Zoek

Etnische afkomst belangrijker dan strafblad bij sollicitaties

Geweldsdelinquenten van Nederlandse afkomst maken grotere kans op uitnodiging bij sollicitatie dan sollicitanten met een migratieachtergrond met een blanco strafblad. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), de Radboud Universiteit (RU) en Universiteit Utrecht (UU), gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie.

Hebben mensen met een criminele achtergrond een kleinere kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek? En wat voor rol speelt migratieachtergrond daarbij? Sollicitanten met een strafblad ontvangen minder vaak een positieve reactie dan sollicitanten die geen delict hebben gepleegd. Het verschil blijkt echter niet groot en ook het type delict speelt nauwelijks een rol. Wel werd een sterk effect gevonden voor de etnische herkomst van de sollicitant: sollicitanten met een niet-westerse achtergrond ontvingen veel minder vaak een positieve reactie dan sollicitanten met een Nederlandse achtergrond.

Het blijkt ook dat etnische minderheden met een blanco strafblad significant minder vaak een positieve reactie ontvingen op hun sollicitatie dan sollicitanten van Nederlandse afkomst met een geweldsdelict op hun strafblad.

Door middel van een veldexperiment hebben onderzoekers van de VU, het NSCR, de RU en UU dit onderzoek uitgevoerd. Zij verstuurden meer dan 500 gefingeerde sollicitatiebrieven met cv’s in reactie op internetvacatures. In de sollicitatiebrieven en cv’s werden de etniciteit van de briefschrijver, het al dan niet hebben van een strafblad en het type delict dat was gepleegd (geweldsdelict, vermogensdelict of zedendelict) systematisch gevarieerd terwijl ze voor al het overige identiek waren.

Publicatiegegevens
Van den Berg, C., Blommaert, L., Bijleveld, C. en Ruiter, S. (2017): Veroordeeld tot (g)een baan: hoe delict- en persoonlijkheidskenmerken arbeidsmarktkansen voor veroordeelden beïnvloeden. Tijdschrift voor Criminologie, 59 (1-2), 113-135.

Lees het volledige artikel: “Veroordeeld tot (g)een baan

Contactgegevens
Chantal van den Berg, T: 020 59 84457, E-mail: CvandenBerg @nscr.nl

Credits beeld: Shutterstock

Over dr. Chantal van den Berg


Chantal van den Berg is fellow van het Cluster Levensloop.
In haar onderzoek is zij geïnteresseerd in zedendelinquentie, bestudeerd vanuit een levensloopperspectief. Haar onderzoekslijn bouwt voort op haar promotieonderzoek uitgevoerd bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam, naar de ontwikkeling van jeugdige zedendelinquenten tot in de volwassenheid. Centraal stonden daarbij de ontwikkeling van de criminele carrière en invloed van verschillende levenslooptransities op delinquentie. In september 2015 verdedigde ze haar proefschrift getiteld 'From Boys to Men: Explaining Juvenile Sex Offenders’ Criminal Careers.'

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.
NSCR