Zoek

‘Gewone’ crimineel pleegt ook fraude

De meeste fraudeurs plegen gedurende hun leven een veelzijdig patroon van criminaliteit. Daarmee lijken ze meer op de ‘gewone’ crimineel, dan op de witteboordencrimineel met wie men hen vaak vergelijkt.

Hoe ziet de criminele carrière eruit van daders die veroordeeld zijn voor fraude? Het dominante beeld in de literatuur is dat van de witteboordendader met een goede baan en zonder noemenswaardig strafblad die eenmalig fraude pleegt. Dit beeld steekt scherp af tegen dat van de ‘gewone’ crimineel met een zwakke sociale achtergrond, een strafblad en een hoog risico op recidive. Door allerlei veranderingen in de moderne maatschappij komt deze stereotype tweedeling onder druk te staan. Fraude beperkt zich, zo lijkt het, steeds minder tot daders met een witte boord, en de meeste fraudeurs plegen ook niet-fraude delicten.

Dit meer diffuse beeld van een grotere en meer diverse groep daders die fraude pleegt vormde de achtergrond van een onderzoek naar de criminele carrières van daders die ooit veroordeeld werden voor fraude. De gegevens van 1160 daders werden gebruikt om de criminele carrières van leeftijd 12-50 te reconstrueren. Op basis daarvan werd onderzocht in hoeverre deze daders zich uiteindelijk ontwikkelen tot gespecialiseerde of veelzijdige daders.

De resultaten lieten zien dat de meeste fraudeurs inderdaad veelzijdig zijn, in de zin dat zij vaak ook criminaliteit pleegden die niet onder fraude valt. Tegelijk is er een verhoogde kans dat fraudeurs hetzelfde type fraudedelict nog eens plegen – een deel is dus gespecialiseerd. Het algemene beeld dat naar voren komt uit de criminele carrières in deze groep is daarmee dat van een heterogene groep waarin de meerderheid ook andere delicten dan fraude pleegt. Daarmee lijkt het stereotype onderscheid niet van toepassing op de meerderheid van de steekproef.

Fraude is een delict dat de maatschappij steeds meer zorgen baart. Dit onderzoek is het eerste Nederlandse onderzoek dat de criminele carrières van dit soort daders in beeld bracht. De bevindingen zijn van belang voor de praktijk omdat zij laten zien dat een deel van deze groep mogelijk geen bijzondere aanpak behoeft.

Voor dit onderzoek werd gebruikgemaakt van data uit de Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS; Blokland, 2005), die is gebaseerd op data van een cohort Nederlandse veroordelingen uit 1977 gebruikt door Van der Werff (1986) en Block en Van der Werff (1991) om recidive op de korte termijn te onderzoeken. De criminele carrières van alle 1160 daders die minstens één keer in hun leven waren veroordeeld voor fraude werden geanalyseerd.

Verder lezen
Geest, V.R. van der, Weisburd, D., & Blokland, A.A.J. 2016. Developmental trajectories of offenders convicted of fraud: A follow-up to age 50 in a Dutch conviction cohort. European Journal of Criminology. December, 4, 2016, DOI: 10.1177/1477370816677620

Credits beeld: Shutterstock

dr. Victor van der Geest

Over dr. Victor van der Geest

Victor van der Geest is ontwikkelingspsycholoog. Hij doet onderzoek naar het effect van levenslooptransities op de criminele carrières van hoogrisico mannen en vrouwen. In 2011 promoveerde hij (cum laude) bij de Vrije Universiteit op een proefschrift over de criminele carrières van jongens uit een justitiële jeugdinrichting. Hij onderzocht de samenhang tussen 'risicoprofielen' en verschillende criminele carrières. Ook deed hij onderzoek naar het effect van werk op criminaliteit, en de effecten van een strafblad of detentieverleden op de werkkansen. Momenteel werkt hij als onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Criminologie aan de Vrije Universiteit.

Victor is als A- Lab Fellow verbonden aan het NSCR en maakt deel uit van het Cluster Levensloop en het Cluster Sancties.

Bekijk alle berichten

2015

Hill, J M; A.A.J., Blokland; van der Geest, V

Volwassen worden en criminaliteit: verschillen tussen etnische gropen Journal Article

Panopticon, 36 , pp. 449-469, 2015.

