Search

Publications

Search

2084 entries « 41 of 105 »
801. Bekhuis, H; Ruiter, S; Coenders, M: Xenophobia among youngsters : The effect of inter-ethnic contact.. In: European Sociological Review, 27 , 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
802. Swier, C; Wijkman, M: Seks op afstand : Leefstijl, routine-internetactiviteiten en slachtofferschap onder meisjes van seksueel hinderlijk gedrag en seksuele dwang op internet.. In: Tijdschrift voor Criminologie, 53 (3), pp. 214-226, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
803. Weerman, F M; de Keijser, J W; Huisman, W: Over dalende criminaliteitscijfers en speculerende criminologen.. In: Delikt en Delinkwent, 41 (1), pp. 64-73, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
804. Nieuwbeerta, P; Blokland, A A J; Piquero, A R; Sweeten, G: A life-course analysis of offense specialization across age : Introducing a new method for studying individual specialization over the life course.. In: Crime & Delinquency, 57 (1), pp. mrt-28, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
805. Nieuwbeerta, P; Blokland, A A J; van Zanten, S; Bushway, S D: Hoe lang is de weg tot inkeer? : Of: hoe lang behouden strafbladen een voorspellende waarde voor recidivepatronen?. In: Meijers-reeks, pp. 287-296, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
806. Bruinsma, G J N: Levensloop van georganiseerde misdaadgroepen : Vraagstukken en vragen vanuit de levensloopcriminologie voor de bestudering van georganiseerde criminaliteit. In: pp. 655-665, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
807. Ramakers, A; van Wilsem, J; Fleischmann, M; Apel, R; Goudriaan, H; Beijersbergen, K: Het effect van arbeidsmarktafwezigheid op baankansen : Een vergelijking van baankansen tussen ex-gedetineerden en werkloze toekomstige gedetineerden.. In: Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), pp. 140-162, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
808. Ramakers, A A T; Bijleveld, C C J H; Ruiter, S: Escaping the family tradition : A multi-generation study of occupational status and criminal behaviour. In: British Journal of Criminology, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
809.van den Berg, C; Bijleveld, C; Hendriks, J: Jeugdige zedendelinquenten : Lange termijn criminele carrieres en achtergrondkenmerken.. In: Tijdschrift voor Criminologie, 53 (3), pp. 227-243, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
810. Malsch, M; de Keijser, J W; Debets, S E C: Are stalkers recidivists? : Repeated offending by convicted stalkers. In: Violence &Victims, 26 (1), pp. mrt-15, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
811.van de Weijer, S; Bijleveld, C; Blokland, A: De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen.. In: Tijdschrift voor Criminologie, 53 (3), pp. 244-259, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
812. Hissel, S; Bijleveld, C; Kruttschnitt, C: The well-being of children of incarcerated mothers : An exploratory study for the Netherlands.. In: European Journal of Criminology., 8 (5), pp. 346-360, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
813. Tonry, M: Punishing race : A continuing American dilemma. Oxford University Press, 2011. (Type: Book | BibTeX)
814. Gerritsen, C: Politiesurveillance : Concentratie werkt beter dan spreiding. In: Kennislink, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
815. Gerritsen, C: Using ambient intelligence to control aggression in crowds.. 2011. (Type: Miscellaneous | BibTeX)
816. Bernasco, W: Delinquentie en criminaliteit in stadsbuurten. In: pp. 277-289, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
817. Bushway, S D; Nieuwbeerta, P; Blokland, A A J: The predictive value of criminal background checks : Do age and criminal history affect time to redemption?. In: Criminology, 49 (1), pp. 27-60, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
818. Verbruggen, J: Werk helpt probleemjongere op het rechte pad. In: Kennislink, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
819. Bernasco, W; Block, R: Robberies in Chicago : A Block-level analysis of the influence of crime generators, crime attractors, and offender anchor points.. In: Journal of Research in Crime & Delinquency, 48 (1), pp. 33-57, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
820. Verbruggen, J; Blokland, A; van der Geest, V: Werk, werkduur en criminaliteit : Effecten van werk en werkduur op criminaliteit in een hoogrisicogroep mannen en vrouwen van 18 tot 32 jaar.. In: Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), pp. 116-139, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX)
2084 entries « 41 of 105 »
2084 entries « 41 of 42 »

1994

K Wittebrood

Beinvloeding van politieke houdingen via maatschappijleer? Journal Article

In: Acta Politica, pp. 285-308, 1994.

