Zoek

Informeel en formeel guardianship

Er is veel onderzoek verricht naar informele guardians uit de routine-activiteitentheorie van Felson en Cohen: de gewone burgers die een oogje in het zeil houden. Daarbij wordt meestal gedacht aan hoe burgers kunnen optreden als eenmaal een misdrijf heeft plaatsgevonden, namelijk hoe ze de politie kunnen helpen bij de opsporing. Er is veel minder aandacht voor de rol van de burger in een eerdere fase, dus voordat of terwijl een misdrijf plaatsvindt. Enerzijds is betoogd dat die fase veel belangrijker is (<sup>1</sup>, <sup>2</sup>, <sup>4</sup>), maar de empirische bewijsvoering voor hoe de interactie tussen overtreder en guardian precies in zijn werk gaat is nog mager. Vooral experimentele ondersteuning van de preventieve rol van guardians is onvoldoende ontwikkeld (<sup>3</sup>). Wel is aangetoond dat het aantal personen dat zo’n preventief guardianship kan uitvoeren hoog is (<sup>5</sup>).

Momenteel gaan onderzoekers op experimentele wijze na in hoeverre potentiële overtreders reageren op mogelijk en feitelijk aanwezige guardians. Daarnaast wordt door middel van secundaire analyse van surveydata bestudeerd welke determinanten bepalen of burgers zich bemoeien met een zich ontrollend misdrijf of een geval van overlast. Hierbij besteden de onderzoekers speciale aandacht aan de relatie tussen burger en politie.

Maud van Bavel MSc., promovendus, prof. dr. Henk Elffers, promotor, dr. Danielle Reynald (Griffiths University, Australië), co-promotor

&nbsp;

[1] Elffers, H. (2012) Burgers als preventieve guardians. Panopticon 33/6, 501-505.
[2] Elffers, H. (2013) Niet bij blauw alleen: de burger als zijn broeders hoeder. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
[3] Van Bavel, M. &amp; Elffers, H. (2013) Experiments in guardianship research In: B.C. Welsh, A.A. Braga &amp; G.J.N. Bruinsma (eds.). Experimental criminology: Prospects for Advancing Science and Public Policy. New York: Cambridge University Press, 90-107.
[4] Elffers, H. (2014) On citizen participation in crime control. Etnofoor 26/2, 65-72.
[5] Reynald, D.M. &amp; Elffers, H. (in druk) The Routine Activity of Guardianship: Comparing Self-Reports of the Availability and Monitoring Dimensions of Guardianship in Action with Proxy Measures. Crime Prevention and Community Safety (verschijnt najaar 2015)

prof. dr. Henk Elffers

Over prof. dr. Henk Elffers

Henk Elffers is emeritus hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is opgeleid als wiskundig statisticus aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR op het proefschrift "Income tax evasion: Theory and Measurement". Hij was verbonden aan het Mathematisch Centrum Amsterdam, aan de Interfaculteit Aardrijkskunde RU Utrecht, was universitair hoofddocent Methodologie van het empirisch rechtsgeleerd onderzoek aan de EUR en hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Antwerpen.

Henk Elffers publiceerde o.a. over betrouwbaarheid en validiteit van sociaal-wetenschappelijke meetinstrumenten, multivariate methoden, sociaal-psychologische modellen voor naleving en handhaving van regels, fiscale compliance, simulatiemethoden, rationele-keuzetheorie en locatiekeuze van daders, veiligheidsgevoelens, de verhouding rechter – publiek, en verplaatsing van criminaliteit. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar datakwaliteit van criminologische data, en naar verfijning van de rationele-keuzetheorie voor beslissinggedrag van potentiële regelovertreders, waarbij de rol van de aanwezigheid van ‘guardians’ speciale aandacht krijgt.

Henk maakt deel uit van de Clusters Empirical Legal Studies, Criminal Events, Ruimtelijk-temporeel, Computationeel en Technologische innovaties (CRIME Lab).

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.

2013

Braga, A A; Welsh, B C; Papachristos, A V; Schnell, C; Grossman, L

The growth of randomized experiments in policing. The vital few and the salience of mentoring Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 10 (1), pp. jan-28, 2013.

BibTeX
NSCR