Zoek

‘Gewone’ crimineel pleegt ook fraude

De meeste fraudeurs plegen gedurende hun leven een veelzijdig patroon van criminaliteit. Daarmee lijken ze meer op de ‘gewone’ crimineel, dan op de witteboordencrimineel met wie men hen vaak vergelijkt.

Hoe ziet de criminele carrière eruit van daders die veroordeeld zijn voor fraude? Het dominante beeld in de literatuur is dat van de witteboordendader met een goede baan en zonder noemenswaardig strafblad die eenmalig fraude pleegt. Dit beeld steekt scherp af tegen dat van de ‘gewone’ crimineel met een zwakke sociale achtergrond, een strafblad en een hoog risico op recidive. Door allerlei veranderingen in de moderne maatschappij komt deze stereotype tweedeling onder druk te staan. Fraude beperkt zich, zo lijkt het, steeds minder tot daders met een witte boord, en de meeste fraudeurs plegen ook niet-fraude delicten.

Dit meer diffuse beeld van een grotere en meer diverse groep daders die fraude pleegt vormde de achtergrond van een onderzoek naar de criminele carrières van daders die ooit veroordeeld werden voor fraude. De gegevens van 1160 daders werden gebruikt om de criminele carrières van leeftijd 12-50 te reconstrueren. Op basis daarvan werd onderzocht in hoeverre deze daders zich uiteindelijk ontwikkelen tot gespecialiseerde of veelzijdige daders.

De resultaten lieten zien dat de meeste fraudeurs inderdaad veelzijdig zijn, in de zin dat zij vaak ook criminaliteit pleegden die niet onder fraude valt. Tegelijk is er een verhoogde kans dat fraudeurs hetzelfde type fraudedelict nog eens plegen – een deel is dus gespecialiseerd. Het algemene beeld dat naar voren komt uit de criminele carrières in deze groep is daarmee dat van een heterogene groep waarin de meerderheid ook andere delicten dan fraude pleegt. Daarmee lijkt het stereotype onderscheid niet van toepassing op de meerderheid van de steekproef.

Fraude is een delict dat de maatschappij steeds meer zorgen baart. Dit onderzoek is het eerste Nederlandse onderzoek dat de criminele carrières van dit soort daders in beeld bracht. De bevindingen zijn van belang voor de praktijk omdat zij laten zien dat een deel van deze groep mogelijk geen bijzondere aanpak behoeft.

Voor dit onderzoek werd gebruikgemaakt van data uit de Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS; Blokland, 2005), die is gebaseerd op data van een cohort Nederlandse veroordelingen uit 1977 gebruikt door Van der Werff (1986) en Block en Van der Werff (1991) om recidive op de korte termijn te onderzoeken. De criminele carrières van alle 1160 daders die minstens één keer in hun leven waren veroordeeld voor fraude werden geanalyseerd.

Verder lezen
Geest, V.R. van der, Weisburd, D., & Blokland, A.A.J. 2016. Developmental trajectories of offenders convicted of fraud: A follow-up to age 50 in a Dutch conviction cohort. European Journal of Criminology. December, 4, 2016, DOI: 10.1177/1477370816677620

Credits beeld: Shutterstock

dr. Victor van der Geest

Over dr. Victor van der Geest

Victor van der Geest is ontwikkelingspsycholoog. Hij doet onderzoek naar het effect van levenslooptransities op de criminele carrières van hoogrisico mannen en vrouwen. In 2011 promoveerde hij (cum laude) bij de Vrije Universiteit op een proefschrift over de criminele carrières van jongens uit een justitiële jeugdinrichting. Hij onderzocht de samenhang tussen 'risicoprofielen' en verschillende criminele carrières. Ook deed hij onderzoek naar het effect van werk op criminaliteit, en de effecten van een strafblad of detentieverleden op de werkkansen. Momenteel werkt hij als onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Criminologie aan de Vrije Universiteit.

Victor is NSCR-VU Fellow en maakt deel uit van het Cluster Levensloop en het Cluster Sancties.

Bekijk alle berichten

49 entries « 1 of 3 »

2017

Arjan, Blokland; van der Geest, V

The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology Book

Routledge, 2017, ISBN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

van der Geest, V R; David, Weisburd; Arjan, Blokland A J

Developmental trajectories of offenders convicted of fraud: A follow-up to age 50 in a Dutch conviction cohort Journal Article

European Journal of Criminology, 14 (5), pp. 543-565, 2017, ISSN: 1477-3708 (Print).

