig nog maar 3.200. Tijgers behoren tot de meeste bedreigde diersoorten in de wereld. Inmiddels is het doden van tijgers om de lichaamsdelen te verhandelen in alle landen een misdaad. Het NSCR organiseert van 14 t/m 16 juli Tiger Week waarin natuurbeschermers en criminologen samen onderzoek naar deze misdrijven bespreken.

De massale afname van het aantal tijgers dat in het wild leeft is het gevolg van menselijk gedrag. Stroperij, het vernietigen van de natuurlijke leefomgeving, excessieve jacht op tijger en conflicten tussen mensen en tijgers leiden allemaal tot grote tijgersterfte. Tijgers kunnen alleen overleven wanneer ze in speciale gebieden beschermd worden.

De Tiger Week, die dit jaar voor het eerst gehouden zal worden, is onderdeel van het Wildlife Crime Research Initiative (WCRI) van het NSCR, dat academici uit diverse disciplines samenbrengt en verbindt met praktijkwerkers, non-gouvernementele organisaties en particuliere bedrijven, om misdrijven tegen wilde dieren (‘wildlife crime’) beter te onderzoeken. Tijdens Tiger Week komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: het monitoren van tijgers, rechtshandhavingsstrategieën, verzamelen en analyseren van gegevens, wildlife forensisch onderzoek en de rol van technologie bij het beschermen van tijgers. Ook de rol van de lokale bevolking bij het beschermen van tijgers en afzetmarkten voor tijgerproducten zullen besproken worden.

Diverse nationale en internationale organisaties nemen deel aan Tiger Week, zoals Panthera, beschermingsorganisatie van grote katachtigen, het Nederlandse Forensisch Instituut en Shadowview en Dutch UAS, Nederlandse fabrikanten van drones . Scopic, een firma die virtual reality producten maakt laat zien hoe hun technologie bewustwording kan vergroten en rangers in wildparken kan trainen. William Moreto, criminoloog aan de Universiteit van Centraal Florida, zal een toelichting geven op de aanpak van rangers bij het verzamelen en delen van informatie met verschillende partijen.

Op de slotmiddag 16 juli zal een selecte groep deelnemers een overzicht presenteren met empirisch geteste preventiestrategieën die laten zien wat werkt, wat niet werkt en wat veelbelovend is bij de bescherming van tijgers wereldwijd, alsmede een onderzoekagenda.

Meer informatie over de Tiger Week is verkrijgbaar bij Andrew Lemieux: alemieux@nscr.nl

Photo Credit: John Goodrich

dr. Andrew Lemieux

Over dr. Andrew Lemieux

Andrew Lemieux studeerde biochemie en moleculaire biofyscia aan de Universiteit van Arizona waar hij zijn BSc (2005) en MSc (2006) behaalde en als 'undergraduate' werkte. In de zomer van 2005 verwierf hij een beurs voor onderzoek aan het Karolinska Instituut in Stockholm. In Zweden ontwikkelde Andrew belangstelling voor onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving.

Na terugkeer in de Verenigde Staten vond hij een promotieplaats aan de Rutgers School of Criminal Justice in Newark, waar hij onder meer onderzoek deed naar misdrijven tegen bezoekers en toeristen, misdrijven tegen dieren in het wild, en naar tijdsgebaseerd slachtofferschapsrisico.

Andrew werkt momenteel aan een bruikbare typologie voor onderzoek naar en bestrijding van stroperij van olifanten in Afrika. Zijn kennis van stroperij heeft Andrew opgedaan tijdens veldwerk in Oeganda waarbij hij o.a. een aantal maanden bij de rangers van de Uganda Wildlife Authority heeft gewoond en waar hij participeerde in anti-stroperij patrouilles. Als oprichter van het WILD LEO Project heeft Andrew de ranger teams versterkt met technologie en training voor het verbeteren van het opsporen en analyseren van stroperij.

Andrew maakt deel uit van de Clusters Wildlife Crime en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk alle berichten

2011

Bosse, T; Gerritsen, C; Hoogendoorn, M; Jaffry, Waqar S; Treur, J

Agent-based vs. population-based simulation of displacement of crime : A comparative study Journal Article

Web Intelligence and Agent Systems : An International Journal, 9 , pp. 147-160, 2011.

BibTeX
NSCR