Zoek

Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven, ondervinden ook in hun volwassen leven op meerdere terreinen problemen. NSCR-fellow Janna Verbruggen (Cardiff University, UK) en onderzoekers Victor van der Geest en Catrien Bijleveld stelden over dit onderwerp een internationaal themanummer van The Journal of Longitudinal and Life-Course Studies samen.

Jongeren die uit huis geplaatst worden, vormen een kwetsbare groep. Ze zijn vaak opgegroeid in een problematische gezinssituatie, hebben moeite op school, last van psychische problemen en gedragsproblemen, en ze maken zich dikwijls schuldig aan delinquentie. Ook het stigma dat kleeft aan het verblijven in een pleeggezin of een instelling – en mogelijk een strafblad hebben – kan de transitie naar volwassenheid bemoeilijken.

Aanzienlijke problemen tijdens volwassen leven

In het themanummer van Verbruggen en collega’s wordt onderzocht hoe het met deze jongeren gaat als ze volwassen zijn. De artikelen zijn gebaseerd op studies uit verschillende landen. Ze laten zien dat jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven aanzienlijke problemen ondervinden in de volwassenheid: het kan bijvoorbeeld lastig zijn om een geschikte opleiding of baan te vinden, relaties lopen moeilijk, ze hebben meer gezondheidsklachten en komen vaker in aanraking met criminaliteit.

Verschillende onderzoeken naar factoren voor latere complicaties

In de artikelen wordt ook onderzocht welke factoren deze uitkomsten verklaren. Is de doorgaans problematische achtergrond van deze jongeren een reden voor latere complicaties? Is het verblijf in een instelling of pleeggezin een knelpunt? Of hebben gebeurtenissen tijdens de volwassenheid, zoals een veroordeling voor crimineel gedrag of juist positieve steun en begeleiding, invloed op de uitkomst? Tot slot zijn verschillende artikelen gewijd aan het perspectief van de jongeren zelf: hoe hebben zij hun tijd na de uithuisplaatsing ervaren?

Nazorg helpt bij succesvolle transitie naar volwassenheid

Hoewel de bijdragen aan deze special issue verschillen wat betreft onderzoeksvraag en -methode, tijdsperiode en locatie, laten ze allemaal zien dat jongeren die in een pleeggezin of instelling verbleven, ook later een kwetsbare groep vormen. Ze wijzen ook op het belang van nazorg. Begeleiding gedurende én na hun uithuisplaatsing kan deze jongeren helpen om een succesvolle transitie naar de volwassenheid te maken.

Publicatiegegevens en verder lezen

Verbruggen, J., Van der Geest, V., Bijleveld, C. (2018) Special Issue: adult outcomes of children raised in out-of-home care. Journal of Longitudinal and Life-Course Studies: International Journal, January 2018, Volume 9, Issue 1.

dr. Victor van der Geest

Over dr. Victor van der Geest

Victor van der Geest is ontwikkelingspsycholoog. Hij doet onderzoek naar het effect van levenslooptransities op de criminele carrières van hoogrisico mannen en vrouwen. In 2011 promoveerde hij (cum laude) bij de Vrije Universiteit op een proefschrift over de criminele carrières van jongens uit een justitiële jeugdinrichting. Hij onderzocht de samenhang tussen 'risicoprofielen' en verschillende criminele carrières. Ook deed hij onderzoek naar het effect van werk op criminaliteit, en de effecten van een strafblad of detentieverleden op de werkkansen. Momenteel werkt hij als onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Criminologie aan de Vrije Universiteit.

Victor is als A- Lab Fellow verbonden aan het NSCR en maakt deel uit van het Cluster Levensloop en het Cluster Sancties.

Bekijk alle berichten

2015

Hill, J M; A.A.J., Blokland; van der Geest, V

Volwassen worden en criminaliteit: verschillen tussen etnische gropen Journal Article

Panopticon, 36 , pp. 449-469, 2015.

BibTeX

Hill, J M; Lalji, M; van Rossum, G; van der Geest, V R; Blokland, A A J

Experience emerging adulthood in the Netherlands Journal Article

Journal of Youth studies, 18 (18, 8), pp. 1035-1056, 2015.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H; van de Weijer, Ruiter S G A S; van der Geest, V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2015.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2015.

BibTeX

2014

Koppen, Van V; Blokland, A; der Geest, Van V; Bijleveld, C; de Weijer, Van S

Late blooming offending Book Chapter

Tonry, M (Ed.): Oxford Handbook Online Criminology, Oxford University Press, 2014.

BibTeX

2013

Mercer, N; Zoutewelle-Terovan, M; der Geest, Van V

Marriage and transitions between types of serious offending for high risk Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (5), pp. 534-554, 2013.

BibTeX

Verbruggen, J; Apel, R; der Geest, Van V; Blokland, A

Werk, uitkeringen en criminaliteit: Kwetsbare jongeren gevolgd van 18 tot 32 jaar Journal Article

Mens en Maatschappij, 88 (3), pp. 253-275, 2013.

BibTeX

2011

Verbruggen, J; Blokland, A; van der Geest, V

Werk, werkduur en criminaliteit : Effecten van werk en werkduur op criminaliteit in een hoogrisicogroep mannen en vrouwen van 18 tot 32 jaar. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), pp. 116-139, 2011, (NSCR-2011.28).

BibTeX

Besemer, S; van der Geest, V; Murray, J; Bijleveld, C C J H; Farrington, D P

The relationship between parental imprisonment and offspring offending in England and the Netherlands. Journal Article

British Journal of Criminology, 51 (2), pp. 413-437, 2011, (NSCR-2011.17).

BibTeX

van Erp, J; van der Geest, V; Huisman, W; Verbruggen, J

Criminaliteit en werk : Een veelzijdig verband. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), pp. 71-85, 2011, (NSCR-2011.27).

BibTeX

van der Geest, V

Werk doet delinquentie afnemen. Journal Article

Justitiële Verkenningen, 37 (5), pp. 30-42, 2011, (NSCR-2011.59).

BibTeX

2009

van der Geest, V

Criminele carrieres van hoog-risico jongeren. Journal Article

Kennislink, pp. 4, 2009, (NSCR-2009.74).

BibTeX

van der Geest, V; Blokland, A; Bijleveld, C

Delinquent development in a sample of high-risk youth : Shape, content, and predictors of delinquent trajectories from age 12 to 32 Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 46 (2), pp. 111-143, 2009, (NSCR-2009.16).

BibTeX

2008

Bijleveld, C C J H; van der Geest, V

Zwartrijders en afschikking Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2008-4), 2008, (NSCR-2008.66).

BibTeX

van der Geest, V; Bijleveld, C C J H

Personal, background and treatment characteristics associated with offending after residential treatment : A 13-year follow up in adolescent males. Journal Article

Psychology, Crime and Law, 14 (2), pp. 159-176, 2008, (NSCR-2008.10).

BibTeX

Koopman, S J; Ooms, M; Lucas, A; van Montfort, K; van der Geest, V

Estimating systematic continuous-time trends in recidivism using a non-Gaussian panel data model. Journal Article

Statistica Neerlandica, 62 (1), pp. 104-130, 2008, (NSCR-2008.04).

BibTeX

2007

van der Geest, V; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

Ontwikkelingspaden van delinquent gedrag bij hoog-risicojongeren. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 49 (4), pp. 351-369, 2007, (NSCR-2007.46).

BibTeX

2006

Wijkman, M D S; van der Geest, V; Bijleveld, C C J H

Delinquentie van op civielrechtelijke en strafrechtelijke titel behandelde jongeren. Journal Article

Tijdschrift voor Familie- & Jeugdrecht, 28 (1), pp. 18-26, 2006, (NSCR-2006.64).

BibTeX

van der Geest, V

Delinquentie na behandeling in een jeugdinrichting Journal Article

Kennislink, pp. 3, 2006, (NSCR-2006.100).

BibTeX

2005

van der Geest, V; Bijleveld, C C J H; Wijkman, M D S

Delinquentie na behandeling : Een verkennend onderzoek naar geregistreerde justitiecontacten, persoonlijke en omgevingskenmerken van jongeren uit een behandelinrichting. Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2005-4), 2005, (NSCR-2005.51).

BibTeX
NSCR