Zoek

Cybercriminal networks

Op 30 september verdedigt NSCR-Postdoc Onderzoeker Rutger Leukfeldt aan de Open Universiteit zijn proefschrift over cybercriminele netwerken, Cybercriminal networks: Origin, growth and criminal capabilities. Rutger deed de afgelopen vier jaar onderzoek naar de ontstaans- en groeiprocessen en criminele mogelijkheden van criminele netwerken die met behulp van hacken, malware en phishing geld proberen te stelen van (klanten van) financiële instellingen. Om inzicht te krijgen in cybercriminele netwerken reconstrueerde hij veertig netwerken in Nederland, Duitsland, Engeland en Amerika en heeft hij data geanalyseerd afkomstig uit een fraudedatabase van een Nederlandse bank.

Een opvallende bevinding is dat real-world sociale banden nog steeds van groot belang zijn binnen cybercriminele netwerken. Ook bij deze vorm van gedigitaliseerde criminaliteit blijken leden een voorkeur te hebben om samen te werken met mensen die ze kennen uit de fysieke wereld. Leden groeiden bijvoorbeeld op in dezelfde buurt of zaten in dezelfde gevangenis. De meeste netwerken maken echter ook in mindere of meerdere mate gebruik van online forums om specialisten te werven. Dit zorgt voor een meer fluïde vorm van samenwerking tussen kernleden en facilitators. Ten slotte zijn er netwerken waarvan het ontstaan en de groei is gebaseerd op het gebruik van forums in plaats van real-world sociale banden. Deze netwerken blijken in staat te zijn om wereldwijd actief te worden met slechts een beperkt aantal leden. Forums neutraliseren daarmee de traditionele beperkingen van sociale banden (die bijvoorbeeld alleen toegang geven tot mensen binnen hetzelfde land of dezelfde regio).

Binnen het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is Rutger Leukfeldt projectleider van de nationale stimuleringsactie ‘Cybercrime: the human factor’. Het streefdoel van deze stimuleringsactie is om de huidige, vooral technologische, bestudering van cybercrime uit te breiden met meer onderzoek naar ‘de menselijke factor’: daders, slachtoffers en andere betrokkenen, en vraagstukken rond de juridische aanpak en regulering van cybercriminaliteit. Om dit te bereiken worden onderzoekers op het gebied van niet-technologisch onderzoek naar cybercrime en cybersecurity samengebracht.

Doel is te komen tot een beschrijving van de actuele stand van zaken van het onderzoek naar de rol van menselijke aspecten op dit onderzoeksterrein. De stimuleringsactie wil de belangrijkste onderzoeksvragen voor de korte- en lange termijn formuleren en (innovatieve) onderzoeksmethoden en datasets in kaart brengen die gebruikt kunnen worden bij het bestuderen van de human factor binnen cybercrime en cyber security. Daarmee kan een nationale onderzoeksagenda cybercrime tot stand komen.

Credits beeld: Shutterstock

dr. Rutger Leukfeldt

Over dr. Rutger Leukfeldt


Rutger Leukfeldt is senior onderzoeker cybercrime bij het NSCR en lector Cybersecurity in het mkb bij de Haagse Hogeschool. Rutger promoveerde op een onderzoek naar de ontstaans- en groeiprocessen van cybercriminele netwerken. Daarnaast voerde Rutger de afgelopen tien jaar voor opdrachtgevers uit zowel het publieke als private domein diverse cybercrime-onderzoeken uit. Enkele voorbeelden zijn onderzoek naar werkwijzen en daderkenmerken van cybercriminelen, onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime en onderzoek naar de doorstroom van cybercrimezaken binnen de strafrechtketen. In 2015 kreeg Rutger een Marie Curie Individual Fellowship (EU-beurs) om de veranderde organisatie van criminele netwerken te bestuderen. In 2017 ontving hij een NWO Veni-beurs om de offline kant van cybercrime te bestuderen. Verder is hij sinds 2017 voorzitter van de Cybercrime Working Group van de European Society of Criminology.

Rutger maakt deel uit van het Cluster Cybercrime.

Bekijk alle berichtenNSCR