BibTeX | Tags:

J A Michon

(Z)onder controle Journal Article

In: Tijdschrift voor Criminologie, pp. 65-69, 1994.

BibTeX | Tags:

K Wittebrood

Maatschappijleer kan politieke houding veranderen : Resultaten grootschalig onderzoek positief voor het vak Journal Article

In: Politieke & Sociale vorming, pp. 4-6, 1994.

BibTeX | Tags:

M Anderson; M den Boer; G Miller

European citizenship and cooperation in justice and home affairs Book

Routlede, 1994.

BibTeX | Tags:

H de Doelder; D J Hessing; P J van Koppen; J M Nelen; Nscr; Rul; Eur; Wodc

Misdaad, geld en straf : Een onderzoeksproject Book

z.n., 1994.

BibTeX | Tags:

J A Michon; F J Pakes

Judicial decision making : A decision theoretical perspective Book

NSCR, 1994.

BibTeX | Tags:

P J van Koppen; Misbruik Werkgroep Ritueel

Rapport van de Werkgroep Ritueel Misbruik Book

Ministerie van Justitie, 1994.

BibTeX | Tags:

Rogers R James; Alexander A Ralph

Development and psychometric analysis of the Suicide Assessment Checklist Journal Article

Journal of Mental Health Counseling, 16 (3), pp. 352, 1994.

BibTeX | Tags:

R W J Jansen

Gustav von Schmoller und die probleme von heute Gustav von Schmoller and the problems of today (Review) Journal Article

pp. 121-124, 1994.

BibTeX | Tags:

R W J Jansen

Job security in America : Lessons from Germany (review) Journal Article

pp. 189-193, 1994.

BibTeX | Tags:

R W J Jansen

Labor and an integrated Europe (Review) Journal Article

1994.

BibTeX | Tags:

R W J Jansen

The Sicilian mafia : The business of private protection (review) Journal Article

pp. 258-260, 1994.

BibTeX | Tags:

P J van Koppen

Amerikaans tappen : Het nut van afluisteren Journal Article

Nederlands Juristenblad, 70 (8), pp. 269-273, 1994.

BibTeX | Tags:

J Theeuwes; B van Velthoven

De ontwikkeling van de criminaliteit in Nederland, 1950-1990 : Een economische analyse Technical Report

Faculteit der Rechtsgeleerdheid 1994.

BibTeX | Tags:

P J van Koppen

Cognitive interviews (review) Journal Article

Expert Evidence, pp. 45-46, 1994.

BibTeX | Tags:

P J van Koppen

From police information to miscarriages of justice Journal Article

Issues in criminological and legal psychology, vol. 21, pp. nov-20, 1994.

BibTeX | Tags:

P J van Koppen

Groninger Zwanezang (review) Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, pp. 264-271, 1994.

BibTeX | Tags:

P J van Koppen

Het weerloze landje aan de zee Journal Article

Idee : Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D'66, 15 (3), pp. 24-24, 1994.

BibTeX | Tags:

P J van Koppen

Sniffing experts : Theory and practice of scent line-ups Journal Article

Expert Evidence, pp. 103-108, 1994.

BibTeX | Tags:

M Junger

Accidents Book

Transaction Publishers, 1994.

BibTeX | Tags:

M Junger

Criminaliteit als risico-gedrag Journal Article

In: Tijdschrift voor Criminologie, pp. 46-50, 1994.

BibTeX | Tags:

P Nieuwbeerta; K Wittebrood

De invloed van vaders en moeders op de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen Journal Article

In: Mens en Maatschappij, pp. 26-46, 1994.

BibTeX | Tags:

M Junger; G J Terlouw; P G M van der Heijden

Crime and accident involvement in young road users Book

Transport Research Laboratory, 1994.

BibTeX | Tags:

M Junger; A Wiegersma

Risky behaviour and accidents Book

NSCR, 1994.

BibTeX | Tags:

J Junger-Tas; A R Hauber; R Bovens; F W Winkel; K Pease; P H van der Laan; J A Nijboer; J L Jackson; J W de Keijser

Studiedag alternatieve sancties donderdag 27 januari 1994 Book

NSCR, 1994.

BibTeX | Tags:

M ter Voert

Religie en het burgerlijk-kapitalistisch ethos : Een onderzoek naar de relatie tussen religieuze overtuigingen en opvattingen over arbeid, consumptie en eerlijkheid Book

Instituut voor Toegepaste Sociologie Universiteit van Nijmegen, 1994.

