Zoek

Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined (Cyber COP)

In dit onderzoek, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), worden daderprofielen van cybercriminelen onderzocht. In tegenstelling tot onderzoek naar de technologische dimensies van cybercrime staat onderzoek naar daders, de ‘human factor’, nog steeds in de kinderschoenen. Hoewel technologie ervoor kan zorgen dat een concrete dreiging kan worden tegengegaan, richt het zich niet op de oorzaken van cybercrime. Het is daarom, net als bij andere typen criminaliteit, essentieel inzicht te krijgen in de motivaties, persoonlijkheid, sociale netwerken en ontwikkeling van criminele carrieres van cybercriminelen. Kortom, er is behoefte aan Cyber Crime Offender Profiling, oftewel Cyber COP.

Dit (promotie)onderzoek gebruikt inzichten uit de criminologie om nieuw licht te werpen op de ‘human factor’ van cybercrime. Om tot beter beleid en gerichtere interventies te komen, worden hiertoe daderprofielen van cybercriminelen ontwikkeld. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre deze kenmerken overeenkomen dan wel verschillen van die van daders van ‘offline’ criminaliteit.

Marleen Weulen Kranenbarg MSc., promovendus, prof. dr. Wim Bernasco, mr. dr. Jean-Louis van Gelder, prof. dr. Stijn Ruiter, promotoren

dr. Marleen Weulen Kranenbarg

Over dr. Marleen Weulen Kranenbarg

Marleen Weulen Kranenbarg heeft een bachelor Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden behaald. Tijdens haar afstudeerstage bij het NSCR deed zij een semi-experimenteel internationaal vergelijkend onderzoek naar DNA-rapporten. Van 2013 tot 2017 was Marleen promovendus bij het NSCR. Haar promotieonderzoek richtte zich op de daders (persoonlijkheid, levensloop, criminele motivaties, sociale netwerken etc.) van verschillende vormen van cybercriminaliteit. Hierbij onderzocht zij ook in hoeverre deze kenmerken overeenkomen dan wel verschillen van die van daders van offline criminaliteit.

Marleen is Universitair Docent Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

T: +31(0)20 59 87 665
E: M.WeulenKranenbarg@VU.nl
W: https://research.vu.nl/en/persons/m-weulen-kranenbarg

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR