Zoek

Empirical Legal Studies (ELS) bij het NSCR

Werkt een wet wel zoals het was bedoeld? Hoe gaat de rechtspraktijk om met vechtscheidingen? Hoe beleven letselschadeslachtoffers de weg naar schadevergoeding? Vinden burgers dat zij echt geholpen zijn door hun beroep op de bestuursrechter? Houden veroordeelden zich altijd aan de voorwaarden bij toezicht? De antwoorden op dit soort vragen zijn van groot belang voor de rechtswetenschap en de rechtspraktijk, maar juristen zijn niet opgeleid voor het doen van empirisch onderzoek. NSCR gaat de komende jaren een nationale stimuleringsactie voor Empirical Legal Studies uitvoeren.

Empirisch onderzoek naar de rechtspraktijk

Empirical Legal Studies is een verzamelterm voor empirisch onderzoek naar de rechtspraktijk. Zowel in Nederland als internationaal neemt de roep om dit soort onderzoek toe: de rechtspraktijk ondergaat grote veranderingen waarvan de implicaties veelal onduidelijk zijn. Juristen zouden echter niet (voldoende) thuis zijn in methoden van empirisch onderzoek, en empirici zouden onvoldoende de weg weten in het juridische domein. De samenwerking tussen juristen en de andere disciplines verloopt daarom nog niet zo goed als zou kunnen.

Nationaal onderwijs- en onderzoeksprogramma

Met de stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS) wil het NSCR onderzoek naar de rechtspraktijk bevorderen, zowel in het strafrecht als in het civiele en het bestuursrecht. Gestart wordt met een inventarisatie van het bestaande empirisch juridische onderzoek in Nederland en andere landen. Tijdens een eerste conferentie rond de jaarwisseling met wetenschappers en professionals uit de rechtspraktijk wordt in kaart gebracht waar de belangrijkste leemtes zijn. Aan de hand van de uitkomsten wordt een plan voor een nationaal onderwijs- en onderzoeksprogramma opgesteld dat op een tweede conferentie wordt besproken. Het uiteindelijke doel is om een Nationaal Expertisecentrum Empirical Legal Studies (NIELS) in het leven te roepen. NIELS zal juridisch onderzoekers ondersteuning bieden bij het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek.

Over prof. dr. mr. Marijke Malsch


Marijke Malsch is senior onderzoeker bij het NSCR. Zij doet onderzoek naar onder meer lekenrechtspraak, privacy van slachtoffers, de betrouwbaarheid van het proces-verbaal van verdachtenverhoor, de Wet Belaging (stalking), de openbaarheid van de strafrechtspleging en de rol van deskundigenbewijs in het strafrecht. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Zij neemt deel aan het onderwijs bij de Vrije Universiteit en coördineert daar het vak Recht en Praktijk. Begin 2019 is Marijke benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Open Universiteit.

Marijke maakt deel uit van de Clusters Sancties en Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR