Zoek

Hoe voorkomt de politie dat een conflict tussen burgers escaleert?

In opdracht van Politie & Wetenschap start het NSCR een onderzoek naar politie-interventies bij conflicten tussen burgers op straat. Aan de hand van bewakingscamerabeelden in Amsterdam analyseren de onderzoekers de door agenten gebruikte methoden. De resultaten zullen worden ingezet bij de opleiding van agenten.

Op videobeelden van beveiligingscamera’s is te zien hoe conflicten tussen burgers op straat ontstaan, hoe de conflicten zich ontwikkelen, en wat er gebeurt als politieagenten ingrijpen. Het doel van het project is om vast te stellen hoe agenten kunnen voorkomen dat conflicten leiden tot escalatie en geweld.

Observeren en gedetailleerd vastleggen van handelingen agenten

Binnen het project worden een aantal onderzoeksvragen gesteld: wat doen politieagenten precies wanneer een beroep op hen wordt gedaan bij conflictsituaties tussen burgers? Het gaat hierbij om het observeren en gedetailleerd vastleggen van concrete handelingen van de agenten zelf. Ook wordt bestudeerd in hoeverre de handelingen van agenten afhangen van kenmerken van de situatie, zoals de intensiteit van het conflict, verbaal of fysiek geweld, het aantal betrokken personen en hun leeftijd. Hoe omstanders op de situatie reageren, kan ook van invloed zijn op de manier waarop agenten het conflict benaderen.

Interventies leiden tot de-escalatie of juist verergering van het conflict

Vervolgens wordt gekeken naar het effect van de handelingen van agenten. Kan worden vastgesteld welke handelingen tot de-escalatie leiden, welke handelingen geen effect hebben en welke handelingen juist tot escalatie leiden of zelfs tot situaties waarin de agenten zélf partij worden in het conflict? De onderzoekers bestuderen ook of het effect van de interventie afhangt van de context van de situatie. Zijn er situaties te onderscheiden – bijvoorbeeld conflicten met veel omstanders of met burgers onder invloed van alcohol en drugs – waarin bepaalde handelingen wel of juist niet de-escalerend werken?
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek ontwikkelen de onderzoekers concrete aanbevelingen, die weer gebruikt kunnen worden binnen de politieopleiding.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door NSCR onderzoekers Marie Rosenkrantz Lindegaard en Wim Bernasco. VU-onderzoeker Charlotte Gerritsen is er bij betrokken vanwege haar kennis rondom het ontwikkelen van trainingen voor mensen in publieke functies. Het onderzoek duurt naar verwachting tot 2021.

dr. Marie Lindegaard

Over dr. Marie Lindegaard


Marie Rosenkrantz Lindegaard voltooide haar Master in antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen in 2004. Haar scriptie was gebaseerd op etnografisch onderzoek onder jongeren in Kaapstad. De hoofdvraag was hoe jongeren hun veiligheid weten te waarborgen in een dagelijks leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende geweldsdreiging. In 2009 promoveerde Marie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richtte zich op de vraag waar en wanneer jongens in Kaapstad geweld gebruiken, en wat zij doen om dat juist te vermijden.

Marie werkt op het NSCR aan een project dat zich richt op interviews met overvallers uit Nederland. De nadruk ligt hierbij op het verklaren van waarom (geplande) overvallen soms gepleegd en soms niet gepleegd worden, en waarom sommige overvallen met meer geweld gepaard gaan dan andere. Onderzoeksinteresses van Marie zijn de situationele aspecten van de criminaliteit, het vermijden van misdaad, geweld, overvallen, daders, jeugd, agency, mannelijkheid, straatcultuur, sociale en ruimtelijke mobiliteit, kwalitatief onderzoek, etnografie van gevangenissen, Zuid-Afrika.

Marie maakt deel uit van het cluster Criminal Events.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR