Search

Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined (Cyber COP)

In this research, which is funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), we examine the profiles of cybercrime offenders. Research on the human factor in cybercrime has not kept pace with research and innovation regarding its technological dimensions. Yet, while the latter may be able to defuse a threat, they do little to tackle its causes. Like any type of crime, understanding the causes of cybercrime requires insight into offender motivations, personality, social networks, and the development of criminal careers. Hence, Cyber Crime Offender Profiling (Cyber COP) is imperative.

This research project applies established insights from criminological research to shed new light on the human factor in cybercrime. In doing so, it identifies several offender characteristics, with a view on developing more effective cybercrime policy and better targeted interventions. In addition, it will be examined to what extent cybercriminals differ from ‘offline’ offenders.

Marleen Weulen Kranenbarg MSc., promovendus, prof. dr. Wim Bernasco, mr. dr. Jean-Louis van Gelder, dr. Stijn Ruiter, promotoren

dr. Marleen Weulen Kranenbarg

About dr. Marleen Weulen Kranenbarg

[nl]Marleen Weulen Kranenbarg heeft een bachelor Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden behaald. Tijdens haar afstudeerstage bij het NSCR deed zij een semi-experimenteel internationaal vergelijkend onderzoek naar DNA-rapporten. Van 2013 tot 2017 was Marleen promovendus bij het NSCR. Haar promotieonderzoek richtte zich op de daders (persoonlijkheid, levensloop, criminele motivaties, sociale netwerken etc.) van verschillende vormen van cybercriminaliteit. Hierbij onderzocht zij ook in hoeverre deze kenmerken overeenkomen dan wel verschillen van die van daders van offline criminaliteit.

Marleen is Universitair Docent Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

T: +31(0)20 59 87 665
E: M.WeulenKranenbarg@VU.nl
W: https://research.vu.nl/en/persons/m-weulen-kranenbarg
[/nl]

View All Posts

Sorry, no publications matched your criteria.