Zoek

Europese subsidie voor NSCR en VU Criminologie

Het NSCR en de sectie Criminologie van de Vrije Universiteit hebben met een internationaal consortium een omvangrijk project gehonoreerd gekregen binnen het Europese Horizon 2020 programma. Het project (PROTON) richt zich op de sociale, psychologische en economische processen die van invloed zijn op daderschap en criminele netwerkvorming bij georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercriminaliteit. In dit internationale project zal de komende drie jaar worden samengewerkt met universitaire partner-instituten, private partners, beleidsmakers en eindgebruikers. Het NSCR zal in samenwerking met het WODC een deelonderzoek gaan uitvoeren dat zich richt op de vraag in hoeverre sociaaleconomische tegenslag en ervaren discriminatie bijdragen aan het betrokken raken bij terrorisme en extremisme.

Het deelproject waar het NSCR verantwoordelijk voor is, richt zich op het identificeren van de sociaaleconomische aanjagers van terroristische en andere extremistische activiteiten. Het gaat in hoofdzaak om radicaal jihadisme, maar ook andere extremistische activiteiten (zoals racistisch geweld). In het project wordt nagegaan in hoeverre er in de levensloop van verdachten van terroristische activiteiten indicaties zijn van sociaaleconomische achterstand of tegenslag. Daarbij gaat het niet alleen om objectieve indicatoren, zoals bijvoorbeeld werkloosheid, opleidingsproblemen en armoede, maar ook om de subjectieve ervaring te worden achtergesteld of gediscrimineerd. Theoretisch kunnen verschillende processen worden verondersteld waardoor sociaaleconomische achterstanden bij sommigen kunnen leiden tot de adoptie van extremistische denkbeelden en het betrokken raken bij radicale en terroristische activiteiten. Of en hoe deze processen ook daadwerkelijk plaats hebben gevonden bij terrorisme-verdachten en extremisten is vooralsnog onduidelijk.

Het onderzoek zal twee verschillende methoden combineren. Ten eerste zal uitgebreide kwantitatieve informatie worden verzameld over de sociaaleconomische positie van terrorisme-verdachten gedurende hun levensloop, via politiedossiers en andere dataregisters. Hierbij zal worden voortgebouwd op een eerder verzamelde dataset van het WODC over jihadi-verdachten, die zal worden uitgebreid met recente zaken. Ten tweede wordt kwalitatieve informatie verzameld via interviews met veroordeelde daders en met (gederadicaliseerde) ex-daders over hun levensloop en door hen ervaren achterstand en achterstelling. Als controlegroep zullen ook daders van vermogensmisdrijven met een vergelijkbare achtergrond worden geïinterviewd. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden benut bij signalering en preventie van radicalisering en extremistische activiteiten.

Het deelproject dat het NSCR in samenwerking met het WODC zal uitvoeren, is een van de ‘work packages’ van het overkoepelende PROTON project. Het consortium bestaat uit 21 partners, onder aanvoering van het Joint Research Centre on Transnational Crime in Milaan. Het project moet leiden tot een overkoepelend model van de factoren en processen die bepalend zijn bij het ontstaan en verder groeien van georganiseerde misdaad en terrorisme. Dit model kan worden gebruikt om beleidsmakers en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld ministeries en gemeenten, maar ook transnationale diensten zoals Europol en Interpol) aanknopingspunten te bieden voor preventie en interventie-strategieën.

prof. dr. Frank Weerman

Over prof. dr. Frank Weerman


Frank Weerman is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van jeugdcriminaliteit en criminologische theorievorming, met een nadruk op de rol van leeftijdsgenoten bij delinquent gedrag. Bij het NSCR coördineerde hij vanaf 2002 de opzet en uitvoering van het “Schoolproject”, een longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren, waarbij onder meer veranderingen in delinquent gedrag en vriendschapsnetwerken in kaart zijn gebracht. Binnen het internationale netwerk van onderzoekers “Eurogang” publiceerde hij over problematische jeugdgroepen en jeugdbendes. Sinds 2008 is hij nauw betrokken bij opzet en uitvoering van het longitudinale SPAN-project (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Verder maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en is hij medeauteur van de criminologie-rubriek in het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Frank maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel, Cybercrime en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

2018

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Akker, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do Extremely Violent Juveniles Respond Differently to Treatment? Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (4), pp. 958-977, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Gjjm, Stams

The Influence of Treatment Motivation on Outcomes of Social Skills Training for Juvenile Delinquents Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (1), pp. 108-128, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

2016

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Aller, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do extremely violent juveniles respond differently to treatment? Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

The influence of treatment motivation on outcomes of social skills training for juvenile delinquents Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

Social skills training for juvenile delinquents: post-treatment changes Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 2016.

Links | BibTeX

2015

James, C; Asscher, J J; Stams, G J J M; van der Laan, P H

The effectiveness of aftercare for juvenile and young adult offenders Journal Article

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2015.

Links | BibTeX

2013

James, C; Stams, G J J M; Asscher, J J; Roo, De A K; der Laan, Van P H

Aftercare programs for reducing recidivism among juvenile and young adult offenders: A meta-analytic review Journal Article

Clinical Psychology Review, 33 (2), pp. 263-274, 2013.

BibTeX

der Put, Van C E; Asscher, J J; Stams, G J J M; der Laan, Van P H; Breuk, R; Jongman, E; Doreleijers, T

Recidivism after treatment in a forensic youth-psychiatric setting: the effect of treatment characteristics Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57 (9), pp. 1120-1139, 2013.

BibTeX

2007

Asscher, J J; Dekovic, M; van der Laan, P H; Prins, P J M; van Arum, S

Implementing randomized experiments in criminal justice settings : An evaluation of multi-systemic therapy in the Netherlands. Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 3 (2), pp. 113-129, 2007.

BibTeX
NSCR