BibTeX

Hill, J M; Lalji, M; van Rossum, G; van der Geest, V R; Blokland, A A J

Experience emerging adulthood in the Netherlands Journal Article

Journal of Youth studies, 18 (18, 8), pp. 1035-1056, 2015.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H; van de Weijer, Ruiter S G A S; van der Geest, V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2015.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2015.

BibTeX

2014

Koppen, Van V; Blokland, A; der Geest, Van V; Bijleveld, C; de Weijer, Van S

Late blooming offending Book Chapter

Tonry, M (Ed.): Oxford Handbook Online Criminology, Oxford University Press, 2014.

BibTeX

2013

Mercer, N; Zoutewelle-Terovan, M; der Geest, Van V

Marriage and transitions between types of serious offending for high risk Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (5), pp. 534-554, 2013.

BibTeX

Verbruggen, J; Apel, R; der Geest, Van V; Blokland, A

Werk, uitkeringen en criminaliteit: Kwetsbare jongeren gevolgd van 18 tot 32 jaar Journal Article

Mens en Maatschappij, 88 (3), pp. 253-275, 2013.

BibTeX

2011

Verbruggen, J; Blokland, A; van der Geest, V

Werk, werkduur en criminaliteit : Effecten van werk en werkduur op criminaliteit in een hoogrisicogroep mannen en vrouwen van 18 tot 32 jaar. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), pp. 116-139, 2011, (NSCR-2011.28).

BibTeX

Besemer, S; van der Geest, V; Murray, J; Bijleveld, C C J H; Farrington, D P

The relationship between parental imprisonment and offspring offending in England and the Netherlands. Journal Article

British Journal of Criminology, 51 (2), pp. 413-437, 2011, (NSCR-2011.17).

BibTeX

van Erp, J; van der Geest, V; Huisman, W; Verbruggen, J

Criminaliteit en werk : Een veelzijdig verband. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), pp. 71-85, 2011, (NSCR-2011.27).

BibTeX

van der Geest, V

Werk doet delinquentie afnemen. Journal Article

Justitiële Verkenningen, 37 (5), pp. 30-42, 2011, (NSCR-2011.59).

BibTeX

2009

van der Geest, V

Criminele carrieres van hoog-risico jongeren. Journal Article

Kennislink, pp. 4, 2009, (NSCR-2009.74).

BibTeX

van der Geest, V; Blokland, A; Bijleveld, C

Delinquent development in a sample of high-risk youth : Shape, content, and predictors of delinquent trajectories from age 12 to 32 Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 46 (2), pp. 111-143, 2009, (NSCR-2009.16).

BibTeX

2008

Bijleveld, C C J H; van der Geest, V

Zwartrijders en afschikking Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2008-4), 2008, (NSCR-2008.66).

BibTeX

van der Geest, V; Bijleveld, C C J H

Personal, background and treatment characteristics associated with offending after residential treatment : A 13-year follow up in adolescent males. Journal Article

Psychology, Crime and Law, 14 (2), pp. 159-176, 2008, (NSCR-2008.10).

BibTeX

Koopman, S J; Ooms, M; Lucas, A; van Montfort, K; van der Geest, V

Estimating systematic continuous-time trends in recidivism using a non-Gaussian panel data model. Journal Article

Statistica Neerlandica, 62 (1), pp. 104-130, 2008, (NSCR-2008.04).

BibTeX

2007

van der Geest, V; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

Ontwikkelingspaden van delinquent gedrag bij hoog-risicojongeren. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 49 (4), pp. 351-369, 2007, (NSCR-2007.46).

BibTeX

2006

Wijkman, M D S; van der Geest, V; Bijleveld, C C J H

Delinquentie van op civielrechtelijke en strafrechtelijke titel behandelde jongeren. Journal Article

Tijdschrift voor Familie- & Jeugdrecht, 28 (1), pp. 18-26, 2006, (NSCR-2006.64).

BibTeX

van der Geest, V

Delinquentie na behandeling in een jeugdinrichting Journal Article

Kennislink, pp. 3, 2006, (NSCR-2006.100).

BibTeX

2005

van der Geest, V; Bijleveld, C C J H; Wijkman, M D S

Delinquentie na behandeling : Een verkennend onderzoek naar geregistreerde justitiecontacten, persoonlijke en omgevingskenmerken van jongeren uit een behandelinrichting. Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2005-4), 2005, (NSCR-2005.51).

BibTeX
NSCR