Zoek

Jonge criminelen die volwassen worden

Nederlandse en internationale kennis bijeengebracht

De meeste jeugdige delinquenten houden crimineel gedrag voor gezien als zij volwassen worden. Als ze ouder worden groeien ze er als het ware overheen, zeker als zij erin slagen werk, woongelegenheid en een partner te vinden. Criminaliteitscijfers ondersteunen deze opvatting. Diezelfde cijfers laten echter ook zien dat sommige criminelen die met delinquent gedrag begonnen in de late kindertijd of adolescentie tot ver in de volwassenheid delicten blijven plegen. Ook komt het voor dat jongeren pas na de adolescentie, op jongvolwassen leeftijd, een criminele carrière starten.

Deze conclusies zijn terug te vinden in het boek ‘Jonge criminelen die volwassen worden’ dat op dinsdagochtend 22 september a.s. wordt gepresenteerd tijdens het gelijknamige symposium in vergadercentrum De Driehoek in Utrecht. Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door Directeur-Generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Veiligheid en Justitie Michèle Blom.

In Jonge criminelen die volwassen worden presenteren Rolf Loeber, Machteld Hoeve, Wim Slot en Peter van der Laan in samenwerking met een groot aantal Nederlandse en buitenlandse onderzoekers internationale en Nederlandse onderzoeksgegevens die de ontwikkeling van jonge delinquenten in kaart brengen. De onderzoeksgegevens hebben onder meer betrekking op risicofactoren zoals een gebrekkige zelfcontrole, psychische stoornissen, drugsgebruik, een vroege start van crimineel gedrag en het wonen in een achterstandsbuurt. Ook is er aandacht voor sekseverschillen. De bevindingen werpen nader licht op een levensfase die van cruciaal belang lijkt te zijn als het gaat om het beëindigen, verdergaan of zelfs het starten van crimineel gedrag.

Een belangrijk thema in het boek is de vraag of een achttienjarige wel in alle opzichten als volwassene kan worden beschouwd. Vanuit (neurobiologische) ontwikkelingsperspectief: Zijn de hersenen in alle opzichten gerijpt en wordt er gehandeld als volwassenen?
En vanuit juridisch oogpunt: Is toepassing van het volwassenenstrafrecht gerechtvaardigd of is het beter jongvolwassenen te laten profiteren van de ruimere behandel- en opvoedingsmogelijkheden van het jeugdstrafrecht?

Meer informatie

Neem voor nadere informatie over het onderzoek en het symposium contact op met Prof. Peter van der Laan, tel.: 020 598 5239 of 06 2904 6586 of mail naar PvanderLaan@nscr.nl.

 

prof. dr. Peter van der Laan

Over prof. dr. Peter van der Laan


Peter van der Laan studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld 'Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen'. Hij houdt zich sinds jaar en dag bezig met onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en het (jeugd)strafrecht. Van 1981 tot 1985 was hij onderzoeker bij de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming. Tussen 1985 en 1998 vervulde hij diverse functies bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. In 1998 en 1999 was hij senior research fellow bij de Dartington Social Research Unit in Devon en visiting professor Social Work and Probation bij de University of Exeter (GB). Sinds november 1999 is hij werkzaam bij het NSCR. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Reclassering aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

Peter maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Sancties en Empirical Legal Studies.

Bekijk alle berichten

1955 entries « 1 of 40 »

2018

Amy, Meenaghan; Claire, Nee; van Gelder, J L; Marco, Otte; Zarah, Vernham

Getting Closer to the Action: Using the Virtual Enactment Method to Understand Burglary Journal Article

Deviant Behavior, pp. 1-24, 2018, ISSN: 0163-9625.

Links | BibTeX

Asscher, J J; Dekovic, M; van den Akker, A L; Prins, P J M; van der Laan, P H

Do Extremely Violent Juveniles Respond Differently to Treatment? Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (4), pp. 958-977, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

van der Stouwe, T; Asscher, J J; Hoeve, M; van der Laan, P H; Gjjm, Stams

The Influence of Treatment Motivation on Outcomes of Social Skills Training for Juvenile Delinquents Journal Article

Int J Offender Ther Comp Criminol, 62 (1), pp. 108-128, 2018, ISSN: 1552-6933 (Electronic).

Links | BibTeX

van Gelder, J L; Corinna, Martin; van Prooijen, J W; de Vries, R; Marijke, Marsman; Margit, Averdijk; Danielle, Reynald; Tara, Donker

Seeing is Believing? Comparing Negative Affect, Realism and Presence in Visual Versus Written Guardianship Scenarios Journal Article

Deviant Behavior, pp. 1-14, 2018, ISSN: 0163-9625.

Links | BibTeX

2017

Devroe, E; Malsch, M; Matthys, J; Minderman, G

Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden Technical Report

WODC 2017.

BibTeX

de Keijser, J W; Huisman, W; Weerman, F M

Stokpaardjes (Rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 47 (7), pp. 513-521, 2017.

Links | BibTeX

Weerman, F

De criminaliteit daalt wel! En de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit al helemaal Miscellaneous

2017.

