Zoek

Jonge mannen in conflictsituaties

In dit etnografische onderzoek onder jonge mannen in Kaapstad is onderzocht waarom zij in sommige conflictsituaties geweld gebruiken maar in andere niet. In hoeverre kan geweld verklaard worden door te kijken naar de kenmerken van conflictsituaties met en zonder geweld, en op welke manier spelen de achtergrond van de jonge mannen en het kader waarin hun leven zich afspeelt een rol? Het onderzoek is uitgevoerd door middel van etnografisch veldwerk onder veertig jonge mannen over een periode van drie jaren. Het onderzoek omvatte participerende observatie binnen en buiten gevangenis, honderd interviews, twintig groepsdiscussies en een fotografische methode.

Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe kunnen de situaties waarin geweld gebruikt gekarakteriseerd worden? Hoe speelt de sociale en ruimtelijke mobiliteit van jonge mannen een rol bij daderschap en slachtofferschap van geweld? In hoeverre zijn de criminele activiteiten van deze jonge mannen een teken van een intentionele en bewuste keuze? Hoe kan geweld gebruikt worden om veilig te zijn in de gevangenis? Hoe spelen culturele repertoires zoals township en suburbane repertoires een rol voor dader- en slachtofferschap?

Belangrijkste publicaties
Lindegaard, M. R. 2016. Violence, social mobility and gangs in Cape Town. New York: Routledge. Foreword by prof. Randall Collins.
Lindegaard, M. R., J. Miller, and D. M. Reynald. 2013. Transitory mobility, cultural heterogeneity and victimization risk among young men of color: Insights from an ethnographic study in Cape Town, South Africa. Criminology 51 (4): 1-42.

dr. Marie Lindegaard

Over dr. Marie Lindegaard


Marie Rosenkrantz Lindegaard voltooide haar Master in antropologie aan de Universiteit van Kopenhagen in 2004. Haar scriptie was gebaseerd op etnografisch onderzoek onder jongeren in Kaapstad. De hoofdvraag was hoe jongeren hun veiligheid weten te waarborgen in een dagelijks leven dat gekenmerkt wordt door voortdurende geweldsdreiging. In 2009 promoveerde Marie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richtte zich op de vraag waar en wanneer jongens in Kaapstad geweld gebruiken, en wat zij doen om dat juist te vermijden.

Marie werkt op het NSCR aan een project dat zich richt op interviews met overvallers uit Nederland. De nadruk ligt hierbij op het verklaren van waarom (geplande) overvallen soms gepleegd en soms niet gepleegd worden, en waarom sommige overvallen met meer geweld gepaard gaan dan andere. Onderzoeksinteresses van Marie zijn de situationele aspecten van de criminaliteit, het vermijden van misdaad, geweld, overvallen, daders, jeugd, agency, mannelijkheid, straatcultuur, sociale en ruimtelijke mobiliteit, kwalitatief onderzoek, etnografie van gevangenissen, Zuid-Afrika.

Marie maakt deel uit van het cluster Criminal Events.

Bekijk de website van de Video violence group.

Link naar persoonlijke website.

Bekijk alle berichten

2017

Antokolskaia, M V; Coenraad, L M; der, Lans Marit Tomassen-van; van den Berg, C J W; Kaljee, J; Roorda, H N; Bijleveld, C C J H; Finkenauer, C; de Groot, G; Dirkse, M; Schellevis, T; Sijtesema, M C

Evaluatie pilot preventie vechtscheidingen en pilot regierechter echtscheidingen Technical Report

Raad voor de Rechtspraak 2017.

Links | BibTeX
NSCR