Zoek

Geen motorclub, geen criminaliteit?

‘Het ontbreekt nu nog aan empirische kennis over de mate waarin motorclubs criminele activiteiten faciliteren’

Het verbieden van motorclubs als No Surrender en Bandidos staat hoog op de politieke agenda. Sjoukje van Deuren doet promotieonderzoek bij het NSCR en de VU om de kennis te vergroten over de rol die het lidmaatschap speelt bij het criminele gedrag van motorclubleden. Ze geeft een korte toelichting op de actualiteit en het belang van empirisch onderzoek.

Wat is precies het probleem met een verbod op motorclubs?
‘Er is veel onduidelijkheid over de betrokkenheid van Nederlandse motorclubs bij georganiseerde criminaliteit. De juridische maatregelen die nu worden genomen, zijn gebaseerd op aannames over de manier waarop het lidmaatschap van een outlaw motorcycle gang (OMCG) het criminele gedrag van leden beïnvloedt. Het is niet juridisch aangetoond dat de motorclubs een leidende rol spelen bij het plegen van strafbare feiten. En dat is wel nodig om te kunnen spreken over een criminele organisatie. Theoretisch gezien zijn er gronden voor dergelijke aannames, maar het ontbreekt op dit moment aan empirische kennis over de mate waarin OMCG’s criminele activiteiten faciliteren en hun leden nieuwe criminele mogelijkheden bieden.’

Komt het verbod te vroeg?
‘Eigenlijk weten we nog weinig over het reilen en zeilen van OMCG’s. Ze worden nu verboden, maar … is dat ook effectief in het tegengaan van het plegen van strafbare feiten door motorclubleden? Het is vooral een signaal naar de buitenwereld. Het proces dat moet leiden tot een definitief verbod, kan nog eindeloos duren. OMCG’s zeggen natuurlijk: Jullie maken inbreuk op onze grondrechten, wij zijn jullie zondebokken.’

Hoe ga je de kennis over OMCG’s vergroten?
‘Het onderzoek bestaat uit twee delen: een criminologisch en een juridisch gedeelte. Naast een empirische studie naar de criminele carrières van individuele motorclubleden, ga ik ook een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek uitvoeren. Daarbij worden de empirische bevindingen afgezet tegen de juridische realiteit in Nederland en de ons omringende landen, zoals Duitsland en Oostenrijk.’

Welke gegevens van OMCG-leden ga je komende vier jaar bestuderen?
‘Eerst ga ik criminele carrières onderzoeken én de invloed die het OMCG-lidmaatschap daarop heeft. Daarvoor heb ik een grote dataset tot mijn beschikking. Ik ga kijken of ik hierin patronen kan ontdekken. Naast een algemeen effect van het OMCG-lidmaatschap onderzoek ik in welke mate dit effect conditioneel is op verschillende achtergrondkenmerken, zoals iemands leeftijd en sociaal-economische status. Het lastige is tegelijkertijd dat het vaak onduidelijk is wanneer iemand is toegetreden tot een OMCG. Het is een heel besloten cultuur.’

Wat betekent dit onderzoek voor de praktijk?
‘Straks kunnen we ons beroepen op empirische wetenschap, zowel criminologisch als juridisch.’


Bekijk ook het factsheet over Outlaw Motorcycle Gangs van NSCR-onderzoeker Arjan Blokland. 

Over Sjoukje van Deuren


Sjoukje van Deuren volgde de master Bestuurskunde (het Besturen van Veiligheid) en rondde in 2017 de master Interventiecriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam cum laude af.
Als onderzoeksstagiaire aan de Vrije Universiteit schreef zij haar masterscriptie over de geheugenprestaties van koppels in een sociale relatie. De scriptie maakte deel uit van een overkoepelend onderzoekstraject: Samen herinneren – wanneer ooggetuigen gezamenlijk worden verhoord.

Sinds juni 2018 is Sjoukje A-Lab promovenda bij het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij verricht onderzoek naar outlaw motorcycle gangs.
Voor haar aanstelling was Sjoukje werkzaam bij het NSCR als junior onderzoeker en deed zij in opdracht van het WODC een procesevaluatie naar de inzet van elektronisch toezicht bij minderjarige HIC-plegers in Rotterdam, Amsterdam en Midden-Nederland. Ook was zij docent Criminologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sjoukje maakt deel uit van het cluster Intergenerationeel en Levensloop.

Bekijk alle berichtenNSCR