Zoek

Jeugdbendes en problematische jeugdgroepen in Nederland en Europa

Wat zijn de kenmerken van problematische jeugdgroepen in Europa en Nederland en in hoeverre komen zij overeen met Amerikaanse gangs? Wat voor jongeren maken deel uit van deze groepen? Wat is de relatie met criminaliteit en kunnen jongeren zulke groepen weer verlaten? Deze factsheet gaat in op de bevindingen van onderzoek naar jeugdbendes en problematische jeugdgroepen in Europa en Nederland.

prof. dr. Frank Weerman

Over prof. dr. Frank Weerman


Frank Weerman is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van jeugdcriminaliteit en criminologische theorievorming, met een nadruk op de rol van leeftijdsgenoten bij delinquent gedrag. Bij het NSCR coördineerde hij vanaf 2002 de opzet en uitvoering van het “Schoolproject”, een longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren, waarbij onder meer veranderingen in delinquent gedrag en vriendschapsnetwerken in kaart zijn gebracht. Binnen het internationale netwerk van onderzoekers “Eurogang” publiceerde hij over problematische jeugdgroepen en jeugdbendes. Sinds 2008 is hij nauw betrokken bij opzet en uitvoering van het longitudinale SPAN-project (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Verder maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en is hij medeauteur van de criminologie-rubriek in het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Frank maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel, Cybercrime en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

133 entries « 1 of 7 »

2017

de Keijser, J W; Huisman, W; Weerman, F M

Stokpaardjes (Rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 47 (7), pp. 513-521, 2017.

Links | BibTeX

Weerman, F

De criminaliteit daalt wel! En de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit al helemaal Miscellaneous

2017.

Links | BibTeX

Weerman, F

Social media en smartphones als verklaring voor de daling in jeugdcriminaliteit? Journal Article

Justitiële verkenningen, 43 (1), pp. 71-87, 2017, ISSN: 0167-5850.

Links | BibTeX

Frank, Weerman M; Pamela, Wilcox; Christopher, Sullivan J

The Short-Term Dynamics of Peers and Delinquent Behavior: An Analysis of Bi-weekly Changes Within a High School Student Network Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 2017, ISSN: 0748-4518.

Links | BibTeX

Heleen, Janssen J; Frank, Weerman M; Veroni, Eichelsheim I

Parenting as a Protective Factor against Criminogenic Settings? Interaction Effects between Three Aspects of Parenting and Unstructured Socializing in Disordered Areas Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (2), pp. 181-207, 2017, ISSN: 0022-4278.

Links | BibTeX

Weerman, F M; Huisman, W; de Keijser, J W

Het prijskaartje van criminaliteit: maatschappelijke kosten van delicten, jeugdgroepen en fraude (Rubriek Criminologie). Journal Article

Delikt en Delinkwent, 47 (5), pp. 369-375, 2017.

Links | BibTeX

Svensson, R; Pauwels, L J; Weerman, F M

The Role of Moral Beliefs, Shame, and Guilt in Criminal Decision-Making: An Overview of Theoretical Trameworks and Empirical Results Journal Article

pp. 228-245, 2017, ISSN: 9780199338801.

Links | BibTeX

Svensson, R; Pauwels, L J R; Weerman, F M; Bruinsma, G J N

Explaining individual changes in moral values and moral emotions among adolescent boys and girls: A fixed-effects analysis Journal Article

European Journal of Criminology, 14 (3), pp. 290-308, 2017, ISSN: 1477-3708.

Links | BibTeX

Ljujic, V; van Prooijen, J W; Weerman, F

Beyond the crime-terror nexus: socio-economic status, violent crimes and terrorism Journal Article

Journal of Criminological Research Policy and Practice, 3 (3), pp. 158-172, 2017, ISSN: 2056-3841.

Links | BibTeX

Robby, Roks; Arjan, Blokland; Frank, Weerman

Criminele groepen: een inleiding Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 59 (4), pp. 325-337, 2017, ISSN: 0165-182X.

Links | BibTeX

Huisman, W; de Keijser, J W; Weerman, F M

Etnisch profileren door de politie (Rubriek Criminologie). Journal Article

Delikt en Delinkwent, 47 (1), pp. 35-42, 2017.

Links | BibTeX

Evelien, Hoeben; Frank, Weerman; Wim, Bernasco

Gerben’s commute and victimization: Would moving to Amsterdam have been safer? Journal Article

pp. 160-172, 2017, ISSN: 978-94-6236-761-6.

BibTeX

2016

Weerman, F; Pauwels, L; Bernasco, W; Bruinsma, G J N

Gender Differences in Delinquency and Situational Action Theory: A Partial Test Journal Article

Justice Quarterly, 33 (7), pp. 1182-1209, 2016.

BibTeX

de Keijser, J W; Weerman, F M; Huisman,

Radicalisering en jihadisme (Rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 46 (5), pp. 342-348, 2016.

BibTeX

Weerman, F M; Huisman,

Migratie en criminaliteit (Rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 46 (8), 2016.

BibTeX

Svensson, R; Pauwels, L; Weerman, F; Bruinsma, G

Explaining individual changes in moral values and moral emotions among adolescent boys and girls: A fixed-effects analysis Journal Article

European Journal of Criminology, 2016.

Links | BibTeX

Janssen, H J; Weerman, F M; Eichelsheim, V I

Parenting as a protective factor against criminogenic settings? Interaction effects between three aspects of parenting and unstructured socializing in disordered areas Journal Article

Journal of Research in Crime and Delinquency, 54 (2), pp. 181-207, 2016.

Links | BibTeX

Hoeven, E M; Weerman, F M

Why is involvement in unstructured socializing related to adolescent delinquency? Journal Article

Criminology, 54 (2), pp. 242-281, 2016.

Links | BibTeX

Huisman, W; de Keijser, J W; F, M; Weerman,

Criminologische inzichten in de bestuurlijke aanpak van organisatiecriminaliteit (Rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 46 (1), pp. 30-36, 2016.

BibTeX

2015

Pauwels, L; Bruinsma, G; Bernasco, W; Weerman, F

How much variance in offending, self-control and morality can be explained by neighbourhoods and schools? An exploratory cross-classified multi-level analysis Journal Article

European Journal of Criminological Research and Policy, 2015.

Links | BibTeX

Weerman, F

De rol van school bij jeugdcriminaliteit Journal Article

pp. 191-212, 2015.

BibTeX

133 entries « 1 of 7 »
NSCR