Zoek

Genderspecifieke aandacht voor meisjes in JeugdzorgPlus

In JeugdzorgPlus-instellingen is toenemende aandacht voor meisjes en meisjes-specifieke problematiek. Onderzoekers van het NSCR en de UvA bestudeerden de verschillen tussen jongens en meisjes en hun behandeling binnen JeugdzorgPlus-instellingen.

JeugdzorgPlus is bedoeld voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf of tegen anderen. Jaarlijks zitten ongeveer evenveel meisjes als jongens in zo’n instelling. Hoewel jongens en meisjes vaak om dezelfde redenen in JeugdzorgPlus worden geplaatst, laat het NSCR-onderzoek zien dat meisjes vaker worden geplaatst vanwege zorgen over loverboy-problematiek en verstoorde seksuele ontwikkeling. Jongens worden vaker geplaatst vanwege politiecontacten.

Dossierinformatie gekoppeld aan uitstroomgegevens monitor JeugdzorgPlus

De verschillen tussen jongens en meisjes binnen JeugdzorgPlus zijn onderzocht aan de hand van dossiers van jeugdigen uit vijf instellingen. Hieruit werd informatie verzameld over de aanmeldreden, duur van de plaatsing, de problematiek, behandeldoelen, traject, behandeling en het perspectief van de jeugdige. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de mate van genderspecificiteit en -responsiviteit van de ingezette behandeling. De dossierinformatie werd vervolgens gekoppeld aan (uitstroom)gegevens uit de monitor JeugdzorgPlus. Daarnaast hielden de onderzoekers interviews met betrokken medewerkers om de bevindingen te duiden.

Gendersensitiviteit onmisbaar

Het onderzoek laat zien dat de behandeling van meisjes in JeugdzorgPlus-instellingen in veel gevallen een genderspecifieke focus heeft, maar ook dat dezelfde behandeling niet altijd volledig lijkt aan te sluiten bij de risico’s, problematiek en behandelbehoeften van de jeugdige en daardoor mogelijk aan effectiviteit inboet. Een min of meer exclusieve focus op genderspecificiteit kan de kans vergroten dat problemen die niet specifiek zijn voor meisjes, worden gemist. Gendersensitiviteit in de behandeling is vanwege de verschillen tussen jongens en meisjes belangrijk en onmisbaar, maar moet worden gecombineerd met een aanpak die aansluit bij de risico’s, achtergronden en oorzaken van de problematiek.

Publicatiegegevens en verder lezen

Dirkse, M., Eichelsheim, V., Asscher, J. & Van der Laan, P. (2018) Meisjes in JeugdzorgPlus; een onderzoek naar genderverschillen in problematiek, behandelplan en genderspecifiek werken.
Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Over dr. Veroni Eichelsheim

Veroni Eichelsheim studeerde in 2005 af in de klinische psychologie aan de Universiteit Leiden, na een onderzoeksstage bij het NSCR. Op 18 maart 2011 verdedigde zij haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht getiteld: ‘The Complexity of Families. Assessing family relationships and their association with externalizing problems’. Daarna deed zij een jaar onderzoek bij het WODC naar de ervaringen van jongeren in jeugddetentie. Vervolgens werkte ze als UD bij de Universiteit Leiden (afdeling Criminologie), waar ze onderwijs verzorgde in onderzoeksmethoden en waar ze werkte aan een onderzoek naar de criminele attitudes van volwassen gedetineerden.

Vanaf augustus 2013 is Veroni werkzaam als onderzoeker bij het NSCR. Zij is met name geïnteresseerd in de complexe intergenerationele interactie tussen gezinsrelatiekwaliteit, opvoeding en delinquent gedrag. Voor de opleiding criminologie van de VU begeleidt zij bachelor-en mastertheses.

Veroni maakt deel uit van de Clusters Intergenerationeel en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten
NSCR