Zoek

Fluctuaties in vriendschappen en jeugdcriminaliteit onderzocht

Onderzoek van NSCR in samenwerking met de Universiteit van Cincinnati laat zien dat er onder jongeren in de eerste tien weken op een nieuwe school veel wisselingen zijn in het leerlingnetwerk en in betrokkenheid bij delinquent gedrag. Kortetermijnveranderingen in het plegen van delicten bleken niet zozeer samen te hangen met het hebben van delinquente vrienden, maar vooral met de tijd die met hen wordt rondgehangen en met het gebruik van alcohol en softdrugs. De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Quantitative Criminology.

Over het verband tussen de omgang met leeftijdsgenoten en delinquent gedrag van jongeren is al veel geschreven. Eerdere kennis was echter gebaseerd op onderzoek waarbij gegevens werden verzameld met lange tijdsperiodes tussen de verschillende metingen, meestal een jaar. In het artikel “The short-term dynamics of peers and delinquent behavior” is voor het eerst geanalyseerd hoe jongeren gedurende een korte tijdsperiode veranderen wat betreft hun vriendschapsrelaties en gedrag.

Voor de Kentucky TEENS Study werd gebruikgemaakt van gegevens die waren verzameld door de Universiteit van Cincinnati. Alle leerlingen die begonnen aan een high school in de Amerikaanse staat Kentucky zijn vanaf het begin van het schooljaar tien weken lang gevolgd. Om de twee weken vulden leerlingen een vragenlijst in met steeds dezelfde vragen over welke vrienden ze op dat moment hadden, hun vrijetijdsbesteding gedurende de voorafgaande periode, en hun betrokkenheid bij verschillende vormen van delinquent gedrag.

Met deze gegevens zijn verschillende kortetermijnprocessen onderzocht. Ten eerste werd nagegaan hoe leerlingnetwerken veranderen en wat van belang is bij vriendschapskeuzes. Ten tweede werd onderzocht in hoeverre leerlingen hun gedrag aanpasten aan dat van de vrienden die ze hadden in het netwerk op school. Ten derde werd berekend in hoeverre delinquent gedrag gelijktijdig fluctueert met gezamenlijke activiteiten met leeftijdsgenoten, zoals rondhangen en het gebruik van alcohol en softdrugs.

Uit de gegevens van het onderzoek komt allereerst een opvallende dynamiek naar voren gedurende de korte periode waarin het onderzoek plaatsvond. Vriendschappen bij deze jongeren bleken vluchtig: elke twee weken bleek de helft van de relaties binnen de leerlingnetwerken te zijn gewijzigd! Ook gedrag en activiteiten waren veranderlijk, en veel respondenten verschilden per periode in hun betrokkenheid bij delinquent gedrag, en in het gebruik van alcohol of wiet. Ook de hoeveelheid tijd die jongeren doorbrachten met hun vrienden zonder toezicht of duidelijk doel (rondhangen) fluctueerde sterk.

De keuze van vriendschappen bleek voor een belangrijk deel bepaald te worden door algemene processen die zich in sociale netwerken afspelen: een voorkeur voor vrienden van vrienden, wederkerigheid in vriendschapskeuzes en een voorkeur voor anderen van hetzelfde geslacht. De jongeren uit het onderzoek hadden geen duidelijke voorkeur voor medeleerlingen die in dezelfde mate crimineel waren als zijzelf. Wel hadden de onderzochte jongeren een voorkeur voor medeleerlingen met dezelfde opvattingen over criminaliteit en voor medeleerlingen met relatief delinquente opvattingen.

Jongeren bleken op deze korte termijn hun gedrag niet aan te passen aan dat van hun vrienden. Er waren wel statistisch significante verbanden tussen betrokkenheid bij delinquentie in een bepaalde periode en iemands activiteitenpatroon in diezelfde periode. Meer of minder tijd gaan rondhangen met vrienden (‘unstructured socialising’), en wel of geen alcohol en softdrugs gebruiken hingen samen met een toename of afname van delinquent gedrag. Daarbij bleek meer rondhangen vooral samen te gaan met een toename in geweld (zowel licht als ernstig) en alcoholgebruik vooral met vandalisme en vermogensdelicten.

Verder lezen
Weerman, Frank M., Pamela Wilcox, Christopher Sullivan (2017). The short-term dynamics of peers and delinquent behavior: An analysis of bi-weekly changes within a high school student network. Journal of Quantitative Criminology. Online before print, doi:10.1007/s10940-017-9340-2.