Links | BibTeX

Weerman, F

Social media en smartphones als verklaring voor de daling in jeugdcriminaliteit? Journal Article

Justitiële verkenningen, 43 (1), pp. 71-87, 2017, ISSN: 0167-5850.

Links | BibTeX

Fang, F; Nguyen, T H; Pickles, R; Lam, W Y; Clements, G R; An, B; Singh, A; Schwedock, B C; Tambe, M; Lemieux, A

PAWS - A Deployed Game-Theoretic Application to Combat Poaching Journal Article

Ai Magazine, 38 (1), pp. 23-36, 2017, ISSN: 0738-4602.

Links | BibTeX

Andre, Krouwel; Yordan, Kutiyski; van Prooijen, J W; Johan, Martinsson; Elias, Markstedt

Does extreme political ideology predict conspiracy beliefs, economic evaluations and political trust? Evidence from Sweden Journal Article

Journal of Social and Political Psychology, 5 (2), pp. 435-462, 2017, ISSN: 2195-3325.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H

Research Methodology for International Crimes Book

Eleven international publishing, 2017, ISBN: 9789462367494.

BibTeX

Bosma, A Q; Kunst, M J J; Dirkzwager, A J E; Nieuwbeerta, P

Selection Processes in Prison-Based Treatment Referrals: A Street-Level Bureaucracy Perspective Journal Article

Crime & Delinquency, pp. 001112871771966, 2017, ISSN: 0011-1287.

Links | BibTeX

Anne, Smit; Catrien, Bijleveld; Masha, Antokolskaia

Het besluitvormingsproces van civiele rechters in procedures over de gevolgen van een (echt)scheiding met een beschuldiging van seksueel kindermisbruik Journal Article

Recht der Werkelijkheid, 2017 (2), pp. 29-50, 2017.

Links | BibTeX

Smolders, A

De belofte van de schorpioen, het verweer van raadsman Knoops Journal Article

Groene Amsterdammer, pp. 12-15, 2017.

Links | BibTeX

Anne, Smit; Masha, Antokolskaia; Catrien, Bijleveld

Beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens een civielrechtelijk geschil over kinderen: aard, context en afhandeling Journal Article

Family & Law, 2017, ISSN: 2542-5242.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H; van den Berg, C

Verhuisgedrag van jeudige zedendeliquenten. Journal Article

pp. 27-34, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Lemieux, A M

Poaching Journal Article

2017, ISSN: 9780195396607.

Links | BibTeX

Smolders, A

In naam van de toeschouwers: over camera’s in de rechtszaal Journal Article

Nederlands Juristenblad, (26), pp. 1392-1454, 2017.

BibTeX

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX

Bijleveld, C C J H; Commandeur, J

Multivariate analyse. Een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Book

4, Boomcriminologie, 2017, ISBN: 978-94-6236-676-3.

BibTeX

Fei, Fang; Benjamin, Ford; Rong, Yang; Milind, Tambe; Andrew, Lemieux M

PAWS: Game Theory Based Protection Assistant for Wildlife Security Journal Article

pp. 179-195, 2017, ISSN: 9781118935484.

Links | BibTeX

de Poot, C; van Prooijen, J W; de Keijser, J

Experimenten in de criminologie Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 59 (1-2), pp. 3-9, 2017, ISSN: 0165-182X.

Links | BibTeX

Smolders, A

Vervolg ook een held als Jitse A Journal Article

NRC Handelsblad, 2017.

BibTeX

Doekhie, J; Dirkzwager, A J E; Nieuwbeerta, P

Het rechte pad: toekomstverwachtingen van langgestrafte gedetineerden in Nederland Journal Article

Proces, 96 (3), pp. 207-223, 2017.

Links | BibTeX

Arjan, Blokland; van der Geest, V

The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology Book

Routledge, 2017, ISBN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Frank, Weerman M; Pamela, Wilcox; Christopher, Sullivan J

The Short-Term Dynamics of Peers and Delinquent Behavior: An Analysis of Bi-weekly Changes Within a High School Student Network Journal Article

Journal of Quantitative Criminology, 2017, ISSN: 0748-4518.

Links | BibTeX

Arjan, Blokland; van, Hout Lonneke; van der, Leest Wouter; Melvin, Soudijn

Not your average biker; criminal careers of members of Dutch outlaw motorcycle gangs Journal Article

Trends in Organized Crime, 2017, ISSN: 1084-4791.

Links | BibTeX

Leukfeldt, E R

Onderzoeksagenda: The human factor in cybercrime and cybersecurity Journal Article

Dcypher magazine, 1 (1), pp. 9, 2017.

BibTeX

Leukfeldt, E R

Research Agenda: The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity Book

Eleven International Publishers, 2017, ISBN: 978‐94‐6236‐753‐1.

BibTeX

Leukfeldt, E R

Waar komt de cybercrimineel vandaan en hoe verdient hij zijn geld. Journal Article

Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 15 (3), pp. 56, 2017.

