Zoek

Deense beurs voor Violence, Bystanders , and … Action!

Aan NSCR-onderzoeker Marie Rosenkrantz Lindegaard is een persoonlijke ‘Research Project 2 Grant’ toegekend door de Deense Raad voor Onafhankelijk Onderzoek. Zij ontvangt € 635.000 om een team van onderzoekers te werven voor het project ‘Violence, Bystanders, and …Action!’.

Omstanders van gewelddadige conflicten kunnen een cruciale rol spelen bij het voorkomen van schade en letsel, omdat zij aanwezig zijn wanneer de politie afwezig is. Ondanks een halve eeuw ‘bystander studies’ in de sociologie, psychologie en criminologie, is er weinig bekend over acties van omstanders in gewelddadige situaties.

Dit project richt zich op systematische observatie en nauwkeurige analyse van acties van omstanders bij meer dan driehonderd overvallen en vechtpartijen die zijn opgenomen door beveiligingscamera’s en in politiedossiers beschreven. Dit is de grootste steekproef van videobeelden van gedrag van omstanders voor analyse tot nu toe.

Het project gaat systematisch en tot in detail meten wat omstanders doen, verklaringen zoeken voor de oorzaken van onderlinge verschillen in gedrag, en de gunstige en schadelijke gevolgen van hun handelingen voor zichzelf en voor anderen identificeren. Het zal een unieke ‘evidence-base’ genereren voor de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke theorieën over geweld en het publieke debat aanzwengelen over de rol die omstanders kunnen spelen in de openbare veiligheid.

Het project wordt uitgevoerd bij het departement Sociologie aan de Universiteit van Kopenhagen in samenwerking met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Het maakt deel uit van het NSCR-onderzoekscluster ‘Criminal Events’ dat zich richt op het gedrag van daders, slachtoffers, omstanders en de rechtshandhaving in de loop van potentiële en werkelijke criminele gebeurtenissen. Het doel is om de manier waarop verschillende actoren zich gedragen als criminele gebeurtenissen zich ontvouwen te beschrijven, de oorzaken van hun gedrag te verklaren en de gevolgen van hun gedrag te verduidelijken.

 

 

 

dr. Marie Lindegaard

Over dr. Marie Lindegaard


Marie Rosenkrantz Lindegaard voltooide haar Master in antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen in 2004. Haar scriptie was gebaseerd op etnografisch onderzoek onder jongeren in Kaapstad. De hoofdvraag was hoe jongeren hun veiligheid weten te waarborgen in een dagelijks leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende geweldsdreiging. In 2009 promoveerde Marie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richtte zich op de vraag waar en wanneer jongens in Kaapstad geweld gebruiken, en wat zij doen om dat juist te vermijden.

Marie werkt op het NSCR aan een project dat zich richt op interviews met overvallers uit Nederland. De nadruk ligt hierbij op het verklaren van waarom (geplande) overvallen soms gepleegd en soms niet gepleegd worden, en waarom sommige overvallen met meer geweld gepaard gaan dan andere. Onderzoeksinteresses van Marie zijn de situationele aspecten van de criminaliteit, het vermijden van misdaad, geweld, overvallen, daders, jeugd, agency, mannelijkheid, straatcultuur, sociale en ruimtelijke mobiliteit, kwalitatief onderzoek, etnografie van gevangenissen, Zuid-Afrika.

Marie maakt deel uit van het cluster Criminal Events.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR