Zoek

Mannen met een partner en kinderen worden minder crimineel

Intergenerationele overdracht van criminaliteit

Het is een algemene aanname in de samenleving dat criminaliteit ‘in de familie zit’. De wetenschappelijke basis voor deze aanname was lange tijd beperkt. In de afgelopen decennia zijn er echter steeds meer multigenerationele studies opgezet, met name in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en Zweden, die het mogelijk maken om de intergenerationele overdracht van criminaliteit te onderzoeken. Deze studies zijn van belang om de mate van overdracht vast te stellen en om te bestuderen wat mogelijk effectieve interventies zijn in risicovolle families.

Lees meer over het onderzoek in dit factsheet:

Credits beeld: Shutterstock

dr. Steve van de Weijer

Over dr. Steve van de Weijer

Steve van de Weijer is sinds september 2014 postdoc onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In maart 2014 verdedigde hij zijn proefschrift over de intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie. Zijn onderzoek richt zich op levensloopcriminologie, criminele carrières en de inter- en intragenerationele overdracht van criminaliteit.

Steve maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel en Sancties.

Bekijk alle berichten

2017

Eichelsheim, V I; van de Weijer, S

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen: Over intergenerationele overdracht van (een gedegen) academische opvoeding Journal Article

pp. 118-123, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Jolliffe, D; Farrington, D P; Piquero, A R; MacLeod, J F; van de Weijer, S

Prevalence of life-course-persistent, adolescence-limited, and late-onset offenders: A systematic review of prospective longitudinal studies Journal Article

Aggression and Violent Behavior, 33 (1), pp. 4-14, 2017, ISSN: 1359-1789.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; Augustyn, M B; Besemer, S

Intergenerational Transmission of Crime: An International, Empirical Assessment Journal Article

pp. 279-297, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Beijers, J; Bijleveld, C; van de Weijer, S; Liefbroer, A

“All in the family?” The Relationship Between Sibling Offending and Offending Risk Journal Article

Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3 (1), pp. 1-14, 2017, ISSN: 2199-4641.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; de Jong, R; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J; Raine, A

The Role of Heart Rate Levels in the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 7 (3), pp. 23, 2017, ISSN: 2075-4698.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; Kevin, Beaver M

An Exploration of Mate Similarity for Criminal Offending Behaviors: Results from a Multi-Generation Sample of Dutch Spouses Journal Article

Psychiatric Quarterly, 88 (3), pp. 523-533, 2017, ISSN: 1573-6709 (Electronic).

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A; Leukfeldt, E R

Big Five Personality Traits of Cybercrime Victims Journal Article

Cyberpsychol Behav Soc Netw, 20 (7), pp. 407-412, 2017, ISSN: 2152-2723 (Electronic).

Links | BibTeX

Dennison, S; Bijleveld, C C J H; van de Weijer, S G A

Intergenerational continuity in incarceration: Evidence from a Dutch multi-generation cohort Journal Article

pp. 450-466, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

2016

van de Weijer, S G A; Beaver, K

An Exploration of Mate Similarity for Criminal Offending Behaviors: Results from a Multi-Generation Sample of Dutch Spouses Journal Article

Psychiatric Quarterly, 2016.

Links | BibTeX

2015

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Ruiter, S; der Geest, Van V R

Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens Book

Boom Juridische Uitgevers, 2015.

BibTeX

van de Weijer, S G A

Geweld wordt overgedragen van vader op zoon Journal Article

2015.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G A

Intergenerationele overdracht van criminaliteit Journal Article

Sociologie Magazine, 23 , pp. 22-23, 2015.

BibTeX

van de Weijer, S G A; Bijleveld, C C J H; Huschek, D

Offending and mortality Journal Article

Advances in Life-course Research, 2015.

Links | BibTeX

van de Weijer, S G; Thornberry, T P; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

The Effects of Parental Divorce on the Intergenerational Transmission of Crime Journal Article

Societies, 5 (1), pp. 89-108, 2015.

Links | BibTeX

de Weijer, Van S; Besemer, S; Bijleveld, C C J H; Blokland, A A J

The concentration of sex offenses in British and Dutch Families. Journal Article

pp. 321-348, 2015.

BibTeX

2014

Bijleveld, C C J H; de Weijer, Van S G A; Besemer, S; Huschek, D

Parental imprisonment and offspring outcomes: a study on offending and marriage chances. Journal Article

Psychology, Crime and Justice, 2014.

BibTeX

Koppen, Van V; Blokland, A; der Geest, Van V; Bijleveld, C; de Weijer, Van S

Late blooming offending Journal Article

2014.

BibTeX

2011

van de Weijer, S; Bijleveld, C; Blokland, A

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 53 (3), pp. 244-259, 2011.

BibTeX
NSCR