Zoek

Datasets

Onderzoek van het NSCR resulteert in veel datasets van hoge kwaliteit. De door het NSCR zelf verzamelde data zijn onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor onderzoekers die verbonden zijn aan universiteiten of onderzoeksinstituten. Het NSCR beschikt tevens over data die door derden beschikbaar zijn gesteld, zoals gegevens van politie en justitie. Het gebruik van deze data is gebonden aan strikte protocollen. Gebruik van door derden beschikbaar gestelde data voor nieuwe onderzoekdoeleinden is enkel mogelijk na toestemming van de betrokken instantie(s).

Informatie over NSCR datasets wordt beschikbaar gesteld door DANS (Data Archiving and Networked Services). DANS biedt twee mogelijkheden voor het verkennen van NSCR datasets:

  • Het online archiveringssysteem EASY biedt een overzicht van NSCR datasets die beschikbaar zijn voor aanvraag. Voor alle bij DANS gedocumenteerde NSCR datasets zijn meta-data beschikbaar.
  • Voor een meer gedetailleerd inzicht in de inhoud van NSCR datasets, kan gebruik worden gemaakt van de EASY online analysis tool van DANS. Hier wordt voor een selectie van NSCR datasets meta-data verstrekt, met daarbij de mogelijkheid om univariate verdelingen van variabelen te raadplegen.

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van NSCR data dient tenminste te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is in dienst bij een universiteit of (wetenschappelijk) onderzoeksinstituut;
  • De aanvrager werkt enkel op het NSCR en in samenwerking met het NSCR met de beschikbaar gestelde data;
  • De aanvrager heeft bij aanvraag een gerichte onderzoeksvraag en onderzoeksplan

Aanvraag

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan kan direct een aanvraag worden gedaan via een aanvraagformulier. Voor meer informatie over (het gebruik van) datasets van het NSCR kan contact worden opgenomen met de databeheerder (secretariaat@nscr.nl).

NSCR