Zoek

Studiedag over intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag | 17 juni 2016

In sommige families wordt criminaliteit van generatie op generatie doorgegeven. Relatief weinig is bekend over mogelijke oorzaken: geven ouders ongunstige genen door? Is het een slechte opvoeding die de continuïteit in crimineel gedrag veroorzaakt? Komt het door armoede? Op 17 juni a.s. organiseert het NSCR een studiemiddag waar een aantal internationale toponderzoekers zullen reflecteren op de belangrijkste bevindingen van hun onderzoek naar intergenerationele overdracht van antisociaal en crimineel gedrag.

De studie van problematisch en crimineel gedrag in een intergenerationeel perspectief is van groot belang. Kinderen lijken vaak op hun ouders wat betreft socio-economische status, gezinsvorm of politieke opvattingen. We weten ook al lang dat er families zijn die vastzitten in een negatieve spiraal van crimineel gedrag, armoede, drugsmisbruik, tienerzwangerschappen en andere ongunstige levensomstandigheden. Een doeltreffende aanpak is echter nog niet in zicht. De laatste jaren is er wel een stroomversnelling opgetreden in intergenerationeel onderzoek naar crimineel gedrag, onder meer vanuit het NSCR, van groot belang om interventies een evidence base te geven.

Op de studiemiddag zullen vijf gerenommeerde sprekers reflecteren op de uitkomsten van hun lopende intergenerationele onderzoeken en uitdagingen voor de toekomst:

– Dr. Karl Hill (University of Washington) heeft de laatste zeventien jaar gewerkt aan het Seattle Social Development Project (SSDP) en sinds tien jaar is hij ook betrokken bij het SSDP Intergenerational Project (Linking Parent Drug Use and Child Development Across Three Generations).

– Professor Terence Thornberry (University of Maryland) is hoofdonderzoeker van de Rochester Youth Development Study, een panelonderzoek over drie generaties, opgezet in 1986, om de oorzaken en gevolgen van delinquentie en andere vormen van antisociaal gedrag in kaart te brengen.

– Professor David Farrington (University of Cambridge) leidt de Cambridge Study in Delinquent Development, een follow-up van vierhonderd Londense mannen over veertig jaar. Hun volwassen kinderen zijn onlangs geïnterviewd om dit tot een drie-generatie-studie te maken.

– Professor Dorret Boomsma (Vrije Universiteit) bracht het Nederlands Tweelingen Register (NTR) tot stand, waarvoor de afgelopen 25 jaar meer dan 75.000 tweelingen en meer dan 100.000 van hun familieleden zich hebben aangemeld. Data verzameld in NTR-projecten vormen de basis voor genetische studies van complexe eigenschappen en aandoeningen.

– Professor Peggy Giordano (Bowling Green State University) is momenteel bezig met een longitudinale studie (The Toledo Adolescent Relationships Study) over de relaties van een grote, diverse steekproef van respondenten die eerst geïnterviewd zijn als adolescenten en vervolgens als volwassenen

Aanmelden: Deelnemen aan de studiemiddag is gratis, maar omwille van het beperkt aantal deelnemers is voorafgaande registratie vereist. E-mail naar secretariaat@nscr.nl

Vragen over het programma? Aarzel niet om contact op te nemen met Steve van de Weijer (svandeweijer@nscr.nl) of Veroni Eichelsheim (veichelsheim@nscr.nl).

Meer informatie

 

dr. Veroni Eichelsheim

Over dr. Veroni Eichelsheim

Veroni Eichelsheim studeerde in 2005 af in de klinische psychologie aan de Universiteit Leiden, na een onderzoeksstage bij het NSCR. Op 18 maart 2011 verdedigde zij haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht getiteld: ‘The Complexity of Families. Assessing family relationships and their association with externalizing problems’. Daarna deed zij een jaar onderzoek bij het WODC naar de ervaringen van jongeren in jeugddetentie. Vervolgens werkte ze als UD bij de Universiteit Leiden (afdeling Criminologie), waar ze onderwijs verzorgde in onderzoeksmethoden en waar ze werkte aan een onderzoek naar de criminele attitudes van volwassen gedetineerden.

Vanaf augustus 2013 is Veroni werkzaam als onderzoeker bij het NSCR. Zij is met name geïnteresseerd in de complexe intergenerationele interactie tussen gezinsrelatiekwaliteit, opvoeding en delinquent gedrag. Voor de opleiding criminologie van de VU begeleidt zij bachelor-en mastertheses.

Veroni maakt deel uit van de Clusters Intergenerationeel en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

2017

Loncke, J; Mayer, A; Eichelsheim, V I; Branje, S J T; Meeus, W H J; van Lier, P A C; Koot, H M; Buysse, A; Loeys, T

Latent State-Trait Models for Longitudinal Family Data: Investigating Consistency in Perceived Support Journal Article

European Journal of Psychological Assessment, Online first , 2017.

BibTeX

Eichelsheim, V I

Boekbespreking dissertatie: “A dyadic analysis of the role of preference disconfirmation in the explanation of intimate partner violence”, Emma Jaspaert, Universiteit Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 2017.

BibTeX

Eichelsheim, V I; van de Weijer, S

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Over intergenerationele overdracht van (een gedegen) academische opvoeding Incollection

Bijleveld, C C J H; van der Laan, P H (Ed.): Liber Amicorum Gerben Bruinsma, Amsterdam, 2017.

BibTeX

2015

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Eichelsheim, V I; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural Justice, Anger, and Prisoners’ Misconduct A Longitudinal Study Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 26 , 2015.

Links | BibTeX

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Eichelsheim, V I; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural justice, anger, and prisoners’ misconduct Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 42 (2), pp. 195-218, 2015.

BibTeX

2013

Beijersbergen, K A; Dirkzwager, A J E; Eichelsheim, V I; der Laan, Van P H; Nieuwbeerta, P

Procedural justice and prisoners'mental health problems. A longitudinal study Journal Article

Criminal Behavior and Mental Health, 24 (2), pp. 100-112, 2013.

BibTeX

der Laan, Van A M; Eichelsheim, V I

Juvenile adaptation to imprisonment: Feelings of safety, autonomy and well-being and behaviour in prison Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (4), pp. 424-443, 2013.

BibTeX

2009

Hoeve, M; Dubas, Semon J; Eichelsheim, V I; van der Laan, P H; Smeenk, W; Gerris, J R M

The relationship between parenting and delinquency : A meta-analysis. Journal Article

Journal of Abnormal Child Psychology, 37 (6), pp. 749-775, 2009, (NSCR-2009.91).

BibTeX
NSCR