Zoek

Frank Weerman benoemd tot bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie

Frank Weerman is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Jeugdcriminologie aan de Erasmus Universiteit, binnen de sectie Criminologie van de Erasmus School of Law

De Erasmus School of Law koppelt de leerstoel aan het thematische masterprofiel Jeugdcriminologie en beoogt met deze benoeming het onderzoek naar jeugdcriminaliteit in Rotterdam te versterken. Het onderzoek binnen deze bijzondere leerstoel zal gericht zijn op de rol van leeftijdsgenoten en problematische jeugdgroepen bij het crimineel gedrag van jongeren, met bijzondere aandacht voor de groeiende rol van internet bij jeugdcriminaliteit.

Bij het NSCR is Frank Weerman de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de opzet en coördinatie van twee grootschalige longitudinale onderzoeken naar crimineel gedrag van adolescenten. In deze onderzoeken is gedetailleerde informatie verzameld over sociale netwerken van jongeren, hun tijdsbesteding en eventueel lidmaatschap van problematische straatgroepen. Tot nu toe is echter in criminologisch onderzoek relatief weinig aandacht besteed aan online activiteiten van jongeren. Nieuw onderzoek moet duidelijk maken hoe en in welke mate jongeren via sociale media communiceren over jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen. Het is nog onbekend of deze online communicatie met leeftijdsgenoten ook samenhangt met de eigen ontwikkeling van crimineel gedrag en met attitudes en opvattingen die dit gedrag ondersteunen.

De leerstoel sluit aan bij vernieuwingen binnen de criminologie en bij onderzoek dat reeds wordt verricht binnen de sectie Criminologie van de Erasmus School of Law. Het onderzoek van Frank Weerman zal zich zowel richten op traditionele vormen van jeugdcriminaliteit (geweld, vandalisme en vermogensdelicten), als op online- en cybercriminaliteit, radicalisering en straatcultuur. Deze onderwerpen zijn niet alleen wetenschappelijk van belang, maar ook relevant voor beleid en praktijk met betrekking tot jeugd en grootstedelijke problemen.

De benoeming is 1 juli jongstleden ingegaan en de leerstoel heeft een duur van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging. Frank Weerman blijft daarnaast ook werkzaam op het NSCR als Senior Onderzoeker en kan hierdoor verbindingen leggen tussen onderzoekers en datasets van het NSCR en de Erasmus Universiteit.

Credits beeld: Shutterstock

prof. dr. Frank Weerman

Over prof. dr. Frank Weerman


Frank Weerman is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van jeugdcriminaliteit en criminologische theorievorming, met een nadruk op de rol van leeftijdsgenoten bij delinquent gedrag. Bij het NSCR coördineerde hij vanaf 2002 de opzet en uitvoering van het “Schoolproject”, een longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren, waarbij onder meer veranderingen in delinquent gedrag en vriendschapsnetwerken in kaart zijn gebracht. Binnen het internationale netwerk van onderzoekers “Eurogang” publiceerde hij over problematische jeugdgroepen en jeugdbendes. Sinds 2008 is hij nauw betrokken bij opzet en uitvoering van het longitudinale SPAN-project (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Verder maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en is hij medeauteur van de criminologie-rubriek in het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Frank maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel, Cybercrime en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

2018

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Akker, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do Extremely Violent Juveniles Respond Differently to Treatment? Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (4), pp. 958-977, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Gjjm, Stams

The Influence of Treatment Motivation on Outcomes of Social Skills Training for Juvenile Delinquents Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (1), pp. 108-128, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

2016

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Aller, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do extremely violent juveniles respond differently to treatment? Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

The influence of treatment motivation on outcomes of social skills training for juvenile delinquents Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2016.

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Stams, G J J M

Social skills training for juvenile delinquents: post-treatment changes Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 2016.

Links | BibTeX

2015

James, C; Asscher, J J; Stams, G J J M; van der Laan, P H

The effectiveness of aftercare for juvenile and young adult offenders Journal Article

Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2015.

Links | BibTeX

2013

James, C; Stams, G J J M; Asscher, J J; Roo, De A K; der Laan, Van P H

Aftercare programs for reducing recidivism among juvenile and young adult offenders: A meta-analytic review Journal Article

Clinical Psychology Review, 33 (2), pp. 263-274, 2013.

BibTeX

der Put, Van C E; Asscher, J J; Stams, G J J M; der Laan, Van P H; Breuk, R; Jongman, E; Doreleijers, T

Recidivism after treatment in a forensic youth-psychiatric setting: the effect of treatment characteristics Journal Article

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57 (9), pp. 1120-1139, 2013.

BibTeX

2007

Asscher, J J; Dekovic, M; van der Laan, P H; Prins, P J M; van Arum, S

Implementing randomized experiments in criminal justice settings : An evaluation of multi-systemic therapy in the Netherlands. Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 3 (2), pp. 113-129, 2007.

BibTeX
NSCR