Links | BibTeX

van der Geest, V R; Skardhamar, T; Verbruggen, J

Changes in offending around official labor market entry: Vulnerable youths in transition to adulthood Journal Article

pp. 89-111, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

van Koppen, V; van der Geest, V; Kleemans, E

Doorgroeiers in de misdaad: De criminele carrières en achtergrondkenmerken van jonge daders van een zwaar delict Miscellaneous

2017, ISBN: 9789463500517.

BibTeX

Jessica, Hill M; van der Victor, Geest R; Arjan, Blokland A J

Leaving the Bank of Mum and Dad: Financial Independence and Delinquency Desistance in Emerging Adulthood Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3 (4), pp. 419-439, 2017, ISSN: 2199-4641.

Links | BibTeX

Blokland, A; van der Geest, V

Taking stock of life-course criminology Journal Article

pp. 1-9, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Verbruggen, J; van der Geest, V R; Blokland, A A J; Blom, N

Verhuizing als desistance factor? De relatie tussen residentiële mobiliteit en crimineel gedrag Journal Article

pp. 324-332, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

2016

van der Geest, V; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J; Nagin, D

The effects of incarceration on longitudinal trajectories of employment: A follow up in high-risk youth from ages 18 to 32 Journal Article

Crime & Delinquency, 62 (1), pp. 107-140, 2016.

Links | BibTeX

van der Geest, V; Weisburd, D; Blokland, A A J

Developmental trajectories of offenders convicted of fraud: A follow-up to age 50 in a Dutch conviction cohort Journal Article

European Journal of Criminology, 2016.

Links | BibTeX

Hill, J M; Blokland, A A J; van der Geest, V R

Desisting from crime in emerging adulthood: adult role transitions and the maturity gap Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 53 (4), pp. 506-535, 2016.

Links | BibTeX

Verbruggen, J; Apel, R; van der Geest, V; Blokland, A

Work, income support, and crime in the Dutch welfare state. A longitudinal study following vulnerable adults to adulthood Journal Article

Criminology, 53 (4), pp. 545-570, 2016.

BibTeX

Verbruggen, J; van der Geest, V R; Blokland, A A J

The relationship between criminal history, employment history and adult life outcomes Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 2 (4), pp. 446-493, 2016.

Links | BibTeX

Verbruggen, J; van der Geest, V; Blokland, A A J

Adult life adjustment of vulnerable youths. The relationship between criminal history, employment history and adult life outcomes Journal Article

Journal of Developmental and Life-course Criminology, 2 (4), pp. 466-493, 2016.

BibTeX

Mesters, G; van der Geest, V R; Bijleveld, C C J H

Crime, employment and social welfare: An individual-level study on disadvantaged youths Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 32 (2), pp. 159-190, 2016.

Links | BibTeX

2015

van der Geest, V R; Blokland, A A J; Verbruggen, J

Wat is de rol van werk in veranderingen in crimineel gedrag over de levensloop? Journal Article

Panopticon, 3 (3), 2015.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, 2015.

BibTeX

van der Geest, V; Blokland, A; Verbruggen, J

Criminaliteit en werk: Wat is de rol van werk in veranderingen in crimineel gedrag over de levensloop? Journal Article

Panopticon, 36 (3), 2015.

BibTeX

Zoutewelle, Terovan; M, ; van der Geest, V R; Liefbroer, A C; Bijleveld, C C J H

The influence of criminal offending on union formation and union dissolution for disadvantaged individuals. Journal Article

Advances in Life Course Research, 28 , pp. 31-40, 2015.

Links | BibTeX

Joosen, K J; Zoutewelle, Terovan; M, V; Slotboom, A M; van der Geest, V R

From juvie to jail: Gendered risk and protective factors for adult incarceration among high-risk institutionalized boys and girls in the Netherlands Journal Article

pp. 11-31, 2015.

BibTeX

Blokland, A; van der Geest, V

Life course transitions and desistance in sex offenders: an event history analysis Journal Article

pp. 219-242, 2015.

BibTeX

Hill, J M; Blokland, A A J; van der Geest, V

Volwassen worden en criminaliteit. Verschillen tussen etnische groepen in Nederland Journal Article

Panopticon, 36 (5), pp. 449-469, 2015.

BibTeX

49 entries « 1 of 3 »
NSCR