Zoek

Ingrijpen of niet. Een kwestie van ‘mixed feelings’?

Dit project beoogt inzicht te geven in de emotionele en cognitieve processen die bepalen of informele guardians — gedefinieerd als onafhankelijke omstanders die geen formele taak hebben om criminaliteit te voorkomen — ingrijpen wanneer ze getuige zijn van een situatie waarin hulp noodzakelijk is. Dit project zal bestaan uit tenminste vier series van studies om het “bystander effect” te onderzoeken vanuit zowel een sociaal psychologisch als een criminologisch oogpunt. De eerste serie studies zal zich richten op de emotionele en cognitieve gevolgen van groepsgrootte, anonimiteit, en van de ernst van de situatie. Hierbij zal de nadruk liggen op het doorbreken van anonimiteit door middel van camera’s. De tweede serie studies zal over de effecten van de aanwezigheid van vrienden, of kennissen, en de sociale cohesie in de groep omstanders gaan. De nadruk in de derde serie studies ligt op wat er gebeurt als een ander persoon al een interventie initieert. De vierde serie studies bestaat uit veldstudies die de reacties van mensen onderzoeken in echte situaties waarin ze omstanders van een overtreding zijn. Dit zal gebeuren door middel van interviews, en met een levensecht experiment waarin, op een openbare locatie, een overtreding wordt gefingeerd.

Onderstaande poster beschrijft een experiment uit de vierde serie studies en gaat kort in op de resultaten en de gebruikte methode.

Marco van Bommel MSc., promovendus, prof. dr. Henk Elffers, prof. dr. Paul van Lange (promotor, Vrije Universiteit Amsterdam, Sociale Psychologie), promotoren, dr. Jan-Willem van Prooijen, co-promotor

prof. dr. Henk Elffers

Over prof. dr. Henk Elffers

Henk Elffers is emeritus hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is opgeleid als wiskundig statisticus aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR op het proefschrift "Income tax evasion: Theory and Measurement". Hij was verbonden aan het Mathematisch Centrum Amsterdam, aan de Interfaculteit Aardrijkskunde RU Utrecht, was universitair hoofddocent Methodologie van het empirisch rechtsgeleerd onderzoek aan de EUR en hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Antwerpen.

Henk Elffers publiceerde o.a. over betrouwbaarheid en validiteit van sociaal-wetenschappelijke meetinstrumenten, multivariate methoden, sociaal-psychologische modellen voor naleving en handhaving van regels, fiscale compliance, simulatiemethoden, rationele-keuzetheorie en locatiekeuze van daders, veiligheidsgevoelens, de verhouding rechter – publiek, en verplaatsing van criminaliteit. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar datakwaliteit van criminologische data, en naar verfijning van de rationele-keuzetheorie voor beslissinggedrag van potentiële regelovertreders, waarbij de rol van de aanwezigheid van ‘guardians’ speciale aandacht krijgt.

Henk maakt deel uit van de Clusters Empirical Legal Studies, Criminal Events, Ruimtelijk-temporeel, Computationeel en Technologische innovaties (CRIME Lab).

Bekijk alle berichten

Sorry, no publications matched your criteria.

2013

Braga, A A; Welsh, B C; Papachristos, A V; Schnell, C; Grossman, L

The growth of randomized experiments in policing. The vital few and the salience of mentoring Journal Article

Journal of Experimental Criminology, 10 (1), pp. jan-28, 2013.

BibTeX
NSCR