Zoek

NSCR-datasets voor wetenschappelijk onderzoek

Het NSCR heeft een aantal grote (inter)nationaal unieke datasets verzameld. Voorbeelden zijn de CCLS (de Criminal Careers en Life Course Study waar de levenslopen van een steekproef van 4% van justitiabelen uit 1977 wordt gevolgd), Trans5 (de dataset die demografische en criminaliteitsgegevens bevat van 198 families over vijf generaties) en diverse datasets die gegevens bevatten over (ruimtelijk) crimineel gedrag, zoals van inbrekers.

Binnen de (inter)nationale samenwerking met andere organisaties worden onderzoeksdata gedeeld volgens het principe van Open Science, in een repository met een Core Trust Seal. Data worden hier ook voor de lange termijn veilig opgeslagen en beheerd. Voor toegang tot deze data gelden strikte voorwaarden. Uitgangspunt is dat voorzichtig, respectvol en vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Waar mogelijk zijn deze data aan de bron geminimaliseerd en geanonimiseerd. Voor de meest gevoelige data beschikken we over een eigen Secure Analytics Lab (SAL). Het SAL wordt ISO 27001-gecertificeerd en staat volledig los van het internet. Het NSCR volgt zo veel mogelijk het beveiligingsniveau dat hoort bij de classificatie Departementaal Vertrouwelijk. We hebben
een functionaris gegevensbescherming in dienst.

Gebruiksvoorwaarden en een aanvraag indienen

De datasets die zijn opgeslagen bij het NSCR zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent in dienst bij een universiteit of (wetenschappelijk) onderzoeksinstituut.
  • U werkt enkel op het NSCR en in samenwerking met het NSCR met de beschikbaar gestelde data.
  • U heeft bij aanvraag een gerichte onderzoeksvraag en een onderzoeksplan.

Voor vragen over het gebruik en de beschikbaarheid van deze datasets neemt u contact op met het secretariaat.

Het NSCR werkt aan een uitgebreid overzicht van de datasets, met beschrijving en gebruiksmogelijkheden. Informatie over NSCR-datasets vindt u ook op DANS (Data Archiving and Networked Services). Voor alle bij DANS gedocumenteerde NSCR-datasets zijn meta-data beschikbaar.

NSCR