BibTeX | Tags:

J ten Kate; P J van Koppen

Judicialization of politics in the Netherlands : Towards a form of judicial review Journal Article

International Political Science Review, 15 , pp. 143-151, 1994.

BibTeX | Tags:

M ter Voert; A Felling; J Peters

The effect of religion on self-interest morality Journal Article

In: Review of religious research, pp. 302-323, 1994.

BibTeX | Tags:

H F M Crombag; P J van Koppen

Verdringen als sociaal verschijnsel Journal Article

De Psycholoog, pp. 409-415, 1994.

BibTeX | Tags:

M ter Voert; A Felling; J Peters

Protestants and catholics in the Netherlands : A dialectical versus an analogical imagination? Journal Article

In: Journal of Empirical Theology, pp. 21-47, 1994.

BibTeX | Tags:

P J van Koppen; A Akyurek; J L M Boek; H Korthof-Matze

Afluisteren : Meningen van juristen en niet-juristen Journal Article

Modus, pp. 4-okt, 1994.

BibTeX | Tags:

H F M Crombag; P J van Koppen; W A Wagenaar

Dubieuze zaken : De psychologie van strafrechtelijk bewijs Book

Contact, 1994.

BibTeX | Tags:

M den Boer

Crime in Europe (review) Journal Article

pp. 258, 1994.

BibTeX | Tags:

M den Boer

Deictic references to space and time in criminal evidence Journal Article

In: International Journal for the Semiotics of Law, pp. 295-310, 1994.

BibTeX | Tags:

M den Boer

Eisen en straffen : Rechtvaardigheidsstrategieen bij de politierechter Book

Gouda Quint bv, 1994.

BibTeX | Tags:

M den Boer

Europe and the art of international police co-operation : Free fall or measured scenario? Book

Chancery Law Publishing, 1994.

BibTeX | Tags:

Nscr

Altervatieve sancties Book

NSCR, 1994.

BibTeX | Tags:

N Vriezelaar

Het verhoren van ooggetuigen : De forensische hypnose, de geleide herinnering en het cognitief interview versus het standaard getuigenverhoor Book

Rijksuniversiteit Leiden, 1994.

BibTeX | Tags:

M den Boer

The evolution of cross-border policing in Europe Journal Article

In: Current politics an economics of Europe, pp. 2-19, 1994.

BibTeX | Tags:

M den Boer

Forza Polizia : Time to change the Italian policing system? Book

Garland Publishing, 1994.

BibTeX | Tags:

M den Boer

Justice and Home Affairs cooperation : Attachment without integration Journal Article

1994.

BibTeX | Tags:

M den Boer

The quest for European policing : Rhetoric and justification in a disorderly debate Book

Pinter Publishers, 1994.

BibTeX | Tags:

T C Gunther; J L Jackson; M Kutas; G Mulder; B M Buijink

Focusing on the N400 : An exploration of selective attention during reading Journal Article

In: Psychophysiology, pp. 1-12, 1994.

BibTeX | Tags:

T C Gunther; A A Wijers; J L Jackson; G Mulder

Visual spatial attention to stimuli presented on the vertical and horizontal meridian : An ERP study Journal Article

In: Psychophysiology, pp. 140-153, 1994.

BibTeX | Tags:

J Jackson

Geweldsdelicten in Hollands Midden in kaart gebracht Book

NSCR, 1994.

BibTeX | Tags:

J L Jackson

Memory for time Book

Garland Reference Library of Social Science, 1994.

BibTeX | Tags:

P J van Koppen; R W J Jansen

Overvallen en overvallers Book

NSCR, 1994.

BibTeX | Tags:

F J Pakes

Officieren van Justitie tijdens de beslissing omtrent bewaring : Op weg naar een cognitief-psychologisch proces model Journal Article

Vraagstelling, Tijdschrift voor de Gammawetenschappen, pp. 35-45, 1994.

BibTeX | Tags:

J L Jackson; P van den Eshof; E E de Kleuver

Offender profiling in the Netherlands Book

NSCR, 1994.

BibTeX | Tags:

J A Michon

Criminaliteit en rechtshandhaving : Een kritiek van de begrensde rede Book

NSCR, 1994.

BibTeX | Tags:

2084 entries « 41 of 42 »