Zoek

Datasets

Onderzoek van het NSCR resulteert in veel datasets van hoge kwaliteit. De door het NSCR zelf verzamelde data zijn onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor onderzoekers die verbonden zijn aan universiteiten of onderzoeksinstituten. Het NSCR beschikt daarnaast over data die door derden beschikbaar zijn gesteld, zoals gegevens van politie en justitie. Het gebruik van deze data is gebonden aan strikte protocollen. Gebruik van deze data voor nieuwe onderzoekdoeleinden is enkel mogelijk na toestemming van de betrokken instantie(s).

Informatie over NSCR-datasets vindt u op DANS (Data Archiving and Networked Services). Voor alle bij DANS gedocumenteerde NSCR-datasets zijn meta-data beschikbaar.

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van NSCR-data voldoet u tenminste aan de volgende voorwaarden:

  • U bent in dienst bij een universiteit of (wetenschappelijk) onderzoeksinstituut.
  • U werkt enkel op het NSCR en in samenwerking met het NSCR met de beschikbaar gestelde data.
  • U heeft bij aanvraag een gerichte onderzoeksvraag en een onderzoeksplan.

Aanvraag indienen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u voor meer informatie over (het gebruik van) datasets van het NSCR contact opnemen met de databeheerder via het secretariaat.

NSCR