Search

dr. Marleen Weulen Kranenbarg

About dr. Marleen Weulen Kranenbarg

[nl]Marleen Weulen Kranenbarg heeft een bachelor Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden behaald. Tijdens haar afstudeerstage bij het NSCR deed zij een semi-experimenteel internationaal vergelijkend onderzoek naar DNA-rapporten. Van 2013 tot 2017 was Marleen promovendus bij het NSCR. Haar promotieonderzoek richtte zich op de daders (persoonlijkheid, levensloop, criminele motivaties, sociale netwerken etc.) van verschillende vormen van cybercriminaliteit. Hierbij onderzocht zij ook in hoeverre deze kenmerken overeenkomen dan wel verschillen van die van daders van offline criminaliteit.

Marleen is Universitair Docent Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

T: +31(0)20 59 87 665
E: M.WeulenKranenbarg@VU.nl
W: https://research.vu.nl/en/persons/m-weulen-kranenbarg
[/nl]

View All Posts

Sorry, no publications matched your criteria.

Seminar different ways to study cybercriminals

Thursday 25th of January 2018, VU Amsterdam Visit this seminar? Send an e-mail.

Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined (Cyber COP)

In this research, which is funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), we examine the profiles of cybercrime offenders. Research on the human...