Zoek

Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven, ondervinden ook in hun volwassen leven op meerdere terreinen problemen. NSCR-fellow Janna Verbruggen (Cardiff University, UK) en onderzoekers Victor van der Geest en Catrien Bijleveld stelden over dit onderwerp een internationaal themanummer van The Journal of Longitudinal and Life-Course Studies samen.

Jongeren die uit huis geplaatst worden, vormen een kwetsbare groep. Ze zijn vaak opgegroeid in een problematische gezinssituatie, hebben moeite op school, last van psychische problemen en gedragsproblemen, en ze maken zich dikwijls schuldig aan delinquentie. Ook het stigma dat kleeft aan het verblijven in een pleeggezin of een instelling – en mogelijk een strafblad hebben – kan de transitie naar volwassenheid bemoeilijken.

Aanzienlijke problemen tijdens volwassen leven

In het themanummer van Verbruggen en collega’s wordt onderzocht hoe het met deze jongeren gaat als ze volwassen zijn. De artikelen zijn gebaseerd op studies uit verschillende landen. Ze laten zien dat jongeren die in een instelling of pleeggezin verbleven aanzienlijke problemen ondervinden in de volwassenheid: het kan bijvoorbeeld lastig zijn om een geschikte opleiding of baan te vinden, relaties lopen moeilijk, ze hebben meer gezondheidsklachten en komen vaker in aanraking met criminaliteit.

Verschillende onderzoeken naar factoren voor latere complicaties

In de artikelen wordt ook onderzocht welke factoren deze uitkomsten verklaren. Is de doorgaans problematische achtergrond van deze jongeren een reden voor latere complicaties? Is het verblijf in een instelling of pleeggezin een knelpunt? Of hebben gebeurtenissen tijdens de volwassenheid, zoals een veroordeling voor crimineel gedrag of juist positieve steun en begeleiding, invloed op de uitkomst? Tot slot zijn verschillende artikelen gewijd aan het perspectief van de jongeren zelf: hoe hebben zij hun tijd na de uithuisplaatsing ervaren?

Nazorg helpt bij succesvolle transitie naar volwassenheid

Hoewel de bijdragen aan deze special issue verschillen wat betreft onderzoeksvraag en -methode, tijdsperiode en locatie, laten ze allemaal zien dat jongeren die in een pleeggezin of instelling verbleven, ook later een kwetsbare groep vormen. Ze wijzen ook op het belang van nazorg. Begeleiding gedurende én na hun uithuisplaatsing kan deze jongeren helpen om een succesvolle transitie naar de volwassenheid te maken.

Publicatiegegevens en verder lezen

Verbruggen, J., Van der Geest, V., Bijleveld, C. (2018) Special Issue: adult outcomes of children raised in out-of-home care. Journal of Longitudinal and Life-Course Studies: International Journal, January 2018, Volume 9, Issue 1.

dr. Victor van der Geest

Over dr. Victor van der Geest

Victor van der Geest is ontwikkelingspsycholoog. Hij doet onderzoek naar het effect van levenslooptransities op de criminele carrières van hoogrisico mannen en vrouwen. In 2011 promoveerde hij (cum laude) bij de Vrije Universiteit op een proefschrift over de criminele carrières van jongens uit een justitiële jeugdinrichting. Hij onderzocht de samenhang tussen 'risicoprofielen' en verschillende criminele carrières. Ook deed hij onderzoek naar het effect van werk op criminaliteit, en de effecten van een strafblad of detentieverleden op de werkkansen. Momenteel werkt hij als onderzoeker en universitair docent bij de afdeling Criminologie aan de Vrije Universiteit.

Victor is NSCR-VU Fellow en maakt deel uit van het Cluster Levensloop en het Cluster Sancties.

Bekijk alle berichten

49 entries « 1 of 3 »

2017

Arjan, Blokland; van der Geest, V

The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology Book

Routledge, 2017, ISBN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

van der Geest, V R; David, Weisburd; Arjan, Blokland A J

Developmental trajectories of offenders convicted of fraud: A follow-up to age 50 in a Dutch conviction cohort Journal Article

European Journal of Criminology, 14 (5), pp. 543-565, 2017, ISSN: 1477-3708 (Print).

