Zoek

De rol van awareness space in de keuze van delictlocatie

Waarom worden delicten op bepaalde plaatsen gepleegd? Volgens de crime pattern theory van Brantingham en Brantingham heeft iedereen een awareness space: het gebied waarmee je bekend bent omdat je er tijd doorbrengt. De awareness space bestaat uit verschillende locaties waar je in het dagelijks leven (regelmatig) komt, bijvoorbeeld je woning, school, werk, vrijetijdsbestedingsplekken en de woningen van vrienden of familie. Je awareness space verandert voortdurend als gevolg van veranderingen in de frequenties en de tijdstippen waarop je aanwezig bent op de verschillende locaties. Als je bijvoorbeeld verhuist verandert je awareness space meestal ingrijpend.

Volgens de crime pattern theory vindt criminaliteit plaats op plekken waar de awareness space van een persoon die gemotiveerd is om een delict te plegen overlapt met aantrekkelijke doelwitten. Dit onderzoeksproject vult eerder onderzoek naar de crime pattern theory aan door niet alleen te kijken naar waar mensen wonen of gewoond hebben, maar ook naar andere locaties die onderdeel kunnen zijn van iemands awareness space en de invloed van deze locaties op de plekken waar delicten plaatsvinden.

Voor dit onderzoek worden niet alleen officiële registratiedata gebruikt. We voeren ook vraaggesprekken met jongeren om hun awareness space gedetailleerd in kaart te brengen en te relateren aan locaties waar zij in aanraking komen met onveiligheid en illegaal gedrag. Met behulp van discrete spatial choice models wordt onderzocht wat de impact is van awareness space en van aantrekkelijke doelwitten op de keuze van delictlocaties . Dit project is mogelijk gemaakt door een Vidi subsidie van NWO.

 

awarenessafbeelding

 

Projectmedewerkers Awareness space: Wim Bernasco, Marre Lammers, Barbara Menting, Stijn Ruiter

dr. Marre Lammers

Over dr. Marre Lammers

Marre Lammers studeerde in juni 2009 cum laude af aan de Universiteit Leiden in de Forensische Criminologie. Van september 2009 tot en met augustus 2013 heeft zij haar promotieonderzoek uitgevoerd bij het NSCR. Met behulp van gekoppelde DNA-sporen deed ze onderzoek naar hoe kenmerken van het ruimtelijk gedrag en de criminele carrières van seriële daders invloed hebben op de kans dat deze daders gearresteerd worden. Zij is gepromoveerd in januari 2014. Sinds september 2013 is zij bij het NSCR werkzaam als postdoc onderzoeker en onderzoekt zij de invloed van awareness space op de keuze van delictlocaties.

Marre maakt deel uit van de Clusters Empirical Legal Studies en Ruimtelijk-temporeel.

Bekijk alle berichten
NSCR