BibTeX

Bijleveld, C C J H; van der Laan, P

Liber Amicorum Gerben Bruinsma Book

Boomcriminologie, 2017, ISBN: 978‐94‐6236‐761‐6.

BibTeX

Frankenhuis, W E; Fenneman, J; van Gelder, J L; Godoy, I

CLASH's life history foundations Journal Article

Behav Brain Sci, 40 , pp. e84, 2017, ISSN: 1469-1825 (Electronic).

Links | BibTeX

Stam, M; Gerritsen, C; van Breda, W; Krainski, E

Assessing the Spatiotemporal Relation between Twitter Data and Violent Crime Miscellaneous

2017.

BibTeX

Leukfeldt, E R; Kleemans, E R; Stol, W P

Cybercriminal Networks, Social Ties and Online Forums: Social Ties Versus Digital Ties within Phishing and Malware Networks Journal Article

British Journal of Criminology, 57 (3), pp. 704-722, 2017, ISSN: 0007-0955.

Links | BibTeX

van der Geest, V R; David, Weisburd; Arjan, Blokland A J

Developmental trajectories of offenders convicted of fraud: A follow-up to age 50 in a Dutch conviction cohort Journal Article

European Journal of Criminology, 14 (5), pp. 543-565, 2017, ISSN: 1477-3708 (Print).

Links | BibTeX

Leukfeldt, E R; Kleemans, E R; Stol, W P

Origin, growth and criminal capabilities of cybercriminal networks. An international empirical analysis Journal Article

Crime Law and Social Change, 67 (1), pp. 39-53, 2017, ISSN: 0925-4994.

Links | BibTeX

van der Geest, V R; Skardhamar, T; Verbruggen, J

Changes in offending around official labor market entry: Vulnerable youths in transition to adulthood Journal Article

pp. 89-111, 2017, ISSN: 978-1-138-81366-3.

BibTeX

Leukfeldt, E R; Kleemans, E R; Stol, W P

A typology of cybercriminal networks: From low tech locals to high tech specialists Journal Article

Crime, Law and Social Change, 67 , pp. 39-53, 2017.

Links | BibTeX

Leukfeldt, E R; Lavorgna, A; Kleemans, E R

Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised? An Assessment of the Conceptualisation of Financial Cybercrime as Organised Crime Journal Article

European Journal on Criminal Policy and Research, 23 (3), pp. 287-300, 2017, ISSN: 0928-1371.

Links | BibTeX

Malsch, M

Is de strafbeschikking een geschikte afdoening? Journal Article

Nederlands Juristenblad, (13), pp. 867, 2017.

Links | BibTeX

van Prooijen, J W

Why Education Predicts Decreased Belief in Conspiracy Theories Journal Article

Applied Cognitive Psychology, 31 (1), pp. 50-58, 2017, ISSN: 0888-4080.

Links | BibTeX

van Doormaal, N

Exploring Anti-poaching Strategies for Wildlife Crime with a Simple and General Agent-Based Model Journal Article

EPIA 2017: Progress in Artificial Intelligence, 10423 , pp. 51-62, 2017, ISSN: 0302-9743.

Links | BibTeX

Malsch, M

Is het totaal meer dan de som der delen? Toezichtsvormen op strafvorderlijk overheidsoptreden Journal Article

Nederlands Juristenblad, (43), pp. 3132-3137, 2017.

BibTeX

van Prooijen, J W; André, Krouwel P M

Extreme Political Beliefs Predict Dogmatic Intolerance Journal Article

Social Psychological and Personality Science, 8 (3), pp. 292-300, 2017, ISSN: 1948-5506.

Links | BibTeX

Malsch, M

Sjostakovitsj en het belang van onafhankelijk onderzoek. Journal Article

pp. 232-238, 2017, ISSN: 978-94-6236-761-6.

BibTeX

Steenbeek, W; Vandeviver, C; Andresen, M A; Malleson, N

sppt: Spatial Point Pattern Test Miscellaneous

2017.

Links | BibTeX

Leukfeldt, R; Kleemans, E; Stol, W

The Use of Online Crime Markets by Cybercriminal Networks: A View From Within Journal Article

American Behavioral Scientist, 61 (11), pp. 1387-1402, 2017, ISSN: 0002-7642.

Links | BibTeX

van Prooijen, J W; Douglas, K M

Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations Journal Article

Memory Studies, 10 (3), pp. 323-333, 2017, ISSN: 1750-6980 (Print).

Links | BibTeX

van Koppen, V; van der Geest, V; Kleemans, E

Doorgroeiers in de misdaad: De criminele carrières en achtergrondkenmerken van jonge daders van een zwaar delict Miscellaneous

2017, ISBN: 9789463500517.

BibTeX

Jansen, J; Junger, M; Kort, J; Leukfeldt, E R; van Veenstra, S; Wilsem, J; van der Zee, S

Victims Journal Article

pp. 45-54, 2017, ISSN: 978‐94‐6236‐753‐1.

BibTeX

1955 entries « 1 of 40 »
NSCR