Links | BibTeX

van der Geest, V R; Skardhamar, T; Verbruggen, J

Changes in offending around official labor market entry: Vulnerable youths in transition to adulthood Journal Article

pp. 89-111, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

van Koppen, V; van der Geest, V; Kleemans, E

Doorgroeiers in de misdaad: De criminele carrières en achtergrondkenmerken van jonge daders van een zwaar delict Miscellaneous

2017, ISBN: 9789463500517.

BibTeX

Jessica, Hill M; van der Victor, Geest R; Arjan, Blokland A J

Leaving the Bank of Mum and Dad: Financial Independence and Delinquency Desistance in Emerging Adulthood Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3 (4), pp. 419-439, 2017, ISSN: 2199-4641.

Links | BibTeX

Blokland, A; van der Geest, V

Taking stock of life-course criminology Journal Article

pp. 1-9, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Verbruggen, J; van der Geest, V R; Blokland, A A J; Blom, N

Verhuizing als desistance factor? De relatie tussen residentiële mobiliteit en crimineel gedrag Journal Article

pp. 324-332, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

2016

van der Geest, V; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J; Nagin, D

The effects of incarceration on longitudinal trajectories of employment: A follow up in high-risk youth from ages 18 to 32 Journal Article

Crime & Delinquency, 62 (1), pp. 107-140, 2016.

Links | BibTeX

van der Geest, V; Weisburd, D; Blokland, A A J

Developmental trajectories of offenders convicted of fraud: A follow-up to age 50 in a Dutch conviction cohort Journal Article

European Journal of Criminology, 2016.

Links | BibTeX

Hill, J M; Blokland, A A J; van der Geest, V R

Desisting from crime in emerging adulthood: adult role transitions and the maturity gap Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 53 (4), pp. 506-535, 2016.

Links | BibTeX

Verbruggen, J; Apel, R; van der Geest, V; Blokland, A

Work, income support, and crime in the Dutch welfare state. A longitudinal study following vulnerable adults to adulthood Journal Article

Criminology, 53 (4), pp. 545-570, 2016.

BibTeX

Verbruggen, J; van der Geest, V R; Blokland, A A J

The relationship between criminal history, employment history and adult life outcomes Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 2 (4), pp. 446-493, 2016.

Links | BibTeX

Verbruggen, J; van der Geest, V; Blokland, A A J

Adult life adjustment of vulnerable youths. The relationship between criminal history, employment history and adult life outcomes Journal Article

Journal of Developmental and Life-course Criminology, 2 (4), pp. 466-493, 2016.

BibTeX

Mesters, G; van der Geest, V R; Bijleveld, C C J H

Crime, employment and social welfare: An individual-level study on disadvantaged youths Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 32 (2), pp. 159-190, 2016.

Links | BibTeX

2015

van der Geest, V R; Blokland, A A J; Verbruggen, J

Wat is de rol van werk in veranderingen in crimineel gedrag over de levensloop? Journal Article

Panopticon, 3 (3), 2015.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, 2015.

BibTeX

van der Geest, V; Blokland, A; Verbruggen, J

Criminaliteit en werk: Wat is de rol van werk in veranderingen in crimineel gedrag over de levensloop? Journal Article

Panopticon, 36 (3), 2015.

BibTeX

Zoutewelle, Terovan; M, ; van der Geest, V R; Liefbroer, A C; Bijleveld, C C J H

The influence of criminal offending on union formation and union dissolution for disadvantaged individuals. Journal Article

Advances in Life Course Research, 28 , pp. 31-40, 2015.

Links | BibTeX

Joosen, K J; Zoutewelle, Terovan; M, V; Slotboom, A M; van der Geest, V R

From juvie to jail: Gendered risk and protective factors for adult incarceration among high-risk institutionalized boys and girls in the Netherlands Journal Article

pp. 11-31, 2015.

BibTeX

Blokland, A; van der Geest, V

Life course transitions and desistance in sex offenders: an event history analysis Journal Article

pp. 219-242, 2015.

BibTeX

Hill, J M; Blokland, A A J; van der Geest, V

Volwassen worden en criminaliteit. Verschillen tussen etnische groepen in Nederland Journal Article

Panopticon, 36 (5), pp. 449-469, 2015.

BibTeX

49 entries « 1 of 3 »
NSCR