Zoek

Eerste resultaten Caribisch onderzoek gepresenteerd in Trinidad

De eerste resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen het ervaren van racisme en het plegen van delicten onder Caribische Nederlandse vrouwen in Curaçao, Aruba en Nederland werden gepresenteerd.

In de Verenigde Staten doet men al langer wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen etniciteit en criminaliteit en de specifieke rol van racisme. Ervaringen met racisme zouden de sociale banden met de maatschappij verzwakken en daardoor het risico op criminaliteit onder Afro-Amerikanen vergroten. Verschillende empirische studies hebben inmiddels aangetoond dat Afro-Amerikaanse mannen en vrouwen die meer racisme ervaren in hun dagelijks leven inderdaad vaker criminaliteit rapporteren. Hiernaast worden ook verbanden gevonden tussen het ervaren van racisme, vroegtijdig schoolverlaten en het omgaan met delinquente vrienden.

Nederland heeft zijn eigen koloniale verleden en postkoloniale banden met de Caraïben. Eerste-generatie Caribisch-Nederlandse migranten – zowel mannen als vrouwen – zijn al jaren oververtegenwoordigd binnen de Nederlandse gevangenissen en worden relatief vaak als verdachten van misdrijven geregistreerd. Een eerste Nederlandse pilotstudie onder een kleine groep Surinaamse en Caribische Nederlanders liet zien dat degenen die meer racisme ervaren tijdens hun leven ook meer criminaliteit rapporteren.

Momenteel onderzoekt NSCR-onderzoeker Katharina Joosen de relatie tussen racisme en criminaliteit verder met data uit het onderzoek Caribbean Women & Crime. Deze studie richt zich specifiek op risicofactoren voor criminaliteit onder Caribisch Nederlandse vrouwen. Voor dit onderzoek zijn 330 vrouwen – verspreid over Nederland, Curaçao en Aruba – geïnterviewd over hun leven, inclusief hun ervaringen met racisme en criminaliteit.  Eind 2016 presenteerde Joosen op het Amerikaanse congres voor criminologie de uitkomsten voor de subgroep van de 150 Caribische vrouwen die in Nederland waren geïnterviewd. Hieruit bleek dat, zelfs wanneer gecontroleerd was voor meerdere variabelen (o.a. zelfcontrole, armoede, vroeg schoolverlaten, delinquente vrienden en psychische klachten), de relatie tussen ervaringen met racisme en zelfgerapporteerde delinquentie significant was. In april presenteerde zij vervolgens in Trinidad op het jaarlijkse congres van het Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies (SALISES) de eerste voorlopige resultaten voor de totaalgroep, waaruit bleek dat ook binnen de totaalgroep, vrouwen die meer ervaringen met racisme rapporteerden ook naar eigen zeggen meer delicten hadden gepleegd. Verdere analyses moeten nog aantonen of dit verband stand houdt wanneer voor de invloed van andere mogelijke verklarende variabelen wordt gecontroleerd.

Credits beeld: The University of the West Indies St. Augustine, Trinidad and Tobago

dr. Katharina Joosen

Over dr. Katharina Joosen


Katharina Joosen studeerde in november 2005 af in Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij verrichtte haar afstudeeronderzoek met als titel: ‘Heimwee: Een verkenning van risicofactoren en coping strategieën’ aan de University of Gloucestershire in Cheltenham onder begeleiding van prof. Margaret Stroebe en Dr. Hazel Willis . Verder liep zij een half jaar stage als junior psycholoog binnen de ‘Early Intervention Service for Psychosis’ in Norwich. Vanaf september 2006 was zij gedurende vijf jaar als promovenda verbonden aan de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden onder begeleiding van prof. Van IJzendoorn, prof. Bakermans-Kranenburg en prof. Mesman. Voor haar promotieonderzoek bestudeerde zij vroege gedragsmatige en fysiologische indicatoren van een hardhandige opvoeding in een groep lager opgeleide moeders. Van 2012 tot 2015 coördineerde zij als postdoc onderzoeker binnen het NSCR het project ‘Gendered pathways into prison’, waarvoor 400 gedetineerde vrouwen werden geïnterviewd. In 2014 werd een gezamenlijke subsidieaanvraag met dr. Anne-Marie Slotboom en prof. Catrien Bijleveld gehonoreerd uit het Caribbean Research Programme (NWO). Sinds februari 2015 is zij als coördinator van dit project bezig een dataverzameling aan te leggen in Nederland, Curaçao en Aruba, naar risicofactoren voor criminaliteit onder Caribische vrouwen binnen het Nederlands Koninkrijk.

Katharina maakt deel uit van het Cluster Levensloop en het Cluster Sancties.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR