Zoek

Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven, ondervinden ook in hun volwassen leven op meerdere terreinen problemen. NSCR-fellow Janna Verbruggen (Cardiff University, UK) en onderzoekers Victor van der Geest en Catrien Bijleveld stelden over dit onderwerp een internationaal themanummer van The Journal of Longitudinal and Life-Course Studies samen.

Jongeren die uit huis geplaatst worden, vormen een kwetsbare groep. Ze zijn vaak opgegroeid in een problematische gezinssituatie, hebben moeite op school, last van psychische problemen en gedragsproblemen, en ze maken zich dikwijls schuldig aan delinquentie. Ook het stigma dat kleeft aan het verblijven in een pleeggezin of een instelling – en mogelijk een strafblad hebben – kan de transitie naar volwassenheid bemoeilijken.

Aanzienlijke problemen tijdens volwassen leven

In het themanummer van Verbruggen en collega’s wordt onderzocht hoe het met deze jongeren gaat als ze volwassen zijn. De artikelen zijn gebaseerd op studies uit verschillende landen. Ze laten zien dat jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven aanzienlijke problemen ondervinden in de volwassenheid: het kan bijvoorbeeld lastig zijn om een geschikte opleiding of baan te vinden, relaties lopen moeilijk, ze hebben meer gezondheidsklachten en komen vaker in aanraking met criminaliteit.

Verschillende onderzoeken naar factoren voor latere complicaties

In de artikelen wordt ook onderzocht welke factoren deze uitkomsten verklaren. Is de doorgaans problematische achtergrond van deze jongeren een reden voor latere complicaties? Is het verblijf in een instelling of pleeggezin een knelpunt? Of hebben gebeurtenissen tijdens de volwassenheid, zoals een veroordeling voor crimineel gedrag of juist positieve steun en begeleiding, invloed op de uitkomst? Tot slot zijn verschillende artikelen gewijd aan het perspectief van de jongeren zelf: hoe hebben zij hun tijd na de uithuisplaatsing ervaren?

Nazorg helpt bij succesvolle transitie naar volwassenheid

Hoewel de bijdragen aan deze special issue verschillen wat betreft onderzoeksvraag en -methode, tijdsperiode en locatie, laten ze allemaal zien dat jongeren die in een pleeggezin of instelling verbleven, ook later een kwetsbare groep vormen. Ze wijzen ook op het belang van nazorg. Begeleiding gedurende én na hun uithuisplaatsing kan deze jongeren helpen om een succesvolle transitie naar de volwassenheid te maken.

Publicatiegegevens en verder lezen

Verbruggen, J., Van der Geest, V., Bijleveld, C. (2018) Special Issue: adult outcomes of children raised in out-of-home care. Journal of Longitudinal and Life-Course Studies: International Journal, January 2018, Volume 9, Issue 1.

dr. Victor van der Geest

Over dr. Victor van der Geest

Victor van der Geest is ontwikkelingspsycholoog. Hij doet onderzoek naar het effect van levenslooptransities op de criminele carrières van hoogrisico mannen en vrouwen. In 2011 promoveerde hij (cum laude) bij de Vrije Universiteit op een proefschrift over de criminele carrières van jongens uit een justitiële jeugdinrichting. Hij onderzocht de samenhang tussen 'risicoprofielen' en verschillende criminele carrières. Ook deed hij onderzoek naar het effect van werk op criminaliteit, en de effecten van een strafblad of detentieverleden op de werkkansen. Momenteel werkt hij als onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Criminologie aan de Vrije Universiteit.

Victor is NSCR-VU Fellow en maakt deel uit van het Cluster Levensloop en het Cluster Sancties.

Bekijk alle berichten

2016

Bernasco, W; Ruiter, S; Block, R

Do Street Robbery Location Choices Vary Over Time of Day or Day of Week? A Test in Chicago Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, pp. 244-275, 2016.

Links | BibTeX

2013

Bernasco, W; Block, R

Discrete choice modeling Journal Article

pp. 21.1- 21.35, 2013.

BibTeX

Bernasco, W; Block, R; Levine, N; Cahill, I

The CrimeStat Discrete Choice Module Journal Article

pp. 22.1-22.34, 2013.

BibTeX

2011

Bernasco, W; Block, R

Robberies in Chicago : A Block-level analysis of the influence of crime generators, crime attractors, and offender anchor points. Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 48 (1), pp. 33-57, 2011.

BibTeX

2009

Bernasco, W; Block, R

Where offenders choose to attack : A discrete choice model of robberies in Chicago Journal Article

Criminology, 47 (1), pp. 93-130, 2009.

BibTeX

Block, R; Bernasco, W

Finding a serial burglar's home using distance decay and conditional origin-destination patterns : A test of empirical bayes journey-to-crime estimation in The Hague. Journal Article

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling., 6 , pp. 187-211, 2009.

BibTeX

2008

Elffers, H; Reynald, D M; Averdijk, M D E; Bernasco, W; Block, R

Modelling crime flow between neighbourhoods in terms of distance and of intervening opportunities. Journal Article

Crime Prevention & Community Safety., 10 , pp. 85-96, 2008.

BibTeX
NSCR