Credits beeld: Shutterstock

prof. dr. Frank Weerman

Over prof. dr. Frank Weerman


Frank Weerman is in 1992 afgestudeerd in Sociologie, na het volgen van een vrij doctoraal programma Criminologie. Hierna was hij meerdere jaren werkzaam bij de sectie Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 promoveerde hij op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het IPIT (Internationaal Politie Instituut Twente), waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is hij werkzaam bij het NSCR, waar hij senior onderzoeker is. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van jeugdcriminaliteit en criminologische theorievorming, met een nadruk op de rol van leeftijdsgenoten bij delinquent gedrag. Bij het NSCR coördineerde hij vanaf 2002 de opzet en uitvoering van het “Schoolproject”, een longitudinaal onderzoek onder middelbare scholieren, waarbij onder meer veranderingen in delinquent gedrag en vriendschapsnetwerken in kaart zijn gebracht. Binnen het internationale netwerk van onderzoekers “Eurogang” publiceerde hij over problematische jeugdgroepen en jeugdbendes. Sinds 2008 is hij nauw betrokken bij opzet en uitvoering van het longitudinale SPAN-project (Study of Peers, Activities and Neighborhoods). Verder maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie en is hij medeauteur van de criminologie-rubriek in het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Frank maakt deel uit van de Clusters Levensloop, Intergenerationeel, Cybercrime en Extremisme/Terrorisme.

Bekijk alle berichten

85 entries « 1 of 2 »

2015

Young, J T N; Rebellon, C J; Barnes, J C; Weerman, F M

What do Alternative Measures of Peer Behavior Tell Us? Examining the Discriminant Validity of Multiple Methods of Measuring Peer Deviance and the Implications for Etiological Models Journal Article

Justice Quarterly, 32 (4), pp. 626-652, 2015.

BibTeX

Weerman, F M; van der Laan, A M; Marshall, Haen I; Pauwels, (red.) L J R

Het grote verhaal over criminaliteit: 'macrocriminologie'. Themanummer Tijdschrift voor Criminologie, 57(2). Technical Report

Boom Lemma Uitgevers Den Haag, 2015.

BibTeX

2014

Hoeben, E; Weerman, F M

Situational conditions and adolescent offending: Does the impact of unstructured socialising depend on its location? Journal Article

European Journal of Criminology, 11 (4), pp. 481-499, 2014.

BibTeX

2013

Keijser, De J W; Huisman, W; Weerman, F M

Een andere wind op justitie? Over oude en nieuwe voornemens van het nieuwe kabinet (rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 43 (1), pp. 51-58, 2013.

BibTeX

Keijser, De J W; Huisman, W; Weerman, F M

Het criminele brein en het vraagstuk van de strafrechtelijke aansprakelijkheid (rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 43 (7), pp. 532-538, 2013.

BibTeX

Svensson, R; Pauwels, L; Weerman, F M; Bruinsma, G J N; Bernasco, W

Moral emotions and offending: Do feelings of anticipated shame and guilt mediate the effect of socialization on offending Journal Article

European Journal of Criminology, 10 (1), pp. 22-39, 2013.

BibTeX

Weerman, F M; Huisman, W; Keijser, De J W

Werkt wat elders werkt ook bij ons? (rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 43 (4), pp. 403-409, 2013.

BibTeX

Young, J T N; Weerman, F M

Delinquency as a consequence of misperception: Overestimation of friends' delinquent behavior and mechanisms of social influence Journal Article

Social Problems, 60 (3), pp. 334-356, 2013.

BibTeX

Gemert, Van F; Weerman, F M

Youth groups and street gangs in the Netherlands from 1985 to 2013 Book Chapter

for Security, European Forum Urban (Ed.): EU Street Violence: Youth Groups and Violence in Public Spaces, pp. 203-227, European Forum for Urban Security, Paris, 2013.

BibTeX

2012

Weerman, F M

Are the correlates and effects of gang membership sex-specific? : Troublesome youth groups and delinquency among Dutch girls. Book Chapter

Esbensen, F A; Maxson, C L (Ed.): Youth gangs in international perspective : Results from the Eurogang Program of Research, Chapter 16, pp. 271-287, Springer, New York, 2012, (NSCR-2012.8).

BibTeX

2011

Megens, K C I M; Weerman, F M

The social transmission of delinquency : Effects of peer attitudes and behavior revisited Journal Article

Journal of Research in Crime & Delinquency, 2011, (NSCR-2011.44).

BibTeX

Weerman, F M

Delinquent peers in context : A longitudinal network analysis of selection and influence effects. Journal Article

Criminology, 49 (1), pp. 253-286, 2011, (NSCR-2011.4).

BibTeX

Weerman, F M; Huisman, W; de Keijser, J W

Sekseverschillen en criminaliteit Journal Article

Delikt en Delinkwent, 41 (4), pp. 439-448, 2011, (NSCR-2011.21).

BibTeX

Weerman, F M; de Keijser, J W; Huisman, W

Over dalende criminaliteitscijfers en speculerende criminologen. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 41 (1), pp. 64-73, 2011, (NSCR-2011.20).

BibTeX

Young, J T N; Barnes, J C; Meldrum, R C; Weerman, F M

Assessing and explaining misperceptions of peer delinquency Journal Article

Criminology, 49 (2), pp. 599-630, 2011, (NSCR-2011-23).

BibTeX

2010

Svensson, R; Pauwels, L; Weerman, F M

Does the effect of self-control on adolescent offending vary by level of morality? : A test in three countries. Journal Article

Criminal Justice and Behavior, 37 (6), pp. 732-743, 2010, (NSCR-2010.26).

BibTeX

Megens, K C I M; Weerman, F M

Attitudes, delinquency and peers : The role of social norms in attitude-behaviour inconsistency. Journal Article

European Journal of Criminology., 7 (4), pp. 299-316, 2010, (NSCR-2010.49).

BibTeX

Weerman, F M

Delinquency after secondary school : Exploring the consequences of schooling, working and dropout. Journal Article

European Journal of Criminology., 7 (5), pp. 339-355, 2010, (NSCR-2010.61).

BibTeX

Weerman, F M; Nijboer, J

Ontwikkeling van crimineel gedrag bij jongeren : Uiteenlopende 'delinquente carrieres'. Book Chapter

Althof, M; Nijboer, J (Ed.): Zoeklicht op geweld : Sociale conflicten in het publieke domein., pp. 175-198, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2010, (NSCR-2010.44).

BibTeX

de Keijser, J W; Huisman, W; Weerman, F M

De rekenende rechter - rubriek criminologie. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 40 (4), pp. 524-531, 2010.

BibTeX

2009

Bosse, T; Gerritsen, C; Klein, M C A; Weerman, F M

Development and validation of an agent-based simulation model of juvenile delinquency. Book Chapter

Proceedings of the International Symposium on Social Intelligence and Networking, SIN'09., pp. 200-207, Computer Society Press, z.pl., 2009, (NSCR-2009.66).

BibTeX

Weerman, F M

Sociale netwerkanalyse en jeugdcriminaliteit : Een overzicht. Journal Article

Tijdschrift voor Veiligheid, 8 (2), pp. 53-64, 2009, (NSCR-2009.30).

BibTeX

Weerman, F M; de Keijser, J W; Huisman, W

De controverse rond buurt en jeugdcriminaliteit. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 39 (4), pp. 410-418, 2009, (NSCR-2009.17).

BibTeX

Weerman, F M; de Keijser, J W; Huisman, W

Hernieuwd onderzoek naar gedetineerden - Rubriek Criminologie Journal Article

Delikt en Delinkwent, 39 (1), pp. 49-57, 2009, (NSCR-2009.63).

BibTeX

Weerman, F M; Maxson, C L; Esbensen, F A; Aldridge, J; Medina, J; van Gemert, F

Eurogang program manual : Background, development, and use of the Eurogang instruments in multi-side, multi-method comparative research. Technical Report

Eurogang 2009, (NSCR-2009.65).

BibTeX

Nijboer, J; Weerman, F M; Kleemans, E; Donker, A D; Enhus, E

Vijftig jaar Tijdschrift voor Criminologie : Vooruitgang en verandering in de Nederlandstalige criminologie. Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 51 (2), pp. 99-114, 2009, (NSCR-2009.50).

BibTeX

de Keijser, J W; Huisman, W; Weerman, F M

De effectiviteit van straffen en maatregelen. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 39 (7), pp. 750-759, 2009, (NSCR-2009.52).

BibTeX

2008

Weerman, F M; Wijkman, M D S

Delinquentie en wangedrag na het vmbo : Een onderzoek naar de relatie tussen schoolloopbaan, schoolverzuim, uitval en probleemgedrag. Technical Report

NSCR (Rapport NSCR-2008-2), 2008, (NSCR-2008.28).

BibTeX

Ezinga, M A J; Weerman, F M; Westenberg, P M; Bijleveld, C C J H

Early adolescence and delinquency : Levels of psychosocial development and self-control as an explanation of misbehaviour and delinquency. Journal Article

Psychology, Crime and Law, 14 (4), pp. 339-356, 2008, (NSCR-2008.52).

BibTeX

de Keijser, J W; Weerman, F M; Huisman, W

Criminaliteitscijfers : Roeien met de riemen die je hebt of schaatsen op dun ijs? Journal Article

Delikt en Delinkwent, 38 (4), pp. 409-415, 2008, (NSCR-2008.76).

BibTeX

Huisman, W; de Keijser, J W; Weerman, F M

Culturele criminologie ontketend. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 38 (1), pp. 74-80, 2008, (NSCR-2008.78).

BibTeX

Huisman, W; Weerman, F M; de Keijser, J W

Criminologie en internationale misdrijven. Journal Article

Delikt en Delinkwent, 38 (7), pp. 773-780, 2008, (NSCR-2008.79).

BibTeX

Weerman, F M

De rol van school bij jeugdcriminaliteit Book Chapter

Weijers, I; Eliaerts, C (Ed.): Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, pp. 163-182, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2008, (NSCR-2008.39).

BibTeX

Weerman, F M

Het belang van straatcultuur voor delinquent groepsgedrag. Bespreking van: Jong, J.D. de (2007): "Kapot moeilijk : Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groesgedrag van 'Marokkaanse' jongens". - Amsterdam : Aksant Journal Article

Delikt en Delinkwent, 38 (9), pp. 984-992, 2008, (NSCR-2008.77).

BibTeX

2007

Ezinga, M; Weerman, F M; Bijleveld, C C J H; Westenberg, M

Sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfcontrole en probleemgedrag Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 84-108, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

de Keijser, J W; Weerman, F M; Huisman, W

Experimenten in de criminologie (Rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 37 (4), pp. 400-409, 2007, (NSCR-2007.).

BibTeX

de Keijser, J W; Weerman, F M; Huisman, W

Onderzoek naar de begrijpelijkheid van de rechtspraak (Rubriek Criminologie) Journal Article

Delikt en Delinkwent, 37 (7), pp. 706-711, 2007, (NSCR-2007.57).

BibTeX

Bijleveld, C C J H; Weerman, F M; Looije, D; Hendriks, J

Group sex offending by juveniles : Coercive sex as a group activity. Journal Article

European Journal of Criminology., 4 (1), pp. mei-31, 2007, (NSCR-2007.01).

BibTeX

Kleemans, E; Weerman, F M; Enhus, E

Theoretische vernieuwing in de criminologie Journal Article

Tijdschrift voor Criminologie, 49 (3), pp. 239-251, 2007, (NSCR-2007.44).

BibTeX

Smeenk, W H; Slotboom, A M; Weerman, F M

Overeenkomsten en verschillen tussen scholen in de omgang met probleemgedrag van leerlingen Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 159-179, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Smeenk, W H; Weerman, F M; Harland, P

Introductie Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. jul-18, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Harland, P; Smeenk, W H; Weerman, F M

In gesprek met leerlingen over ingrepen van docenten bij wangedrag Book Chapter

weerman , F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 201-230, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Harland, P; Weerman, F M; van der Laan, P H; Smeenk, W H

Wangedrag en delinquentie bij leerlingen op de middelbare school Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 21-54, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Weerman, F M

Juvenile offending Book Chapter

Tonry, M; Bijleveld, C C J H (Ed.): Crime and justice in the Netherlands, pp. 261-318, Chicago University Press, Chicago, 2007, (NSCR-2007.43).

BibTeX

Weerman, F M

Leerlingnetwerken : Een beschrijving van contacten tussen leerlingen. Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 109-131, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Weerman, F M

'Foute vrienden' op school. Journal Article

Kennislink, pp. 6, 2007, (NSCR-2007.84).

BibTeX

Weerman, F M; Bijleveld, C C J H

Leerlingnetwerken en delinquent gedrag Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 132-156, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Weerman, F M; Bijleveld, C C J H

Birds of different feathers : School networks of serious delinquent, minor delinquent and non-delinquent boys and girls. Journal Article

European Journal of Criminology., 4 (4), pp. 357-383, 2007, (NSCR-2007.66).

BibTeX

Weerman, F M; Harland, P

Risicofactoren : Samenhangen met verschillende vormen van wangedrag en delinquentie Book Chapter

Weerman, F M; Smeenk, W H; Harland, P (Ed.): Probleemgedrag van leerlingen tijdens de middelbare schoolperiode : Individuele ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit school., pp. 55-83, Aksant, Amsterdam, 2007, (NSCR-2007.31).

BibTeX

Weerman, F M; Harland, P; van der Laan, P H

Misbehavior at school and delinquency elsewhere : A complex relationship. Journal Article

Criminal Justice Review, 32 (4), pp. 358-379, 2007, (NSCR-2007.68).

BibTeX

85 entries « 1 of 2 »
NSCR