Zoek

Hoe troosten omstanders slachtoffers van overvallen?

Onder leiding van Marie Lindegaard bestudeert een groep onderzoekers voor het NSCR beeldmateriaal van misdrijven in de detailhandel en horeca. Voor het hier beschreven onderzoek naar troost werd gebruikgemaakt van door de politie verstrekte beelden van overvallen in Amsterdam en Rotterdam.

Troost wordt in ‘bystander’-onderzoek gedefinieerd als een vriendschappelijk contact dat een omstander maakt met een slachtoffer van agressie. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat kinderen en chimpansees hun gelijken troosten, maar er is weinig onderzoek gedaan naar troostgedrag bij volwassenen.

De onderzoekers analyseerden beelden van beveiligingscamera’s van 249 personen die aanwezig waren in de directe nasleep van 22 overvallen. Zij onderzochten of de sociale nabijheid (bijvoorbeeld van dezelfde leeftijd zijn of collega’s zijn) en het geslacht van het slachtoffer en de volwassen omstander de kans beïnvloedden op lichamelijke vormen van troost, zoals een aanraking of een omhelzing.

Zij ontdekten dat sociale nabijheid een grotere rol speelde bij het besluit of een omstander een slachtoffer zou troosten dan fysieke nabijheid. Dit stemt overeen met de theorie dat omstanders slachtoffers troosten wanneer ze met hen meevoelen. Vrouwen bleken meer geneigd om te troosten dan mannen. Mannelijke en vrouwelijke slachtoffers werden even vaak getroost. Verder had een slachtoffer na een meer bedreigende situatie meer kans om getroost te worden.

Deze patronen lijken op eerder waargenomen troostgedrag bij chimpansees na agressie, wat erop wijst dat zowel volwassen mensen als chimpansees de neiging hebben hun naasten uit empathie te troosten.

Frans de Waal, primatoloog aan de Emory Universiteit, wil graag meer studies als deze, studies op basis van waarnemingen in plaats van enquêtes. De Waal deed onderzoek binnen primatengemeenschappen naar conflictoplossing, verzoening, empathie en de evolutie van moraliteit. ‘Veel studies op basis van vragenlijsten vinden geen verschillen naar geslacht als het gaat om empathie,’ zei hij in The Washington Post in reactie op het onderzoek van Lindegaard. ‘Bij waarnemingen zijn er echter opvallende verschillen gevonden bij kinderen, waarbij meisjes vaker empathie (troostgedrag) tonen dan jongens, net als in deze eerste studie bij volwassenen. De reactie van de volwassen omstanders, zoals het omhelzen en aanraken van het slachtoffer, is zeer vergelijkbaar met de prototypische empathiereactie van primaten.’

Meer lezen Lindegaard, M.R., Liebst, L.S., Bernasco, W., Heinskou, M.B., Philpot, R., Levine, M. and Verbeek, P. (2017). Consolation in the aftermath of robberies resembles post-aggression consolation in chimpanzees. PLOS one. doi : org/10.1371/journal.pone.0177725

dr. Marie Lindegaard

Over dr. Marie Lindegaard


Marie Rosenkrantz Lindegaard voltooide haar Master in antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen in 2004. Haar scriptie was gebaseerd op etnografisch onderzoek onder jongeren in Kaapstad. De hoofdvraag was hoe jongeren hun veiligheid weten te waarborgen in een dagelijks leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende geweldsdreiging. In 2009 promoveerde Marie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richtte zich op de vraag waar en wanneer jongens in Kaapstad geweld gebruiken, en wat zij doen om dat juist te vermijden.

Marie werkt op het NSCR aan een project dat zich richt op interviews met overvallers uit Nederland. De nadruk ligt hierbij op het verklaren van waarom (geplande) overvallen soms gepleegd en soms niet gepleegd worden, en waarom sommige overvallen met meer geweld gepaard gaan dan andere. Onderzoeksinteresses van Marie zijn de situationele aspecten van de criminaliteit, het vermijden van misdaad, geweld, overvallen, daders, jeugd, agency, mannelijkheid, straatcultuur, sociale en ruimtelijke mobiliteit, kwalitatief onderzoek, etnografie van gevangenissen, Zuid-Afrika.

Marie maakt deel uit van het cluster Criminal Events.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR